Mums ir jāsagatavo ceļš tam, lai Tas Kungs varētu atnākt slavā un visā Savā pilnībā!

Sveicu jūs, dārgie draugi, un svētīju jūs šai dienā!Es pateicos Tam Kungam par to, ka Viņš dāvā mums ikdienas vārdu, kas stiprina mūs, mūsu garīgo dzīvi un palīdz mums virzīties uz priekšu.Šodien es vēlētos parunāt par tēmu, kā sagatavot ceļu Tam Kungam. Ceļa sagatavošanai jānotiek pirms Dieva apmeklējuma. Mūsu gatavība tikties ar Dievu noteiks mūsu pārdzīvojumus ar Dievu. Ja mēs neesam gatavi, tad atradīsimies ārpus tā, ko Dievs dara. Ja mēs būsim sagatavoti atbilstošā līmenī, tad mēs būsim kvalificēti tam, lai piedzīvotu Tā Kunga apciemojumu. Vērsīsimies pie Svētajiem Rakstiem.
„Klau! Kaut kur atskanēja sauciens: “Ierīkojiet tuksnesī Tam Kungam ceļu, dariet klajumā kādas līdzenas tekas mūsu Dievam! Visas ielejas lai piepilda un visus kalnus un pakalnus lai nolīdzina; kas ir nelīdzens, lai top par līdzenu ceļu, un, kas paugurains, lai top par klajumu, lai parādītos Tā Kunga godība un lai visa cilvēce kopā to redzētu, jo Tā Kunga mute to tā ir runājusi.” (Jesajas 40:3-5).
Dievam ir ceļi. Dievs ir kārtības Dievs, un Viņš tā vienkārši nemetas cilvēkiem virsū. Līdz brīdim, kamēr Dievam nav sagatavots ceļš, Viņš neatnāk. Daudzi no mums gribētu, lai Dievs atnāk vienkārši tāpat vien, bet Viņš tā nedara. Dievs dodas uz turieni, kur cilvēki ir gatavi Viņa atnākšanai. Un tad, kad Dievs atnāk, visi šķēršļi pakāpjas sānis, tad tuksnesis uzzied, kalni sarūk, ielejas piepildās, līkumi iztaisnojas un nelīdzenie ceļi kļūst līdzeni.Dievs var mums parādīt to vareno ainu, ko Viņš grasās darīt mūsu vidū un caur mums (kā Viņa tautu vai Draudzi). Taču tas viss prasīs no mums nopietnu sagatavošanos, un tas viss uzliek mums lielu atbildību.Viscaur Bībelē mēs varam ieraudzīt šo Dievišķo kārtību – no Vecās līdz Jaunajai derībai.Lūk, daži no Bībeles piemēriem, kas apstiprina šo principu.
„Tad Tas Kungs sacīja uz Mozu: “Ej pie ļaudīm un liec tiem šķīstīties šodien un rīt, un lai tie mazgā savas drēbes, ka tie ir gatavi trešajai dienai, jo trešajā dienā Tas Kungs nonāks visas tautas acu priekšā uz Sinaja kalnu. Un viņš sacīja tautai: “…….Esiet sagatavojušies trešajai dienai, neaiztieciet savas sievas.” (2.Mozus 19:10-11,15).
Līdz tam, kad Dievs nonāca uz Sinaja kalnu, Viņš pavēlēja Mozum gatavot tam tautu trīs dienas. Bez viņu sagatavošanās Dievs nevarētu nonākt uz Sinaja kalnu, jo, ja Viņš būtu nonācis, bet ļaudis nebūtu bijuši gatavi Viņa atnākšanai, tur būtu palikuši tikai līķi. Dažkārt cilvēki ne līdz galam saprot to, ko nozīmē lūgt Dievam Viņa klātbūtni vai Viņa slavu. Ja Dievs Savā žēlastībā Sevi neapvaldītu, tad mēs kļūtu par lieciniekiem daudzām traģēdijām Dieva namā, kas rastos no Dieva klātbūtnes. Dievs apmeklēja pirmo Draudzi, un tā rezultātā no turienes iznesa divus līķus. Tas viss notika tikai tāpēc, ka šo cilvēku sirdis nebija sagatavotas tam, lai satiktos ar Dievu.
„Bet kāds vīrs, vārdā Ananija, ar savu sievu Sapfiru pārdeva savu īpašumu un ar sievas ziņu paturēja sev daļu maksas un, kādu daļu atnesis, nolika to pie apustuļu kājām. Tad Pēteris sacīja: “Ananija, kāpēc sātans piepildījis tavu sirdi, ka tu meloji Svētajam Garam un paturēji sev daļu tīruma maksas? Vai tas, tavs būdams, nevarēja tavs palikt, un vai arī pārdots tas nebija tavā rīcībā? Kāpēc tu esi ieņēmis tādu lietu savā sirdī? Tu neesi melojis cilvēkiem, bet Dievam.” Dzirdēdams šos vārdus, Ananija pakrita un nomira, un lielas bailes pārņēma visus, kas to dzirdēja. Bet jaunekļi piecēlušies to apkopa un, ārā iznesuši, apglabāja. Pēc kādām trim stundām ienāca arī viņa sieva, nezinādama, kas bija noticis. Tad Pēteris viņai teica: “Saki man, vai jūs šo tīrumu par tādu maksu esat pārdevuši?” Un viņa atbildēja: “Jā, par tādu.” Bet Pēteris viņai sacīja: “Kāpēc jūs savā starpā esat norunājuši kārdināt Tā Kunga Garu? Redzi, to kājas, kas tavu vīru apglabājuši, ir durvju priekšā un iznesīs arī tevi.” Tūdaļ tā nokrita pie viņa kājām un nomira; jaunekļi ienākuši atrada to mirušu, iznesa viņu ārā un apglabāja blakus viņas vīram. Un lielas bailes pārņēma visu draudzi un visus, kas to dzirdēja.” (Apustuļu darbi 5:1-11).
Ja mēs gaidām Dieva slavu un Viņa klātbūtni savā vidū, mums Viņam ir jāsagatavo ceļš. Mums ir jāattīra savas sirdis no visām tām lietām, kuras Dievs neieredz vai nevar uzlūkot. Dieva acis ir šķīstas, un tās nevar skatīties uz ļaunumu.
„Tavas acis ir pārāk šķīstas, lai Tu varētu skatīt ļaunumu, un varas darbus Tu arī nevari uzlūkot. Kāpēc tad Tu mierīgi noraugies uz laupītājiem un ciet klusu, kad ļaundaris aprij to, kas taisnāks par viņu?” (Habakuka 1:13).
Un tātad, – mums ir jāsagatavo ceļš tam, lai Tas Kungs varētu atnākt slavā un visā Savā pilnībā. Caur svētu dzīvi sagatavojiet Viņam ceļu!Tas Kungs lai jūs svētī šai dienā!Līdz rītam!Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.