Kad mēs paklausām, tad atbrīvojās Dieva spēks, lai veiktu nepieciešamo iejaukšanos

Miers un svētības no mūsu Kunga Jēzus Kristus! Esmu priecīgs un pateicīgs Dievam par katru no jums, kas ienāk mūsu mājas lapā un bauda vārdu rubrikā «Ikdienas vārds garīgajam stiprinājumam». Jau vairākas dienas mēs runājam par to, kas cilvēkam traucē pārdzīvot izrāvienu savā dzīvē. Vakar runājām, par to, ka mūsu neticība attālina no mums izrāvienu.Bez neticības ir vēl kāda lieta, kas traucē pārdzīvot izrāvienu no Dieva, un tā ir nepaklausība konkrētai instrukcijai. Vīrs, kas bija tizls no mātes miesām, un par kuru mēs līdz šim runājām, gandrīz pazaudēja savu brīnumu. Viņš nevarēja sekot konkrētai un vienkāršai instrukcijai. Viss, ko Pēteris viņam teica bija: «Celies un staigā!»
«6 Bet Pēteris sacīja: “Sudraba un zelta man nav; bet, kas man ir, to es tev dodu: nacarieša Jēzus Kristus Vārdā – staigā!” 7 Un, satvēris pie labās rokas, Pēteris to pacēla; tūdaļ viņa pēdas un krumšļi kļuva stingri,» (Ap.d..3: 6-7).
Jā, tā ir patiesība, ka viņš četrdesmit gadu laikā ne reizi nestaigāja, bet, kad Dievs saka, lai mēs sākam darīt to, ko līdz šim nebijām darījuši, tad Viņš zina, par ko runā. Kamēr mūsu varonis vilcinājās, Pēteris satvēra viņu pie rokas un piecēla viņu kājās, un tūdaļ viņa pēdās un krumšļos iegāja spēks. Tā notiek vienmēr. Kad mēs paklausām, tad atbrīvojās Dieva spēks, lai veiktu nepieciešamo iejaukšanos. Bībele par paklausību saka sekojošo:
 «Ja jūs būsit Man padevīgi un paklausīgi, tad jūs baudīsit zemes svētību» (Js.1:19).
Vai baudīsim zemes svētības vai nē, tas ir atkarīgs no mūsu paklausības.Kāzu mielastā, Kānā Galilejā, Marija teica kalpotājiem:
 «… ko Viņš jums teiks, to darait!» (Jņ.2:5).
Kad viņi izdarīja to, ko Jēzus teica, tad arī brīnums notika.
«Jēzus saka viņiem: “Piepildait traukus ar ūdeni!” Un tie tos piepildīja līdz malai. 8 Tad Viņš saka tiem: “Tagad smeliet un nesiet galda uzraugam!” Un tie to aiznesa. 9 Kad nu galda uzraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija kļuvis par vīnu, nezinādams, no kurienes tas ir, kamēr sulaiņi, kas ūdeni bija smēluši, to zināja, – tad galda uzraugs aicina līgavaini 10 un viņam saka: “Ikviens cilvēks papriekš ceļ priekšā labo vīnu, un, kad viesi ieskurbuši, mazāk vērtīgo, bet tu labo vīnu esi pataupījis līdz šim.» (Jņ 2:7-10).
Kā ūdens pārvērtās vīnā, tā arī neveiksme var pārvērsties veiksmē, traģēdija – triumfā. Vienīgais, kas ir vajadzīgs – mūsu paklausība.Vai jūs esiet paklausīgi tam Kungam? Kad Dievs jums saka: 
 «Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā»(Fil..4: 6)
Kā ir ar jums ir šajā jautājumā?Dievs saka:
 «Pielūkojiet, lai neviens nevienam neatmaksā ļaunu ar ļaunu, bet aizvien dzenieties pēc tā, kas labs, gan paši savā starpā, gan pret citiem. 16 Esiet priecīgi vienumēr, 17 lūdziet bez mitēšanās Dievu.18 Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums.19 Neapslāpējiet Garu.» (1Tes.5: 15-19).
Kā jums ir ar paklausību šīm vienkāršajām instrukcijām?Jūs, kas gaidiet finansiālu izrāvienu, kā jums ir ar Dieva namā atnesamajiem ziedojumiem un desmitām tiesām. Es atgādināšu, ko Dievs par to saka:
«Tādēļ jau jūs esat nolādēti, tā ka viss krīt jums no rokām un iet jūsu rokās bojā, jo jūs visi vienā kopā cits pār citu Mani krāpjat! 10 Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā Manā klētī tā, lai arī Manā mājā būtu barība, un pārbaudiet tad Mani šai ziņā, saka Tas Kungs Cebaots, vai Es arī neatvēršu debess logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums! 11 Un Es padzīšu, jums palīdzēdams, rijīgo postītāja kukaini no jūsu labības laukiem, lai viņš tos neizposta un lai koks jūsu vīna dārzā jums nebūtu neauglīgs, saka Tas Kungs Cebaots, 12 lai arī visas tautas jūs daudzinātu par svētlaimīgiem, jo jums pašiem būs lielu labumu un augstas cieņas pilnai zemei būt, saka Tas Kungs Cebaots » (Маl.3:9-12).
Finansiālas grūtības ir neizbēgamas, ja neklausām Dievu jautājumā par finanšu pārvaldīšanu.
«Jūs gan sagaidījāt daudz, un redzi, iznāca maz, un, kad jūs to pārvedāt mājās, tad Es to tomēr izputināju. Kāpēc tā?” jautā Tas Kungs Cebaots. “Tāpēc, ka Mans nams stāv drupās un ikviens dzenas tikai pēc sava nama. 10 Tāpēc debess aizturēja pār jums savu veldzi, un zemes klēpis noslēdza jums savus augļus. 11 Un Es sūtīju sausumu pār visu zemi un kalniem, pār labību, pār vīnu un eļļu, un pār visu, kas izaug no zemes, tāpat arī pār ļaudīm, lopiem un visiem ar rokām darāmiem darbiem.» (Hag.1:9-11)
No šīs dienas pierādiet Dievam, ka jūs esiet izrāviena kandidāts, jo esiet pieņēmuši stingru lēmumu staigāt paklausībā Dievam it visā. Lai Dievs jūs svētī! Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.