KĀ MĒS VARAM KATRU DIENU TUVOTIES DIEVAM?

Sveicu jūs, dārgie lasītāji, mūsu rubrikā «Ikdienas vārds garīgajam stiprinājumam»! Vakar mēs runājām par visusvētāko vietu. Mēs runājām, ka cilvēkam, kurš atrodas visusvētākā vietā vairs nav nepieciešams cilvēku atbalsts, jo šī vieta ir piepildīta ar Dieva klātbūtnes saldmi un tuvām attiecībām ar Viņu. Mēs runājām arī par to, ka mums jāsagatavo sevi, ja vēlamies nokļūt Dieva klātbūtnē. KĀ MĒS VARAM KATRU DIENU TUVOTIES DIEVAM? 1) ieejiet pa durvīm un palieciet Dieva klātbūtnē. Mums jānāk Tēva priekšā ar Jēzus Kristus Asins starpniecību. 
« Tā nu mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ, ko Viņš mums sagatavojis par jaunu un dzīvu ceļu caur priekškaru, tas ir, Viņa miesu, un, tā kā mums ir liels priesteris pār Dieva namu, tad tuvosimies patiesīgu sirdi pilnā ticībā, apslacīti savās sirdīs un atsvabināti no ļaunās apziņas un miesu nomazgājuši ar tīru ūdeni ». (Ēbr. 10:19-22).
 Mums jālūdz, lai Svētais Gars uzrāda visus grēkus mūsu dzīvēs, lai mēs varētu nožēlot tos un atkal no jauna būt sadraudzībā ar Dzīvo Dievu. Pēc tam mēs pārdzīvosim skumjas dēļ Dieva, kas ved uz grēku nožēlu. Mums ir patiesi jāatzīstas savos grēkos un jānožēlo tie. * Mēs atzīstamies savos grēkos Dieva priekšā. * Mēs aizgriežamies prom no saviem grēkiem. * Mēs piegriežamies Dievam no visas savas sirds. Bībele aicina mūs – pakļauties Dievam un šķīstīties no visiem miesas un gara traipiem. 
« Tā kā mums ir tādi apsolījumi, mani mīļie, tad šķīstīsimies no visiem miesas un gara traipiem un tapsim pilnīgi svēti Dieva bijībā».(2Коr.7:1).
 Mūsu pielūgsmi Dievs pieņems tikai tajā gadījumā, ja pirms tam būs notikusi patiesa grēku nožēla. 2) Mēs ieejam pa Viņa vārtiem ar pateikšanu un Viņa pagalmos ar teikšanu. 
 « Ieeita pa Viņa vārtiem ar pateikšanu, Viņa pagalmos ar teikšanu! Pateicieties Viņam, slavējiet Viņa Vārdu! ». (Ps.100:4)
 Pienesiet Dievam slavas un pateicības upuri, tāpēc, ka Dievs dzīvo savas tautas slavas dziesmās. 
«Un taču Tu esi svēts, Tavs goda krēsls stāv pāri Israēla slavas dziesmām». (Ps.22:4).
 Mēs pasakāmies Dievam par to, kas Viņš ir un par to, ko Viņš ir darījis mūsu labā – par mūsu glābšanu un nodrošinājumu. Mēs pasakāmies Dievam par mūsu pagātni, tagadni un nākotni. 3) Lūdziet, izlūdziet un aizlūdziet par Dieva tautu. Vecās Derības priesteru pamatfunkcija bija tuvošanās Dievam un savas tautas pārstāvēšana Dieva priekšā. Uz augstā priestera apģērba bija uzrakstīti Izraēla 12 cilšu vārdi. Šo apģērbu priesterim bija jāuzvelk katru reizi, kad viņš gāja kalpot Dievam svētnīcā un visusvētākā vietā. (sk. 2 Mozus 28. nodaļu). Katru reizi, kad augstais priesteris iegāja visusvētākā vietā, iegāja Dieva klātbūtnē, viņš aizlūdza un nesa Dieva priekšā 12 Izraēla ciltis, katru pēc to vārda. 4) Ieejiet ar bijību, trīsām un cieņu pret Dievu. Dievam jātuvojas, apzinoties Viņa varenību, spēku un svētumu. JŪS – DIEVA TEMPLIS. Šodien mēs esam tā Dieva telts-templis, kurā dzīvo Dievs. (sk.1 Коr.3:16-17). Viss tas, kas bija vecās derības teltī, ir tikai ēna un īstās telts simbolika. Tāpēc, ņemot vērā visas vecās derības telts elementus, mēs Jaunajā Derībā varam tuvoties Dievam analoģiskā veidā. Tikai tagad mēs to darām ar sapratni par katra elementa garīgo nozīmi un svarīgumu. Mēs katru dienu varam tuvoties Dievam sekojošā veidā: 
  • Pateikties Dievam par Krustu un par visām tām priekšrocībām, kuras mums ir pieejamas pateicoties Jēzus Kristus upurim Golgāta Krustā.
  • Lūgt Dievam palīdzību, lai spētu dzīvot svētu un tīru dzīvi. Neskatoties uz to, ka Dievs ir piedevis un šķīstījis mūs, mums ir nepieciešams ne tikai ticēt šai patiesībai, bet arī dzīvot īsta kristieša dzīvi, kas ir zemes sāls un gaisma pasaulei.
  • Lūgt par Svētā Gara kalpošanu, Kurš ir vienīgais gaismas avots. Mēs varam lūgt, lai Svētais Gars apgaismo mūsu sirds acis, lai mēs spētu redzēt notiekošo tā, kā to redz Dievs. Garīgās lietas nav iespējams saprast ar prātu, tāpēc Dievs mums ir devis Svēto Garu, lai izprastu to, ko Dievs mums ir dāvājis. (sk. 1Коr.2:7-16). Tas ir laiks, lai atcerētos visus Dieva vārdus, jo Viņa vārdos ir apslēpta Dieva Personības un Viņa kalpošanas būtība (sk. Jesaja 11:1-3).
  • Lūgt pēc garīgās apetītes, Dieva vārda izzināšanai. Dievs izlej Svēto Garu pār slāpstošajiem (Jesaja44:1-5). Piesātinās tikai tie, kas alkst patiesības (Mat.5:6).
  • Pielūdz Dievu, Kurš ir tavas Jaunās Derības, tavas glābšanas, tavas debesu mannas garants. Iegremdējies Viņa klātbūtnē un pārdomā par Dievu, lai pārdzīvotu Viņa varenību.
  • Aizlūdz Dieva priekšā – nes lūgšanās citu cilvēku vajadzības, lūdzot Dievu, lai šo cilvēku dzīvēs piepildās Dieva griba. Stāvi cīņā par cilvēkiem, kuri vēl nav iepazinuši Debesu Tēva plānu, lai Dievs atver viņu acis un, lai viņi iebauda, cik Dievs ir labs.
  Es ticu, ka viss iepriekš teiktais palīdzēs jums ikdienā tuvoties Dievam, un darīs jūs efektīvākus un auglīgākus Dieva Valstībā. Esiet svētīti! Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.