Dievkalpojumu pārskats

Ietekme caur pareizu ieradumu veidošanu. 1.daļa.

Palūkosimies, kādi bija Jēzus mācekļu Pētera un Jāņa paradumi:

 

Apustuļu darbi 3:1 – Pēteris un Jānis gāja uz Templi ap lūgšanas stundu, tas ir, devīto.

 

Mēs redzam, ka Pēterim un Jānim bija konkrēta lūgšanu stunda – tas bija viņu labais paradums. Viņu pierastais lūgšanu laiks nevarēja būt aizstāts ar kaut ko citu. Viņi novērtēja šo laiku, zinot, ka lūgšana vienmēr nes labus augļus. Iegaumējiet, augļi nerodas automātiski, bez piepūles, tiem ir augsta cena.

Bībelē ir teikts, ka mēs esam glābti no Dieva žēlastības, nevis no saviem darbiem, neviens lai nelielās. Bībele arī runā, lai mēs ar bailēm gādājam par savu glābšanu. Tas nozīmē, ka mums ir kaut kas  jādara, lai nostiprinātos savā glābšanā. Ko nozīmē piepildīt savu glābšanu? Tas nozīmē, ka mums ir javeido bibliski ieradumi, kuri mums palīdzēs iesakņoties Dieva glābšanas plānā. Dievam tīkami labi paradumi mums palīdzēs baudīt Dieva glābšanu.

Jēzus, Pēteris, Jānis un citi Bībeles varoņi pozitīvi ietekmēja  Dievam un pienesa Viņam tīkamus augļus. Taču ir svarīgi saprast, ka tas viss nenotika tāpēc, ka viņi bija Dieva mīluļi vai vienkārši skaisti izskatījās. Šie cilvēki to varēja izdarīt, pateicoties attīstītiem pareiziem paradumiem.

Palūkosim, ko Bībele saka par Dāvida paradumiem:

Ps.55:18 – Vakaros, rītos un dienvidū es nopūtīšos un žēlošos, un Viņš uzklausīs manu balsi.

 

Lasot Bībeli mēs redzam, ka ebrejiem diena sākās vakarā.  Tā ir gudrība, – ja jūs neiesāksiet savu dienu vakarā, tad jūs jau esat nokavējuši, nogulējuši savu jauno dienu. Tas, kā jūs beidzat savu dienu, ļoti ietekmēs jūsu jaunās dienas sākumu. Mēs lasām:

Mozus 1:19 – Un tapa vakars un tapa rīts – ceturtā diena…

 

Padomājiet, kā jūs nobeidzat un uzsākat savu dienu, ko jūs darāt dienas gaitā? Iegaumējiet, ka visi sekmīgie cilvēki savu jauno dienu sagatavo iepriekšējās dienas vakarā. Ir svarīgi pabeigt dienu, pirms tā ir sākusies.

Palūkosim Daniēla paradumus:

Daniēla 6:10 – Kad Daniēls dzirdēja, ka ir izsludināts šāds rīkojums, viņš gāja savā namā, kur viņam bija augšistabā pret Jeruzālemi vērsti un atvērti logi un kur viņš nometās trīs reizes dienā ceļos, pielūdza un slavēja savu Dievu, kā viņš to visu laiku kārtīgi bija darījis.

 

Ikvienam no mums ir gan labi, gan slikti ieradumi. Tikai ar saviem labajiem (derīgajiem, Dievam tīkamajiem) ieradumiem mēs varam izpildīt savu Dieva doto aicinājumu un Viņu pagodināt. Tādēļ mums ir jādomā, kā izravēt sliktos ieradumus un kā attīstīt labos.

Pat tad, kad Daniēls uzzināja, ka pavēle aizliedz lūgt Dievu, viņš reaģēja sev pierastajā veidā – pirms tikties ar konfrontāciju un pretestību, viņš devās lūgt Dievu, un darīja to katru dienu noteiktā laikā. Pieradums – tā ir rīcība, ko cilvēks dara automātiski, un kuru nevar atturēt pat likuma spēks. Daniēls nevarēja pārtraukt lūgties, jo iesakņojies paradums bija kļuvis par daļu no viņa paša.

Similar Posts