Kā sagatavot ceļu Tam Kungam II

Žēlastība jums un miers no mūsu Kunga Jēzus Kristus!

Es sveicu jūs mūsu rubrikā „Ikdienas vārds garīgajam stiprinājumam”!

Vakar mēs uzsākām sarunu par to, ka Dievs mūsu dzīvē vēlas parādīt Savu slavu un Savu pilnību, bet lai tas notiktu, mums ir jāsagatavo savas sirdis, mums ir jāsagatavo Viņam ceļš. Mums ir jāattīra savas sirdis no tām lietām, kuras Dievs neieredz vai kuras nevar uzlūkot.

Nākamās Rakstu vietas atklāj principus, kā sagatavot ceļu Tam Kungam.

Tanīs dienās nāca Jānis Kristītājs un sludināja Jūdejas tuksnesī: “Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Jo šis ir tas, par kuru pravietis Jesaja runājis, sacīdams: saucēja balss tuksnesī: sataisiet Tā Kunga ceļu, darait līdzenas Viņa tekas.”(Mateja 3:1-3).

Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu.”(Jāņa 1:6-7).

Šajās Rakstu vietās runa iet par Jāņa Kristītāja kalpošanu, – viņš bija pirms Mesijas atnākšanas. Līdz tam, kad Dieva Dēls parādījās miesā, Dievs sūtīja Jāni Kristītāju, lai tas sagatavotu ceļu Viņa priekšā. Jēzus neatnāktu līdz tam brīdim, kamēr Jānis piepildītu savu kalpošanu. Daudzas lietas un notikumi, kurus Dievs vēlētos izdarīt uz zemes, kavējas tālab, ka Viņa tauta vēl caur savu kalpošanu nav sagatavojusi Dievam ceļu. Jānim vajadzēja sagatavot tautu tam, lai viņi spētu saprast un pieņemt Jēzu. Jānim Kristītājam vajadzēja tautai norādīt uz Mesijas atnākšanu, uz to, ar ko Jēzus, atnākot uz zemi, nodarbosies.

Mateja Evaņģēlijā ir aprakstīts, kā Jānis piepildīja viņam uzticēto misiju.

Bet Jānis valkāja kamieļu spalvas drēbes un ādas jostu ap saviem gurniem, viņa barība bija siseņi un kameņu medus. Tad pie viņa izgāja Jeruzāleme un visa Jūdeja, un viss Jordānas apgabals un tika viņa kristīti Jordānas upē, izsūdzēdami savus grēkus. Bet, redzēdams daudz farizeju un saduķeju nākam kristīties, viņš tiem sacīja: “Jūs odžu dzimums, kas jums mācīja bēgt no nākamās dusmības? Tad nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. Un neiedomājieties sacīt: mums ir Ābrahāms par tēvu. Jo es jums saku: Dievs no šiem akmeņiem var radīt Ābrahāmam bērnus. Bet cirvis kokiem jau pie saknes pielikts; un ikviens koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī.”(Mateja 3:4-10).

Jānis Kristītājs sludināja cilvēkiem par atgriešanos no grēkiem, viņš aicināja viņus nest cienīgus grēku nožēlas augļus. Jānis runāja par Kristus atnākšanu, Kurš ne tikai kristīs ar ūdeni, bet arī ar Svēto Garu.

Es jūs gan kristīju ar ūdeni uz atgriešanos no grēkiem, bet Tas, kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani; Tam es neesmu cienīgs kurpes nest, Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu un ar uguni. Tam vēteklis rokā, un Viņš tīrīs Savu klonu, un Viņš sakrās Savus kviešus klētī, bet pelavas sadedzinās ar neizdzēšamu uguni.”(Mateja 3:11-12).

Jānis iemantoja mācekļus Jēzum.

Un es esmu redzējis un liecinājis, ka Viņš ir Dieva Dēls.” Otrā dienā Jānis atkal stāvēja un divi no viņa mācekļiem. Ieraudzījis Jēzu staigājam, viņš saka: “Redzi, Dieva Jērs!” Šos vārdus dzirdēja abi mācekļi un sekoja Jēzum. ….. Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, bija viens no tiem diviem, kas to no Jāņa bija dzirdējuši un bija Viņam sekojuši.”(Jāņa 1:34-37, 40).

Andrejs – Pētera brālis – bija viens no pirmajiem, kurš, pateicoties Jāņa Kristītāja liecībai, kļuva par Jēzus mācekli.

Tātad, pateicoties tam, ka Jānis atnāca sagatavot ceļu Tam Kungam, Jēzus varēja atnākt un realizēt Dieva plānu visas cilvēces glābšanai.

Analogā veidā, mēs sagatavojam ceļu Tam Kungam tad, kad mēs kalpojam Viņam un piepildām Viņa aicinājumu savā dzīvē.

Mateja Evaņģēlija 24:12 ir pierakstīti pēdējie Jēzus vārdi, kurus Viņš sacīja mācekļiem:

Un šis Valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals.”

Jēzus ļoti skaidri runā par to, kā mēs varam sagatavot ceļu Viņa otrajai atnākšanai, un konkrēti: mums ir jāizmanto visi iespējamie paņēmieni tam, lai sludinātu VALSTĪBAS Evaņģēliju visā pasaulē. Tikai pēc tam atnāks Jēzus. Zināt ko, – sagatavosim Tam Kungam ceļu! Dievs atnāk tikai pēc tam, kad Viņam ir sagatavots ceļš!

Tas Kungs lai jūs svētī!

Tiksimies rīt!

Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.