Cerība palīdz mums attīrīties un mainīties Tā Kunga Jēzus Kristus līdzībā!

Miers jums, dārgie draugi!Lai Dieva laipnība un žēlastība pavada jūs šai brīnišķīgajā dienā.Vakar mēs runājām par to, ka viens no bruņojuma veidiem, kas domāts uzvarai pēdējo dienu kaujās, ir pestīšanas cerība, kas vienmēr ir saistīta ar Kristu un gaidīšanu uz Viņa parādīšanos godībā (slavā). Ikviens cilvēks, kurš gaida Kristus godības parādīšanos, ir spējīgs izturēt ciešanas, aizmirst pagātni un tiekties uz priekšu. Ikviens, kurš gaida Jēzus Kristus atnākšanu, attīra (šķīsta) sevi no miesas un gara netīrības. Tieši par to tiek runāts nākamajā rakstu vietā:
„Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim Viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim Viņu, kāds Viņš ir. Katrs, kam ir šī cerība uz Viņu, šķīsta sevi pašu, kā Viņš ir šķīsts.” (1.Jāņa 3:2-3).
Cerība palīdz mums attīrīties un mainīties Tā Kunga Jēzus Kristus līdzībā. Cerība visgrūtākajos mūsu dzīves brīžos palīdz izpausties mūsu pašām labākajām īpašībām. Cerība, līdzīgi spožām zvaigznēm, palīdz mums mirdzēt pēdējo dienu ļaunuma un sabiezējušās tumsas vidū.Cerība palīdz mums atraidīt bezdievību un pasaules kārības un šinī laikā dzīvot prātīgi, taisni un dievbijīgi.
„Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai, atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī laikā, gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu Pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu; Viņš Sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu Sev par Savas saimes ļaudīm, dedzīgiem labos darbos.” (Titam 2:11-14).
Tāpēc ka mēs gaidām svētlaimību un Dieva varenās godības parādīšanos un mūsu Glābēju Jēzu Kristu, – šinī laikā mēs ne tikai atraidām bezdievību un pasaules kārības, bet kļūstam arī dedzīgi uz labiem darbiem.Ja mēs būsim fokusēti uz Dieva slavas parādīšanos, kuru mēs gaidām, pasaule nevarēs mūs aizraut vai aptraipīt.Ēnohs bija viens no Bībeles varoņiem, kurš saņēma atklāsmi par Jēzus Kristus un Viņa svēto atnākšanu.
„Bet šiem arī Ēnohs, septītais pēc Ādama, ir sludinājis, sacīdams: redzi, Tas Kungs nāk ar daudz tūkstošiem Savu svēto” (Jūdas 14).
Šī atklāsme par Tā Kunga atnākšanu tā ietekmēja Ēnoha dzīvi, ka viņš staigāja ar Dievu tajā ļaunajā paaudzē, kurā viņš dzīvoja. Pirms plūdiem Ēnohs tika paņemts pie Dieva.
„Un Ēnoham bija sešdesmit pieci gadi, kad viņš dzemdināja Metuzālu. Un Ēnohs vadīja savas gaitas ar Dievu un pēc Metuzāla dzemdināšanas dzīvoja vēl trīs simti gadus un dzemdināja dēlus un meitas. Un viss Ēnoha mūžs bija trīs simti sešdesmit pieci gadi. Un Ēnohs vadīja savas gaitas ar Dievu; tad viņa vairs nebija, jo Dievs ņēma viņu pie Sevis.”
Lai Dieva slavas atnākšanas gaidīšana (cerība) tavā dzīvē un drīzā Jēzus Kristus atnākšana stiprina tevi šajās pēdējās dienās, un, neatkarīgi no tā, caur ko tu šajā laikā ej, mudina tevi dzīvot svēti un dedzīgi Dievam.Lai nākamais Bībeles fragments kļūst tev par uzmundrinājumu šajā dienā:
„Mīļie, nebrīnaities par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts. Bet, tā kā nu jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī, Viņam godībā parādoties, varētu līksmoties un priecāties. Ja jūs nievā Kristus Vārda dēļ, svētīgi jūs esat! Jo apskaidrošanas un Dieva Gars dus uz jums. Jo neviens no jums lai necieš, būdams slepkava vai zaglis, vai ļaundaris, vai kā tāds, kas jaucas svešās lietās. Bet, ja kas cieš, kristietis būdams, lai netur to par kaunu, bet pagodina Dievu ar šo vārdu.”(1.Pētera 4:12-16).
Lai Dievs jūs svētī!Līdz rītam!Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.