Kristīgās dzīves skrējiens. 2.daļa.

Svētdienas dievkalpojumā, mācītājs Rufuss turpināja runāt par mūsu kristīgā ceļa vai skrējiena sastāvelementiem. Katram kristietim ir ceļš no Dieva, kurš viņam ir cienīgi jānoiet, piepildot savu aicinājumu no Viņa. Tam, mums ir jāziedo sava dzīve Dievam un jāpakļaujas tam, ko saka Viņa Vārds.Dievs grib, lai mēs pienesam Viņam tīkamus augļus. Mēs jau pagājušajā dievkalpojumā runājām, ka ne visi augļi ir Dievam patīkami. Kad jūs skatāties uz savu dzīvi, ir ļoti svarīgi izanalizēt to, uz ko tiek tērēts jūsu laiks, kur un kam jūs esat veltījuši savas dzīves gadus. Laiks paskrien ļoti ātri. Bērnībā likās, ka laiks virzās ļoti lēni, bet ar gadiem jūs saprotat, ka laiks lido ar milzīgu ātrumu. Un mums ir jāķer mirkļi, iespējas, lai darītu to, kas ir pareizi, to, dēļ kā jūs Dievs radīja. Lai Dievs palīdz katram no mums neatlikt uz vēlāku laiku to, kas ir jāizdara tagad. Kamēr jūs domājat, ka kaut ko izdarīsiet vēlāk, pēkšņi jūs apzināsieties, ka laiks un dotā iespēja ir pagājuši, un vairs neatgriezīsies. Dievs saka, ka Viņš mums ir devis laiku tam, lai mēs darītu to, kam Viņš mūs ir radījis. Dievs katram no mums ir devis kalpošanu, kura mums ir jāpiepilda. Mūsu kalpošanas mērķis ir – pienest Dievam augļus, lai katram no mums, dzīve būtu ietekmīga Dievam. Tas, ko jūs, esat darījuši Tā Kunga Vārdā, noteikti ir Dievam pierakstīts un nekad nepazudīs. Bet tas, ko jūs esat darījuši sava ego un ambīciju vārdā, – mūžībā ir bez vērtības un Dieva acīs tiek vērtēts, kā veltīgi iztērēts laiks un resursi. Bībelē mēs lasām par balvu tagad un mūžībā:
Jēkaba 1:21-22- Tāpēc, nolikdami visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami.
Katram no mums ir svarīgi sekot tam, kā mēs dzīvojam, uz ko mēs tērējam savu laiku, lai mēs paspētu izdarīt to, dēļ kā Dievs mūs ir radījis, aicinājis un nolicis. Šis aicinājums vienmēr biedē cilvēkus, kuri savā dzīvē neko negrib mainīt. Jēzus bija Personība, kuru ne visi mīlēja, tāpēc, ka tas, ko Viņš runāja, neļāva cilvēkiem dzīvot tā, kā viņi dzīvoja, līdz satikās ar Viņu. Tieši tāpēc, Jēzus pastāvīgi saskārās ar sacelšanos un nesapratni no konkrētas cilvēku kategorijas puses. Jūs nevarat teikt, ka Jēzus Vārdi ir patiesība, un tajā pašā laikā turpināt dzīvot tā, kā iepriekš. Dieva Vārds palīdz mums skatīties citādāk uz savas dzīves mērķiem, palīdz mainīt savas perspektīvas, palīdz skatīties citādāk uz apkārtējiem. Jēzus vēstījumu galvenā tēma bija tēma par mīlestību uz Dievu un cilvēkiem, kurus Dievs mīl. Jūs nevarat teikt, ka jūs mīlat Dievu, bet tajā pašā laikā, neieredzēt cilvēkus, – tos, kurus mīl Dievs. Lai Dievs mums palīdz mainīties un pārveidoties Viņa līdzībā. Lai Dievs palīdz katram no mums pastāvīgi apzināties, ka katra cilvēka dzīvei ir jēga un nozīme, ka ir konkrēts mērķis no Dieva. Mēs visi zinām, ka mums ir ienaidnieks, kurš ir ieinteresēts tajā, lai nogrūstu mūs no pareizā ceļa, mainītu mūsu uzmanību uz mazsvarīgāko. Lai Dievs mums katram palīdz saglabāt uzmanību uz to, kas dzīvē ir pareizi, un sakoncentrēties uz Viņu. Lai dzīves steiga, slinkums, disciplīnas trūkums netraucē mums sekot Dievam un kļūt par to, par ko grib Viņš. Lai nekas mums netraucē darīt to, ko vēlas Dievs. Cilvēks var būt patiesi laimīgs un veiksmīgs tikai tad, kad atrodas Dieva gribā, tikai tad, kad pilda savu aicinājumu.

Līdzīgi raksti