Mēs esam Dieva vēstneši III

Žēlastība jums un miers no mūsu Kunga Jēzus Kristus! Es sveicu jūs mūsu rubrikā „Ikdienas vārds garīgajam stiprinājumam”! Mēs ar jums runājam par to, ka Dieva bērni ir Dieva vēstneši vai sūtņi uz šīs zemes.
„ Jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar Sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu. Tā mēs nākam, Kristus sūtīti, un pamācām, it kā Dievs runātu caur mums. Mēs lūdzam Kristus Vārdā: ļaujieties salīdzināties ar Dievu!”(2.Korintiešiem 5:19-20).
 Pēc tam, kad Jēzus pameta šo zemi un tika uzņemts debesīs, mūs Viņš atstāja uz zemes kā Savus vēstnešus vai sūtņus. Tālab, mums ir jāsaprot un ir jābūt dziļai atklāsmei par to garīgo varu un spēku, kas mums dota Kristū. Bībelē ir teikts, ka Kristus mūs darījis par ķēniņiem un priesteriem ar nolūku, lai mēs varētu valdīt uz zemes Viņa labad. Dievs vēlas, lai mēs ejam un nodarbojamies ar sava Debesu Tēva lietām vai biznesu. Mūsu Tēva bizness ir – caur mums atgriezt cilvēkus pie Viņa, salīdzināt cilvēkus ar Dievu. Dievs caur mums vēlas salīdzināt cilvēkus ar Sevi –„Mēs lūdzam Kristus Vārdā: ļaujieties salīdzināties ar Dievu!” Dievs vēlas, lai mēs sludinātu salīdzināšanas vārdu. 
„Jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar Sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu”. (2.Korintiešiem 5:19).
 Caur salīdzināšanas vārda sludināšanu mēs mūsu sabiedrībā varam sagraut sātana darbus, atvērt cilvēkiem acis un atnest tiem brīvību no sātana varas un spēka. Caur salīdzināšanas vārda sludināšanu mēs varam palīdzēt cilvēkiem kļūt par Dieva bērniem un ieiet tai mantojumā, kuru Dievs ir dāvājis visiem Viņa svētajiem. Bībelē mēs lasām, ka tamlīdzīgu mantojumu Dievs dāvāja Pāvilam. Šo pašu programmu Dievs ir dāvājis arī mums kā Viņa sūtņiem. 
„… Jo tāpēc Es tev esmu parādījies, lai tu Man kalpotu un apliecinātu, kā tu Mani esi redzējis un kā Es tev parādīšos, lai tevi izglābtu no šīs tautas un pagāniem, pie kuriem Es tevi sūtu atvērt viņu acis, lai tie atgriežas no tumsas gaismā, no sātana varas pie Dieva, un ticībā uz Mani dabū grēku piedošanu un mantojumu svēto pulkā.” (Apustuļu darbi 26:16-18).
 Dievs vēlas, lai mēs sagraujam sātana spēku, kurš aptumšo un kontrolē cilvēku prātus. Lai cilvēki tiktu atsvabināti no sātana valgiem, Dievs caur Saviem bērniem vēlas iznīcināt visas sātana programmas, jebkuru ļaunuma un netaisnības izpausmi uz mūsu zemes. Mums jāsaprot, ka sātans darbojas caur cilvēkiem, padarot tos par ļaunuma un netaisnības nesējiem. Bet Dievs vēlas, lai Viņa bērni būtu par taisnības instrumentiem Viņa rokās, Dieva Valstības labuma un vērtību nesējiem, lai tie atspoguļotu Dieva īpašības. Ja mēs strādāsim Dieva biznesā kā Viņa vēstneši, sējot cilvēku sirdīs Dieva Vārdu un atgriežot cilvēkus pie Dieva, tad mēs izpostīsim vai iztukšosim tumsības valstību. Un tad netiklības, ļaunuma un netaisnības vietā, cilvēki sāks izplatīt Dieva taisnību. 
„Vai nezināt, ka tam, kam jūs sevi nododat par paklausīgiem kalpiem, jums arī kā kalpiem jāklausa, vai nu grēkam uz nāvi, vai paklausībai Dievam – uz taisnību. Bet pateicība Dievam, ka jūs, kas bijāt grēka vergi, no sirds esat kļuvuši paklausīgi tai mācībai, kurā esat mācīti, un, no grēka atsvabināti, kalpojat taisnībai.” (Romiešiem 6:16-18).
 Caur Dieva vēstnešu kalpošanu, uz zemes sāk zelt Dieva taisnība. Un caur to Dievs svētī un paaugstina zemi, ļaunums no zemes pazūd. Taisnība paaugstina tautu! Bet lai zeme piepildītos ar taisnību, Dieva vēstnešiem ir jāsaprot kas viņi ir Kristū un jānodarbojas ar saviem darbiem. Līdz rītam! Esiet svētīti! Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.