Dievkalpojumu pārskats

Ietekme caur pareizu ieradumu veidošanu. 1.daļa.

 

  • Turēsimies pie cerības apliecināšanas – tas ir pareizas uzvedības paradums. Mums ir jāattīsta pareizs cerības apliecināšanas paradums, balstīts uz Dieva patiesību. Šis ieradums mums ir jāattīsta un jāturas pie tā visos laikos un jebkurā dzīves situācijā, tad mēs varēsimies virzīties uz priekšu, paļaujoties un cerot uz Dievu, neraugoties ne uz kādiem apstākļiem.
  • Būsim uzmanīgi viens pret otru  
  • Iedrošināsim un uzmundrināsim cits citu uz mīlestību un labiem darbiem
  • Nepametīsim savas sapulces  
  • Paskubināsim cits citu

Dažiem ticīgajiem ir paradums atstāt savas sapulces. Dažiem ir paradums rūpēties tikai par sevi un nedomāt par citiem. Taču, atbilstoši Bībelē teiktajam, mums kā Dieva bērniem ir jāinteresējas par citiem, kā arī jāpiedalās svēto sapulcēs. Tam ir jākļūst par mūsu labo paradumu. Nekas mūs nespēs izsist no sliedēm, ja mums būs attīstīti labi paradumi. Jūsu ieradumi noteikti jūs kaut kur aizvedīs. Ja jūsu dzīve nevirzās tā, kā jums gribētos, ir laiks pārskatīt savus ieradumus un sākt pie tiem strādāt.

Daži mūsu paradumi nav kaitīgi, bet tie mums nepalīdz, ne uz kurieni mūs neved. Ir ļoti svarīgi, lai jūs attīstītu tādus ieradumus, kuri nes ietekmi Dievam. Tāpēc mums vajadzēs pie tā pastrādāt.  Vispirms mēs veidojam savus ieradumus, bet pēc tam ieradumi veido mūs. Jūsu ieradumi kļūst par jūsu likteņa noteicējiem.

Ticīgs cilvēks var citēt Bībelē teikto, piemēram: «Manu likteni nosaka Dievs!».  Tas ir labi un pareizi. Bet ja jums tomēr būs slikti ieradumi, jūs nespēsiet iet pa Dieva nolikto ceļu.

Mūsu ikdienas rutīna un ieradumi ir svarīgi, jo tie nosaka mūsu dzīves virzību. Dievs mums ir devis varu un spēju kontrolēt mūsu ieradumus, un tas priecē. Bet tikai no mums ir atkarīgs tas, vai mēs šo varu izmantosim, – vai mēs vadīsim savus ieradumus, vai arī ļausim tiem valdīt pār mums. Pāvils raksta:

 

1Коr.9:27 – Bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai, citiem sludinādams, pats nekļūstu atmetams.

Mes redzam, ka Pāvils pats kalpināja un norūdīja savu miesu, neļaujot tai valdīt viņa dzīvē. Mūsu prātā var ienākt visdažādākās domas un vēlēšanās, gan labas, gan sliktas. Taču mums jāspēj tās kontrolēt un izvērtēt, kuras mēs pieņemam, un kuras nepieņemam. Dievs mums ir devis spēku un varu nepadoties tādām domām, kas ved prom no Viņa patiesības un Viņa gribas. Dievs mums dod Savu spēku un palīdzību, kad dzird mūsu stingro «Jā!» Viņa gribai un «Nē!» grēkam. Mēs nespējam pretoties grēkam ar saviem spēkiem, bet kopā ar Dievu viss ir iespējams. Man ir jāatbild par to, ko es runāju, ko lasu, skatos vai ar ko nodarbojos. Man ir jāattīsta tādi ieradumi, kuri man palīdzēs tuvoties Dievam, atrasties Viņā un Viņa Vārdā un izpaust labu ietekmi Viņam. Lai Dievs ikvienam dāvā svētību, ka mēs varam ieraudzīt tos paradumus, kuri mums traucē un nav tīkami Dievam, kā arī lai dāvā spēku izskaust šos paradumus, tad mēs spēsim darīt to un iet turp, kurp Dievs mūs sūta.

Lai šodien Dievs runā uz mums. Pārskatiet savus ieradumus. Pārskatiet to, kā jūs pabeidzat savu dienu, un kā to uzsākat. Lai Dievs parāda to, kas mums būtu jāmaina savos ieradumos.

Dievs mums ir apsolījis, ka Viņš mums palīdzēs un ka nekad nepametīs. Mums nav jābaidās, ka mums varētu kaut kas neizdoties, veidojot pareizos ieradumus. Ir laiks celties un darboties Dievam. Piekrītiet sekot Dievam un esiet paklausīgi Viņa sacītajam.

Ir ļoti svarīgi lūgt Svēto Garu, lai Viņš mūs pārbauda un norāda, vai kaut kādu nepareizu ieradumu dēļ mēs neesam uz nepareizā ceļa. Un lai Dievs mums parāda mūsu dzīves ceļu. Svētais Gars ir mums līdzās, un Viņš palīdzēs mums ieraudzīt mūsu ieradumus, – tos, ko mēs neesam zinājuši un pamanījuši. Lai Dievs mums piedod to, ka esam Viņu apbēdinājuši ar savu nevērību Viņa aicinājumam. Lai Dieva tautas vidū sākas pārmaiņas. Lai Dievs mums palīdz neapbēdināt Svēto Garu un nenodzēst Viņa uguni mūsos. Lai Dievs mums palīdz degt Viņam. Lai Svētais Gars mums parāda tās lietas, ko Viņš gribētu izmainīt vai aizvākt no mūsu dzīves. Mes ticam, ka mēs nepaliksim agrākie, ja nopietni attieksimies pret doto vēstījumu un Dieva Vārdu. Dieva Vārds darbojas un ir dzīvs, Tas ir pilns ar svētību un spēku, lai mūs kā Dieva bērnus izmainītu Jēzus līdzībā un veidolā.

Strādāsim ar sevi un saviem paradumiem. Izravēsim visu, kas nenes slavu Dievam un iestādīsim to, kas Viņam ir tīkams, kas palīdz mums piepidīt savu aicinājumu un nes daudz labu augļu. Lai Dieva slava izpaužas katra Dieva bērna dzīvē.

Similar Posts