Kļūstot par Dieva draugu

Solis #3 – Dieva atrisinā

Dieva atrisinājums ar Jēzus krustu.Tā kā Dievs mīl mūs, Viņš nevarēja ļaut šai atšķirtībai starp Viņu un cilvēku turpināties mūžīgi, tajā pašā laikā, kā pilnīgs Dievs, Viņs nevar pieļaut, ka grēks paliek nesodīts, savādāk Viņš pārstās būt pilnīgs vai Dievs.Grēku ir jāsoda, jo taisnība pieprasa to. Taču, atmaksa par grēku – ir nāve, un katram vajadzētu par to samaksāt. Mūsu reliģiozā aktivitāte vai labdarība nespēj nomaksāt cenu par mūsu pārkāpumiem Dieva priekšā, tāpēc Viņš pats samaksās cenu par mūsu ļaunajām domām un rīcību. Vinš atnāca uz zemes kā cilvēks Jēzus Kristus. Viņš atnāca izciest ciešanas par pārkāpumiem ,kurus izdarīju es, lai man vairāk nebūtu jāizcieš šis sods.Pēc trim dienām Jēzus uzcēlās no miroņiem, lai kļūtu par Kungu un Glābēju katram, kurš tic Viņam. Un tā, pats svarīgākais lēmums mūsu dzīvē būs saistīts ar Jēzu. Ko jūs izdarīsiet ar Viņu? Pieņemsiet Viņu vai atstumsiet? No tā ir atkarīga jūsu laime uz zemes un stāvoklis nākamajā pasaulē.Kā mēs to zinām?«Viņš uznesa mūsu grēkus Savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai; ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti.» (1Pēt.2:24)«Taču Viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes Viņš bija uzkrāvis sev, kurpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu.  Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.  Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus Viņam..» (Jes. 53:4-6)

Solis # 4 – Jums ir jāizvēlas šīs attiecības ar Dievu.

Jums pašam ir jāizvēlas attiecības ar Dievu.

Grēks radīja bezdibeni starp mums un Dievu, nošķirot mūs no paša dzīvības avota. Šis bezdibenis atnesa cilvēka dzīvē nāvi, slimības un tiesu.

Daudzi mēģina pārvarēt šo bezdibeni ar saviem darbiem, taču visi mūsu labie darbi nespēs mūs tuvināt Dievam.

Dievs redzot veltīgos cilvēciskos pūliņus atrast jēgu un apmierinājumu dzīvē, sūtīja Jēzu, lai Viņš ar Savu krusta nāvi pārmestu tiltu starp mums un Dievu.

Kā tad mums pāriet pa šo tiltu? Jūs pārnākat pa šo tiltu Dieva ģimenē tad, kad jūs apzināti pagriežaties pret Dievu un uzaiciniet Jēzu savā dzīvē kā Kungu un Glābēju.

Nav tāda jēdziena kā vienpusējas attiecības. Dievs jau ir izdarījis savu daļu, kad Viņa Dēls nomira par jums.

«Jo, ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar Viņu Viņa Dēla navē, cik daudz vairāk, salīdzināti būdami, tiksim izglābti Viņa dzīvībā!» (Rom. 5:10)Tagad ir jūsu kārta atbildēt uz Viņa mīlestību.Pagriezties pret Dievu nozīmē aizgriezties prom no kaut kā, tieši tāpat kā pagriezties pret rietumiem nozīmē aizgriezties no austrumiem. Nav iespējams cilvēkam vienlaicīgi skatīties uz rietumiem un austrumiem.Tas ir patiesi arī attiecībā par Jēzu un grēku. Pagriežoties pret Jēzu, jūs nožēlojat savus grēkus. Tas nozīmē, ka jūs apzinaties, ka jūs nevarat atdot sevi Jēzum un vienlaicīgi turēties pie jūsu grēkiem, par kuriem Viņš ir nomiris.Tas arī nozīmē, ka jūs aizgriežaties no “sava personīgā” ceļa un lēmuma, lai sāktu visu darīt pec Dieva prāta un vēlēšanās. Piemēram, jūs aizgriežaties no meliem, seksuālās amoralitātes, dusmām utt., lai ziedotu sevi svētai un taisnai dzīvei.Lai izvēlētos tādu attieksmi vai izdarītu tādu izvēli, mums vajag darīt 4 (četras) lietas:
 • Atzīt savu garīgo vajadzību. Atzīt, ka jūs esat grēcinieks.
 • Nožēlot un vēlēties atstat savus grēkus.
 • Noticēt, ka Jēzus ir nomiris par jums krustā.
 • Pieņemt Jēzu Kristu savā sirdī un dzīvē ar to, ka jūs atdodat priekšroku attiecībām ar Viņu un nevis jūsu grēkiem, kuri atdala jūs no Viņa.
 Kā mēs to zinām?«Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam.» (Jāņa 1:12)«Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.» (Atkl. 3:20)«Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts.» (Rom. 10:13)Kā man Viņu pieņemt?  Caur lūgšanu. Lūgšana –tā vienkārši ir saruna ar Dievu no sirds. Nevajag priekš tā izvēlēties kaut kādus maģiskus vārdus. Jūsu lūgšanai ir jābūt izteiktai ar jūsu pašu vārdiem, kuri nāk no jūsu sirds. Tomēr, ja jūs neesat pieradis lūgt, jums ir vajadzīgs paraugs. Par tādu paraugu var kļūt sekojoša lūgšana:«Debesu Tēvs, es zinu, ka esmu grēcinieks, kuram ir vajadzīga Tava piedošana. Es biju radīts priekš Tevis, taču līdz šim es dzīvoju priekš sevis. Es gribu no šā brīža uzsākt attiecības ar Tevi. Es ticu, ka Jēzus nomira manā vietā, lai paņemtu uz sevis sodu par maniem grēkiem. Viņš trešajā dienā augšāmcēlās, lai mani attaisnotu. Es vēlos atstāt manus grēkus un lūdzu Tev, piedod man. Es uzaicinu Tevi Jēzu tagad ienākt manā sirdī un manā dzīvē kā Kungu un Glābēju. Es ticu, ka Tu uzklausīji manu lūgšanu, Jēzus vārdā. Āmen.!» No šīs dienas jūs varat piederēt Dievam, ja jūs lūdzāt šo lūgšanu no visas sirds. Lūk, ko jums pēc tam vajadzētu darīt

Solis # 5 – Apstipriniet savu lēmumu.

Jūs lūdzāt, veltījāt savu dzīvi Jēzum. Kas tagad notika jūsu dzīvē, pamatojoties uz Dieva Vārda:
 1. Jūs esat glābts – Jāzus teica: «ES ESMU durvis. Ja kāds caur Mani ieiet, tas tiks izglābts; viņš ieies un izies un atradīs ganības.» (Jāņa 10:9)
 2. Jūs tagad esat Dieva bērns – Bībele saka «Bet cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam.» (Jāņa 1:12)
 3. Jums jau tagad pieder mūžīgā dzīvība – Bībele saka «Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.» (Jāņa 3:16)

Solis # 6 Solis nostiprināšanai

 1. Dariet mums zināmu jūsu lēmumu: Kaut arī tas ir pēc vēlēšanās, sniedziet mums pēc iespējas vairāk informācijas par sevi, lai mēs varētu vislabākajā veidā sniegt jums nepieciešamo palīdzību. Ienāciet šeit ja vēlaties mums darīt zināmu savu izvēli.
 2. Iemācieties lasīt un izzināt Bībeli, Dieva Vārdu.
 3. Iemācieties sarunāties ar Dievu-lūdziet katru dienu.
 4. Ļoti daudz pārbaudījumi ir saistīti ar kristīgu dzīvi grēcīgajā pasaulē, tāpēc
nepieciešams atrast kopīgo ar citiem patiesiem ticīgajiem,kuri tic Dieva Vārda patiesībai, lai atbalstītu jūs jūsu lēmumā dzīvot priekš Kristus. Ir svarīgi atrast gan individuālus ticīgos, gan arī patiesu draudzi, kur tiek sludināts Dieva Vārds jums saprotamā valodā.
 1. Рastāstiet vēl kādam par jūsu lēmumu.
Stāviet stingri par Jēzu, nekaunaties par Viņu, padariet savu dzīvi nozīmīgu, palīdzot atrast citiem to, ko atradāt jūs. 

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.