Ja mēs vēlamies efektīvi pielūgt Dievu, mēs varam to darīt pārdomājot par Dieva īpašībām

Sveicinu jūs, dārgie draugi! Žēlastība jums un miers no Dieva Tēva un mūsu Kunga Jēzus Kristus!Vakar mēs runājām par to, ka vajag apzināti domāt par Dievu, koncentrēt savu uzmanību uz Dievu, – un tas palīdzēs mums lūgšanā pielūgt Dievu.Aplūkosim, kādi bija to cilvēku nodomi, kuri dzīvoja līdz plūdiem:
„Kad Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtin auga zemes virsū un ka viņu sirdsprāta tieksmes ik dienas vērsās uz ļaunu,”(1.Mozus 6:5)
Bībeles tulkojumā krievu valodā……domas un sirdsprāta tieksmes…… Ik brīdi šo cilvēku domas un sirdsprāta tieksmes bija ļaunas. Es vēlos, lai mēs ieraugām to, ka cilvēka tieksmes un domas ir svarīga viņa garīgās dzīves daļa. Augšminētajā rakstu vietā mēs redzam, ka līdz plūdiem cilvēkiem bija domas, bija sirdsprāta tieksmes, bet visas viņu domas bija ļaunas, tāpēc tie nevarēja pielūgt Dievu. Cilvēks, kuram ir ļaunas domas, neredz iemeslu tam, lai slavētu un pielūgtu Dievu. Tad, kad mēs slavējam Dievu, – tas mīkstina mūsu sirdis un atnes mieru, tas maina mūs. Tālab Dieva pielūgsme nav vajadzīga Dievam, bet mums pašiem. Caur pārdomām par Dievu mēs pielūdzam Dievu.
„Tad nu tāpat, kā viņi nav turējuši cieņā viņiem doto Dieva atziņu, Dievs sagandējis viņu prātu, ka viņi dara to, kas neklājas. Tie piepildījuši savu dzīvi ar visādiem netikumiem: netaisnību, samaitātību, iekāri, ļaunumu, skaudību, slepkavību, ķildām, krāpšanu, ļaunprātību, mēlnesību, kļuvuši par neslavas cēlājiem, Dieva nicinātājiem, nekauņām, augstprāšiem, lielībniekiem, ļauna izdomātājiem, vecākiem nepaklausīgiem, bezprātīgiem, neuzticamiem, cietsirdīgiem, nežēlīgiem.”(Romiešiem 1:28-31).
 Visvairāk mums būtu jārūpējas par to, kā paturēt Dievu savā prātā – domāt par Viņu un Viņa varenību, apzināti domās apstājoties pie tā. Tieši to Jēzus mācīja Saviem mācekļiem.Vispirms līdz brīdim, kad tu sāksi ko teikt Dievam lūgšanā, – ar Viņa acīm ir jāierauga sava sirds. Otrs veids, kā mēs varam pielūgt Dievu, – lēnprātībā pārdomājot par mums atklātajām Dieva īpašībām. Kad mēs lasām Vārdu, kad piedzīvojam kādu svētību no Dieva, – tajā visā mēs varam ieraudzīt kādu Dieva īpašību.
„Dāvida slavas dziesma. Es Tevi augsti teikšu, mans Dievs, Tu ķēniņ, un slavēšu Tavu Vārdu mūžīgi mūžam!
Ik dienas es Tevi teikšu un slavēšu Tavu Vārdu mūžīgi mūžam!
Liels ir Tas Kungs un augsti teicams, neizdibināma ir Viņa varenība. Paaudžu paaudzes slavēs Tavus darbus un paudīs Tavu varu.
Es teikšu Tavas godības diženo varenību un dziedāšu par Taviem brīnuma darbiem.
Ļaudis runās par Taviem lieliskajiem darbiem, un es sludināšu Tavu varenību.
Tavas lielās lēnības piemiņu teiktin teiks un Tavu taisnību slavēs ar dziesmām.”(Psalms 145: 1-7).
Dāvids saka, ka viņš pārdomās par Dieva varenību un darbiem, par laipnību un Dieva taisnību.Ja mēs vēlamies efektīvi pielūgt Dievu, mēs varam to darīt pārdomājot par Dieva īpašībām. Piemēram, mēs sakām, ka Dievs ir mīlestība. Tu vari sākt pārdomāt par Dieva mīlestību attiecībā uz sevi, taviem mājiniekiem utt. Pārdomājot to, tu sāksi sajūsmināties par Dievu, tu saņemsi atklāsmi par to, ka Dievs patiesi ir mīlestība. Ja tu sāksi spriest par to, ka Dievs ir Visuvarens Dievs, tad tu sapratīsi, ka tu spēj visu, jo ar tevi ir Visuvarenais Dievs! Un tā vairs nebūs piekrišana patiesībai saprāta līmenī, jo tas būs tas, kas izgājis caur tavu sirdi. Tāpēc pielūgsme – tas ir spēks, kurš maina tevi, formē tavu domāšanu un palīdz tev fokusēt savu uzmanību uz Dievu. Jo labāk tu redzēsi Dievu, jo mazākas izskatīsies tavas problēmas. Tas Kungs lai jūs svētī!Līdz rītam!Mācītājs Rufus Adžiboije 

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.