Mēs esam zemes sāls un pasaules gaisma

Esiet sveicināti, dārgie draugi! Žēlastība jums un miers no Dieva Tēva un mūsu Kunga Jēzus Kristus! Šodien turpināsim sarunu par mūsu aicinājumu un lomu kā Dieva vēstnešiem uz zemes. Kā vēstneši vai sūtņi, mēs esam aicināti uz to, lai saglabātu mūsu zemi, un lai caur mums uz zemes nostiprinātos Dieva Valstība. Dieva Valstība – tā ir taisnības, miera un prieka Svētajā Garā Valstība. 
„Jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā.” (Romiešiem 14:17).
 Būdami Dieva vēstneši, mēs esam Dieva instrumenti Viņa taisnības, miera un prieka izplatīšanai. Bībelē tiek izmantota vēl viena metafora, kas apraksta mūs kā Kristus vēstnešus. Par to ir teikts Mateja Evaņģēlijā 5:13-16
„ Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama. Jūs esatpasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.”(Mateja 5:13-16).
 Mēs esam zemes sāls un pasaules gaisma (gaišums). Kā sāls mēs novēršam jebkādu pagrimumu mūsu sabiedrībā caur to, ka mēs palīdzam cilvēkiem slāpt vai alkt pēc Dieva un Dieva vārda. Pēc tam, kad cilvēks ir ēdis ko sāļu, viņam rodas vēlēšanās vai alkas dzert(slāpes). Tieši tāpat tas notiek arī ar mums, ja mēs kā Dieva vēstneši pildīsim savu lomu kā zemes sāls, tad cilvēki arvien vairāk un vairāk jutīs slāpes vai alks pēc Dieva un Dieva vārda. Bībele sauc mūs arī par pasaules gaismu. Kā gaisma mēs norādām cilvēkiem uz Dievu, uz pareizo ceļu – Dieva ceļu. Bībele saka, ka cilvēki, kuri dzīvo tumsā, ieraudzīs spožu gaismu. Spoža gaisma – tā ir gaisma, kuru nes un izplata Dieva vēstneši. 
„Tauta, kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaisma.” (Jesajas 9:1).
 Tas bija Jesajas pravietojums par Jēzu un par to laiku, kad Jēzus bija vienīgais Dieva gaismas nesējs virs zemes. Jēzus uz zemes atnesa gaismu. Un pēc tam, kad Viņš devās uz debesīm, Dievs uzdeva mums nest Viņa gaismu pa visu zemi, lai cilvēki, kuri dzīvo un staigā tumsā, ieraudzītu gaismu, un lai šī gaisma atspīdētu viņos. Dievs mūs aicina uz to, lai mēs nesam Viņa gaismu šai pasaulē. Cilvēki varēs iepazīt Dievu un Viņa glābšanas ceļus tikai caur mums, tikai tad, ja mēs iesim un aizsniegsim šos cilvēkus. Un tikai tādā veidā cilvēki varēs ieraudzīt un piedzīvot to, kā Dieva vārds maina cilvēku dzīves. Kā Kristus vēstnešiem mums ir dots vārds no Dieva mūsu paaudzē dzīvojošajiem cilvēkiem. Mēs zinām, kas mums viņiem jāsaka. Mums ir vārds cietējiem un tiem, kuri raud, cilvēkiem, kuriem ir salauzta sirds. Mēs zinām, ko teikt tiem cilvēkiem, kuri dzīvo depresijā. Mēs zinām, ko teikt tiem, kurus apspiedis sātans. 
„ Dieva Tā Kunga Gars ir pār mani, jo Tas Kungs mani svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtījis dziedināt sagrauztas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību, pasludināt Tā Kunga žēlastības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu un iepriecināt visus noskumušos; tiem, kas skumst Ciānas dēļ, dāvāt galvas rotu pelnu vietā, prieka eļļu sēru drēbju vietā, svētku drānas noskumuša gara vietā, lai viņus varētu saukt par taisnības kokiem, kas Tā Kunga dēstīti Viņam par godu.” (Jesajas 61:1-3).
 Šie paši vārdi ir rakstīti Lūkas Evaņģēlijā 4:18-19, kā arī tas, kāda ir Jēzus misija. 
“Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu Kunga žēlastības gadu.”
 Mums kā Dieva vēstnešiem vai sūtņiem ir vārds no Tā Kunga. Mēs ar jums saņēmām jaunu dzīvi Kristū. Mūs vada Svētais Gars. Mēs paliekam Dieva Vārdā un sadraudzībā ar Viņu. Tālab, Dievs jau mums ir dāvājis salīdzināšanas vārdu priekš šīs zemes. Un mums ir jāsaprot, ka tumsa un pagrimums uz šīs zemes turpinās valdīt tik ilgi, līdz mēs necelsimies, – kā Dieva vēstneši, kā zemes sāls un pasaules gaisma. Atbildes uz cilvēku un visas mūsu sabiedrības vajadzībām atrodas mūsu rokās. Esiet svētīti! Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.