Jēzus Kristus kundzība V

Lai pieaug miers un labvēlība jums šai dienā!Mēs runājam par Jēzus Kristus kundzību. Šī ir ļoti svarīga tēma. Pat ja esam ticīgi cilvēki, mēs nevarēsim staigāt uzvarā, ja neizpratīsim Jēzus Kristus kundzības nozīmīgumu. Bez sapratnes par Jēzus Kristus kundzību, mēs nevarēsim stāties pretī tiem sātana un viņa armijas uzbrukumiem, kas tiek vērsti pret mūsu dzīvi, it īpaši šajās pēdējās dienās. Bez sapratnes par Jēzus Kristus kundzību, mēs nevarēsim parādīt to varu, kuru Dievs mums dāvājis caur Jēzu Kristu.
“Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, …”(Mateja 28:18-19).
Jēzus mums saka, lai mēs ejam pa dzīvi, bruņojušies ar sapratni par to, ka visa Dieva vara stāv mūsu pusē. Dieva griba ir tajā, lai mēs uzplaukstam, lai mēs esam veseli, lai ne tikai mēs izglābtos, bet arī mūsu mājinieki, lai mums ir miers un harmonija, lai izglābtos visi cilvēki un iepazītu patiesību. Bet ļoti bieži mēs varam redzēt, kā daudzās mūsu dzīves sfērās tiek pārkāpta Dieva griba.Tās mūsu dzīves sfēras, kurās netiek izpildīta Dieva griba, pārvalda sātans un tas notiek tāpēc, ka šajās dzīves sfērās, mēs kaut kādā veidā esam devuši viņam vietu un atdevuši kontroli. Ja esam slimi, vai arī ir slimas attiecības ģimenē, vai arī mūsu biznesā viss nenotiek tā, kā tam vajadzētu notikt, ja mūsu kalpošana klibo, ja mūsu sirdī nav miera, – tas viss ir kā pazīme tam, ka kaut kādā veidā mēs esam atļāvuši sātanam ņemt kontroli pār šīm dzīves sfērām.Bet, mums nav jāatstāj tāda lietu kārtība mūsu dzīvē. Mums jāpretojas līdzīgām lietām.
„Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums.”(Jēkaba 4:7).
Mums jāstājas sātanam pretī un jāatgriež kontrole savās rokās. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka kaut kas dominē pār mums. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka jebkas kļūst par likumu mūsu dzīvē, ja tas nav saskaņā ar Dieva gribu. Mums jāstājas sātanam pretī, jo mums ir sapratne par to, ka tagad sātans nevar kontrolēt mūsu dzīvi, jo visu kontroli mēs esam atdevuši Jēzus Kristus rokās.Bet es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz kādu ļoti svarīgu momentu: pirms mēs stāsimies pretī sātanam, mums visupirms ir jāpakļaujas Dievam. Lieta tajā, ka mēs nespēsim stāties sātanam pretī līdz brīdim, kamēr paši nepakļausimies Dievam. Jēzus Kristus kundzība attiecas ne tikai uz sātanu, bet uz visu un visiem, ieskaitot mūs. Ja mēs paši sevi nepakļaujam Jēzus Kristus kundzībai, ja mēs neatļaujam, lai Jēzus Kristus valda un pārvalda mūsu dzīvi, tad mēs nevarēsim piespiest sātanu paklausīt mums. Sātans paklausīs mums tikai ar vienu noteikumu, – ja mēs paši būsim paklausīgi Dievam.Bībele saka, ka sātans ir mūsu brāļu apmelotājs, apsūdzētājs
 „…mūsu brāļu apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dieva priekšā dienām un naktīm.”(Atklāsmes gr. 12:10).
Jebkurā mūsu dzīves sfērā, kurā mēs nepakļaujamies Dievam, atveras durvis sātana priekšā. Tādēļ sātans – apmelotājs var iet Dieva priekšā un pieprasīt taisnīgumu no Viņa – lai Dievs pārstāj aizsargāt, svētīt un parādīt mums Savu labvēlību. Nepakļaujoties Dievam, mēs atrodamies tādā pat stāvoklī, kā sātans – esam dumpī pret Dievu. Sātans tika padzīts no debesīm tāpēc, ka viņš sacēlās pret Dievu. Ja mēs caur savu nepakļāvību Viņam esam dumpī pret Dievu, – ar to mēs zaudējam Dieva apsardzību, mēs zaudējam tiesības rīkoties ar Dieva varu, un mēs nevaram baudīt Dieva nodrošinājumu mūsu dzīvē.Kad mēs pakļaujamies Dievam un paklausām Viņam visās mūsu dzīves sfērās, tad tā vara, kuru Dievs mums devis, darbosies. Kopā ar varu vienmēr līdz nāk arī atbildība. Ja mēs neuzņemsimies atbildību, tad mēs pazaudēsim varu. Tieši tas arī notika ar Ādamu. Mūsu atbildība ir tajā, ka mums jāpakļauj savu dzīvi Dievam. Dieva vara un apsardzība nedarbosies, ja mēs kādā no mūsu dzīves sfērām nepakļausimies Dievam.Ādams pazaudēja savu varu Ēdenes dārzā, jo viņš nepakļāvās Dievam, nepaklausīja Viņam. Jēzum, kā Kungam, ir jāpārvalda VISAS tavas dzīves sfēras. Tev pašam ir jāpakļaujas Jēzum, un tikai tad tev būs dota vara no Viņa, un sātans bēgs no tevis, kad tu stāsies viņam pretī.Esiet svētīti!Turpināsim sarunu par šo tēmu rīt!Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.