Kādā veidā Dievs mums ir piedevis

Žēlastība jums un miers no mūsu Kunga Jēzus Kristus!Es sveicu jūs mūsu rubrikā „Ikdienas vārds garīgajam stiprinājumam”!Mēs ar jums noskaidrojām, ko cilvēka dzīvē atnes piedošana, un konkrēti:
  1. Piedošana no Dieva anulē mūsu parādus.
  1. Piedošana dod mums spēku iet savu dzīves ceļu.
  1. Piedošana dod mums līdz ar visiem svētajiem pieeju mantojumam no Dieva.
  1. Piedošana atjauno mūsos pestīšanas prieku.
  1. Piedošana mīkstina mūsu sirdis attiecībā pret citiem cilvēkiem.
  1. Piedošana no Dieva atbrīvo mūs no vainas apziņas.
  1. Piedošana atbrīvo cilvēku no pagātnes nastas.
Šodien es gribētu parunāt par to, kādā veidā Dievs mums ir piedevis.Ja Dievs mums ir piedevis, tad kā? Tam vajag pievērst uzmanību divu iemeslu dēļ.Pirmkārt, tas palīdzēs mums ar cieņu pieņemt Dieva piedošanu.Otrkārt, tas parādīs mums to, kā mums vajag piedot citiem cilvēkiem.Daudzās Rakstu vietās mēs redzam, ka Dievs, aicinot cilvēkus piedot cits citam, vienlaicīgi atgādina mums par to, ka piedošanai ir jābūt, „kā Dievs Kristū mums ir piedevis”.
 „ Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis.”(efeziešiem 4:32).
„ Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru; tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs.” (Kolosiešiem 3:12-13).
Vienīgais iemesls mūsu piedošanai – tas ir tas, ko Jēzus izdarīja pie Krusta. Ja Jēzus nebūtu atdevis Sevi kā upuri par mūsu grēkiem, tad nebūtu arī piedošanas.Pateicoties Jēzum, vairs nav vajadzības pēc kāda cita upura lai saņemtu piedošanu. Tieši Viņš ir samaksājis par mūsu piedošanu.
  • Jēzus ņēma uz Sevi mūsu grēkus un mūsu vietā kļuva kā grēcinieks.
„Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam.” (Jesajas 53:6).
Dievs gribēja piedot mūsu grēkus, jo tieši grēks bija kā šķērslis starp Viņu un mums.Bet tā kā Dievs ir svēts un taisnīgs Dievs, Viņš nevarēja atstāt grēku nesodītu.Atmaksa par grēku ir – nāve, tālab, par grēku bija jāsamaksā pilnā mērā. Lūk, kāpēc Jēzus mūsu vietā kļuva par upuri par visu cilvēku grēkiem.
„Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti.” (1.Pētera 2:24).
„To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība.”(1.Korintiešiem 5:21).
  • Jēzus apklāja mūsu grēkus ar Savām Asinīm.
„Tu esi piedevis Savai tautai noziegumu, pārsedzis ar aizmirstību visus viņas grēkus.” (Psalms 85:3).
Jēzus nolīdzināja mūsu pārkāpumus. Pateicoties Jēzum, Dievs tagad uz mums lūkojas kā uz tādiem, kuri itin nekad nav grēkojuši.
„Es – Es tas esmu, kas izdzēšu tavus noziegumus Manis paša dēļ un nepieminu tavus grēkus.” (Jesajas 43:25).
  • Jēzus ir aizmirsis un vairs nepiemin mūsu grēkus.
Kas attiecas uz mums piedotajiem grēkiem, tad Dievs tos nepiemin, un nav svarīgi cik milzīgi šķiet šie grēki.
„Tad nemācīs vairs draugs draugu un brālis brāli, sacīdams: atzīstiet To Kungu! – jo visi Mani pazīs, lielie un mazie, tā saka Tas Kungs, jo Es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēku!” (Jeremijas 31:34).
„Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu Viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums;” (Psalms 103:12).
„Kur ir tāds Dievs, kā Tu esi, kas piedod grēkus un neatmaksā Savas tautas atlikušajiem viņu noziegumus, kas mūžīgi netur dusmas? Jo Tev patīk žēlastība. Viņš atnāks pie mums atkal atpakaļ, Viņš apžēlosies par mums; mūsu vainas Viņš griezīs atkal par labu. Visus mūsu grēku darbus tu liec iemest jūras dziļumos” (Mihas 7:18-19).
Piedošana mums netiek dāvāta tāpēc, ka mēs būtu to pelnījuši, bet tikai pamatojoties uz Jēzus Kristus upuri.Sarunu par šo tēmu turpināsim rīt!Dieva mierā!Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.