Dieva mīlestības un Kristus Asiņu spēks

[dropcap]Š[/dropcap]ajā svētdienā mūsu draudzē kalpoja evaņģēlists no Amerikas – Ēriks Kasto. Viņš kalpo daudzās valstīs un pilsētās, sludinot par pestīšanu ticībā uz Jēzu Kristu. Ēriks Kasto uzmundrināja draudzi ar Dieva Vārdu, aicinot neatslābt savā sekošanā Dievam un turpināt kalpot Viņam.  Viņš runāja par Dieva mīlestības spēku, kas mūs pasargā. Kad mēs staigājam Dieva mīlestībā, tādā veidā mēs parādām cilvēkiem mūsu Dievu. Staigāšana Dieva mīlestībā pasargā mūs no visa ļaunā. Dievs ir mīlestība, un Viņš visu rada ar Savu mīlestību. Pieņemot savā sirdī Jēzu, mēs vienlaicīgi pieņemam arī Viņa mīlestību. Bībelē ir teikts, ka Dieva mīlestība tika izlieta mūsu sirdīs ar Svēto Garu. Un Dievs vēlas, lai mēs – Dieva bērni – dāvājam šo mīlestību cilvēkiem. Šodien daudzi cilvēki dzīvo bailēs un šaubās. Bet Dieva mīlestība padzen jebkādas bailes un jebkuras šaubas.Par mūsu šķīstīšanu no grēka tika samaksāta ļoti augsta cena – Jēzus Kristus Asiņu cena. Pateicoties Jēzus Kristus izlietajām Asinīm, mums šodien ir brīva pieeja Dieva žēlastības tronim.
“Jo tās ir Manas jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku piedošanai.” (Маteja 26:28)
 Pateicoties Jēzus Kristus Asinīm, mums šodien ir dāvāta dzīvība un dievišķā apsardzība. Pateicoties Jēzus Kristus izlietajām Asinīm, Viņa nāvei un augšāmcelšanai, mēs esam kļuvuši par Dieva līdzmantiniekiem un esam stājušies derībā ar Dievu.
 „Bet Kristus, atnācis par nākamo labumu augsto priesteri, caur lielāko un pilnīgāko telti, ne rokām taisīto, tas ir, ne šai radībai piederīgu, ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar Savām paša asinīm reizi par visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu. Jo, ja āžu un vēršu asinis un jaunas govs pelni, apslakot sagānītos, šķīstī miesas šķīstībai, cik daudz vairāk Kristus asinis, kas mūžīgā Gara spēkā pats Sevi ir bezvainīgu upurējis Dievam, šķīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvajam Dievam. Un tādēļ Viņš ir Jaunās Derības starpnieks, lai, pēc tam kad Viņš nāvē sagādājis atpestīšanu no pirmās derības laikā izdarītajiem pārkāpumiem, aicinātie saņemtu apsolīto mūžības mantojumu. Jo, kur ir novēlējums, tur nepieciešami jāpierāda novēlētāja nāve. Jo novēlējumam ir spēks pēc nāves, bet nav spēka, kad novēlētājs vēl dzīvs. Tāpēc arī pirmā derība nav bez asinīm iesvētīta. Jo, kad Mozus visai tautai bija pateicis visas pavēles saskaņā ar bauslību, viņš ņēma teļu un āžu asinis ar ūdeni un sarkanu vilnu un īzapu un apslacīja pašu grāmatu un visu tautu, sacīdams: šīs ir tās derības asinis, ko Dievs ar jums ir noslēdzis.” (Ebrejiem 9:11-20)
Jēzus Kristus Asinis šķīsta mūs sirdsapziņu no nedzīviem darbiem, – lai mēs varētu kalpot patiesajam un dzīvajam Dievam. Jēzus Kristus izlēja Savas Asinis un nomira par mums, lai mēs varētu kļūt par Dieva apsolījumu mantiniekiem. Bet Jēzus ne tikai nomira, Viņš arī augšāmcēlās. Jēzus Kristus šodien sēž pie Debesu Tēva labās rokas, un Viņš ir mūsu Aizlūdzējs un Advokāts Dieva priekšā.

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.