rulven

Ūdens kristību mērķis un spēks

Jūn 28 2015

Uzvara cilvēka dzīvē atnāk tad, ka tas dzīvo apzinātā Dieva klātbūtnē. Cilvēka grēki var tikt piedoti, bet, neskatoties uz to, viņš tik un tā var turpināt dzīvot pa vecam. Lai dzīvotu uzvarā, mums jāmaina savs raksturs – atjaunojoties savā prātā.

Daudzi cilvēki iziet ūdens kristību ceremoniju, bet viņu dzīvēs nekas nemainās, jo tie nezina, kā dzīvot apzinātā Dieva klātbūtnē.

Jāņa Kristītāja laikā bija divas cilvēku kategorijas – tie, kuri kristījās, un tie, kuri nevēlējās to darīt.

Lūkas ev. 7:29-30 – Un visi ļaudis, kas Viņu dzirdēja, pat muitnieki, apliecināja, ka Dievs ir taisns, likdamies kristīties ar Jāņa kristību. Tikai farizeji un bauslības mācītāji ir nicinājuši Dieva padomu viņu pašu labā, palikuši viņa nekristīti.

Cilvēki, kuri atteicās kristīties, nespēja pieņemt arī pašu Jāni Kristītāju. Kāpēc? Tāpēc, ka tieši ūdens kristība atver cilvēka sirdi un dara to spējīgu uzņemt Vārdu. Tie ticīgie, kuri tika Jāņa kristīti, spēja uzņemt arī to Vārdu, kuru Dievs runāja caur Jāni Kristītāju.

Ir svarīgi ieraudzīt, ka pēc ūdens kristības atveras cilvēka garīgās acis un ausis. Un vēl, ūdens kristība atver cilvēka garu un dara to spējīgu pieņemt Vārdu un dzīvot saskaņā ar šo Vārdu. Jānis Kristītājs teica:

Jāņa ev.1:31 – Es (Jānis) Viņu (Jēzu) nepazinu; bet, lai Viņš kļūtu zināms Israēlam, tāpēc es nācu, kristīdams ar ūdeni.”

Jānis atnāca tālab, lai kristītu cilvēkus ar ūdeni. Viņš saka, ka caur ūdens kristību Jēzus kļūs zināms Israēlam. Jānim bija atklājusies šī patiesība, tāpēc viņš gaidīja, ka ūdens kristību laikā kaut kas notiks. Reiz, kad Jānis kristīja, viņš ieraudzīja, kā Svētais Gars nonāca pār Jēzu. Ūdens kristība dara tevi spējīgu saņemt atklāsmes no Dieva. Ūdens kristība – tas ir vienīgais līdzeklis, caur kuru Dievs izved mūs no viena garīgā līmeņa un ieved citā – jaunā līmenī. Apustulis Pāvils rakstīja:

1.Korint.10:1-2 – Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakš padebeša un visi gājuši caur jūru, un visi padebesī un jūrā uz Mozu kristīti.

Tā ir apbrīnojama Rakstu vieta, kas apraksta Izraēla tautas pieredzi. Pēc tam, kad Izraēla bērni izgāja no Ēģiptes verdzības, tie izgāja caur jūru. Dievs atbrīvoja Izraēlu no verdzības Ēģiptē, bet, lai viņi varētu ieiet jaunā līmenī, tiem bija jāiziet caur jūru. Šo iešanas procesu caur jūru Dievs nosauca par kristību. Tajā mēs redzam Dieva principu: kristība izved tevi no vienas dimensijas (Ēģiptes) un ieved jaunā dimensijā vai līmenī.


ĀTRĀ LŪGŠANU PALĪDZĪBA!