rulven

Ūdens kristību mērķis un spēks

Jūn 28 2015

Kad cilvēks ir glābts, viņš atrodas noteiktā garīgajā dimensijā. Lai cilvēks varētu iziet no šīs dimensijas (līmeņa) un sākt virzīties Dievā, viņam vajag izpildīt noteiktas prasības. Šim nolūkam cilvēkam vajadzīgi gars, ūdens un asinis. Kas ir ūdens? Ūdens – tas ir Dieva Vārds. Rakstos ir teikts:


Еfez.5:25-26 – Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu.

Lai cilvēks varētu pasargāt šķīstu sevi un savu sirdi, viņam vajag piepildīties ar Vārdu un dzīvot saskaņā ar Vārdu. Ūdens, kas mūs šķīsta – tas ir Dieva Vārds. Tieši Dieva Vārds palīdz cilvēkam pieaugt garīgi pēc tam, kad tas ir pieņēmis glābšanu.

Vēl viens Vārda (ūdens) aspekts ir saistīts ar glābšanu caur ūdens kristību. Lasot par Nou, mēs redzam, ka viņš un viņa ģimene tika glābti caur ūdeni. Ūdensplūdi (ūdens) nogalināja visus cilvēkus, kuri dzīvoja Noas laikā, bet tas pat ūdens kļuva par glābšanas avotu pašam Noam un viņa ģimenei. Apustulis Pāvils raksta:

1.Pētera 3: 21 – Tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glābj. Tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūgšanās Dievā caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos.

Mēs redzam, ka kristība glābj. Pastāv noteikta glābšanas procesa daļa, kas pieprasa, lai cilvēks kristītos. Glābšana ir saistīta ne tikai ar juridiskajām tiesībām Dievā, bet arī ar cilvēka rakstura un dzīves izmaiņām. Glābšanas process ir saistīts ar veco ieradumu iznīcināšanu un jaunu iemaņu iegūšanu. Un viens no šā procesa galvenajiem elementiem ir ūdens kristības. Kristības kaut ko dara ar mūsu grēcīgo sirdsapziņu. Ja cilvēks dzīvos ar pastāvīgu apziņu par savu grēcīgumu, tad viņš turpinās grēkot, jo grēka apziņa neatnes uzvaru pār grēku. Kas tad atnes uzvaru pār grēku?

Galat.5:16 – Bet es saku: staigājiet Garā, tad jūs miesas kārību savaldīsit.

Uzvara cilvēka dzīvē atnāk vien tad, kad viņš rīkojas saskaņā ar garu. Pateicoties tam, cilvēks spēj savaldīt miesas kārības.


ĀTRĀ LŪGŠANU PALĪDZĪBA!