Gara auglis kopumā parāda Dieva raksturu

Sveicinu jūs, dārgie draugi! Svētības jums un miers no mūsu Dieva Tēva un mūsu Kunga Jēzus Kristus! Vakar mēs runājām par to, ka Dievs gaida ne tikai glābto cilvēku dvēseļu augli, bet arī gara augli. Un tā mēs jau runājām par gara augli – tas ir pārveidotas un izmainītas dzīves auglis, pārvērsts cilvēka raksturs. Kristus mācekļi ir atpazīstami pēc to augļiem vai arī pēc sava dzīves veida. Un Dievs pagodinās mūsu dzīvē katru reizi, kad Viņš redz parādāmies gara augli. Dievs var pielaist mūsu dzīvē vienas un tās paša problēmas tikmēr, kamēr mēs neiemācīsimies parādīt tos gara augļus, kurus Viņš vēlas redzēt mūsu dzīvē, un tieši: mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labprātību un t.t. Tieši caur šīm gara augļu izpausmēm formējas Kristus raksturs mūsos. 
„ Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. 23 Pret tādām lietām nav bauslības” (Galat.5:22- 23)
 Gara auglis kopumā parāda Dieva raksturu. Tas ir kopums tam, ko Dievs caur Sevi pārstāv. Katru reizi, kad Dievs nāk pie mums, Viņš vēlas redzēt Sava Paša atspulgu mūsu raksturā. Viņš vēlas redzēt to, ka Viņa bērni staigā mīlestībā. Dievs vēlas redzēt to, ka Viņa bērni pieaug un pastāvīgi pārvēršas Jēzus Kristus līdzībā. Viss, kas notiek mūsu dzīvē, to Dievs vēlas izmantot mūsu labā. Un tieši par to runā nākošā Rakstu vieta: 
„Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. 29 Jo, kurus Viņš sākumā nozīmējis, tos Viņš nolēmis darīt līdzīgus Sava Dēla tēlam, lai Viņš būtu pirmdzimtais daudzu brāļu starpā” (Rom.8:28-29)
 Par kādu labumu šeit iet runa? Pārvērtieties un kļūstiet līdzīgi Jēzum Kristum – tas ir īstais labums priekš mums. Dievs meklē konkrētus izmainītas un pārvērstas dzīves augļus savos bērnos. Kad Dievs atnāk Viņš vēlas redzēt manī prieku, atturību, tāpēc, ka tas liecina par gara augli, kas ietekmē manas attiecības ar Dievu un savu tuvāko. Piemēram, tur kur ir pacietība, tur vienmēr būs miers. Ja namā nav pacietības, ja vīrs nevar izturēt savu sievu un sieva vīru, ja starp laulātajiem nav atturības, tad šajā namā būs pastāvīgi konflikti. Gara auglis, kuru Dievs meklē mūsos formē mūsu savstarpējās attiecības ne tikai ar Dievu bet arī ar cilvēkiem. Mīlestība, miers un prieks parādās mūsu attieksmē pašiem pret sevi. Pacietība, laipnība un labprātība parādās mūsu savstarpējās attiecības ar citiem cilvēkiem. Uzticamība, lēnprātība un atturība izpaužas mūsu attiecībās ar Dievu. Zinot mūsu vajadzību pēc visa tā, Dievs ir devis mums visu nepieciešamo dzīvei un dievbijībai, lai mums būtu daļa pie Viņa Dievišķās dabas. 
„ Mums jau Viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai Tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar Savu godību un spēku. 4 Ar to Viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas, jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē” (2.Pēt.1:3-4)
 Daži no mums ir piedzimuši ar neciešamu raksturu, bet Dievs mums ir sūtījis Svēto Garu, lai ar Viņa palīdzību un ar Dieva vārda līdzdalību būtu mainīts mūsu raksturs. Ar Svētā Gara palīdzību nežēlīgs cilvēks kļūst labsirdīgs, rupjš un ļaunprātīgs, tāds kurš neieredz cilvēkus pārvēršas par maigu cilvēku, kurš ir spējīgs staigāt pastāvīgā piedošanā un mīlestībā. Ar Dieva Gara palīdzību un Dieva vārdu skops un savtīgs cilvēks pārvērtīsies dāsnā un žēlsirdīgā cilvēkā. Tādā mērā, kādā mēs pakļausimies Svētajam Garam, Kurš mājo mūsos, mūsos formējas Kristus raksturu. Pateicoties tam mēs varam dzīvot tādu dzīvi, kādu dzīvoja Jēzus Kristus, un mēs varam attiekties pret Dievu, pret cilvēkiem un paši pret sevi tāpat kā to darīja Jēzus. Dievs vēlas redzēt pārmaiņas mūsu raksturā. Tas priecē mūsu Dievu. Un Dievs pagodinās, kad mūsu dzīvē uzskatāmā veidā parādās gara auglis. No šīs dienas pieņem lēmumu, ka tu ļausi Svētajam Garam un Dieva vārdam mainīt tavu raksturu. Pacenties, lai katru dienu atjaunotu savu prātu ar Dieva vārdu, un pakļauties Svētā Gara vadībai. Un tad katru reizi, kad Jēzus atnāks pie tevis, Viņš varēs ieraudzīt augļus, Viņš varēs ieraudzīt tevī izmainītu raksturu un atjaunotu prātu. Ar Dieva mieru! Līdz rītam! Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.