Kā atrast (izzināt) un piepildīt Dieva gribu?

 Esiet sveicināti, dārgie draugi! Žēlastība jums un miers no Dieva Tēva un mūsu Kunga Jēzus Kristus! Šodien es gribētu uzsākt sarunu par tēmu: „Kā atrast (izzināt) un piepildīt Dieva gribu?” Ko mēs patiesībā domājam, uzdodot sev jautājumu: „Kāda ir Dieva griba priekš manis?” Vairākums cilvēku ar to grib teikt: „Kāds ir Dieva plāns priekš manis šai situācijā? Kāds pareizs lēmums man šobrīd ir jāpieņem?” Mēs vēlamies saņemt virzienu no Dieva dažādos dzīves apstākļos. Mēs gribam pazīt Dieva balsi, jo, pazīstot Dieva balsi, mēs nonākam pie atziņas par Viņa gribu. Savukārt Dievs vēlas, lai ikviens no mums zinātu Viņa gribu attiecībā uz itin visu. Katram no mums ir svarīgi dzirdēt to, ko saka Dievs! Mateja Evaņģēlijā ir teikts: „ Bet Viņš atbildēja un sacīja: “Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.”(Mateja 4:4). Saskaņā ar augšminēto Rakstu vietu, mums ir jādzīvo balstoties uz tiem vārdiem, kas iziet no Dieva mutes. Vārds „iziet”, kas izmantots šai tekstā, norāda uz ilgstošu darbību, tas nozīmē – tas ir tas, kas notika agrāk, turpina notikt līdz pat šim laikam un turpinās notikt nākotnē. Dievs runā šodien, kā jau runājis no sendienām tālab, lai darītu zināmu mums Savu gribu. Tieši tālab mums ir nepieciešams iepazīt Viņa balsi! Oriģinālais grieķu vārds, kurš tulkots šeit kā „vārds”, – tā ir REMA vai REMATOS, kas nozīmē jebkuru vārdu, kuru Dievs turpina runāt. Tas nenozīmē, ka Dieva turpina kaut ko papildināt Bībelē, taču Viņš joprojām turpina runāt uz mums caur Savu vārdu un ar Svētā Gara palīdzību. Dieva vārds joprojām ir reāls un dzīvs priekš mums. Jēzus sacīja: 
„…. vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un dzīvība.” (Jāņa 6:63).
 Tas nozīmē, ka Bībele ir runājoša grāmata, piepildīta ar Paša Dieva elpu. Bībele – tā ir dzīva grāmata, kura nes dzīvību un piepilda ar spēku. Dievs joprojām caur šo grāmatu runā uz mums! Svētais Gars ir piepildījis ar dzīvību katru Bībeles vārdu, un, tālab, Bībele turpina runāt uz mums arī šodien. Bībele runā par to, ka Dieva balss ir pār ūdeņiem. 
„Tā Kunga balss dzirdama pār ūdeņiem, godības pilnais Dievs liek pērkoniem dārdēt, Tas Kungs pār lielajiem ūdeņiem!” (Psalms 29:3).
 Ūdens Bībelē simbolizē Dieva vārdu. 
„.. lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu.” (Efeziešiem 5:26).
 Tātad, aiz katra Bībeles panta stāv Pats Dievs un Viņa balss. Ja mēs klausīsimies uzmanīgi, tad uzrakstītie vārdi atdzīvosies un skanēs mūsu sirdīs, un darīs mūs neuzveicamus dažādās dzīves situācijās un apstākļos. Dievs turpina runāt! Bībelē tiek izmantoti divi grieķu vārdi, kuri tulkoti, kā „vārds” – tie ir „LOGOS” un „REMA”. LOGOS – tas ir domas izklāstījums, tas ir kādas koncepcijas vai idejas iemiesojums, un nevis vienkārši kaut kā nosaukums. Piemēram, Bībele sauc Jēzu par Vārdu, jo Jēzus iemieso Dievu un ir vienīgais Viņa gribas un domu paudējs. 
„Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.”( Jāņa 1:14)
 
„Dievs vecos laikos daudzkārt un dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem, šinīs pēdīgajās dienās uz mums ir runājis caur Dēlu, ko Viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku, caur ko Viņš arī pasauli radījis. Tas, būdams Viņa godības atspulgs un būtības attēls, nesdams visas lietas ar Savu spēcīgo vārdu un izpildījis šķīstīšanu no grēkiem, ir sēdies pie Majestātes labās rokas augstībā;” (Ebrejiem 1:1-3).
 REMA – tas ir tas, kas izskanējis ar dzīvu balsi, tas ir pateikts vārds vai jebkura skaņa, kas tiek izteikta ar balsi un kurai ir konkrēta nozīme. REMA – tā ir balsī izteikta iekšējā doma par konkrētu personību vai situāciju, par konkrētu priekšmetu vai gadījumu. REMA – tas ir personīgs, dzīvs, dzīvību nesošs Dieva vārds. Citiem vārdiem sakot, REMA – tā ir Dieva personīga vēršanās pie kāda cilvēka, noteiktas tautas vai noteiktas cilvēku grupas. Dievs šodien runā konkrēti uz mums! Turpināsim rīt! Dieva mierā! Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.