Kas ir bauslības lāsts

Žēlastība jums un miers no mūsu Kunga Jēzus Kristus!Es sveicu jūs mūsu rubrikā „Ikdienas vārds garīgajam stiprinājumam”! Mēs ar jums runājām par to, ka Dievs izmanto virkni disciplināro mēru, lai izlabotu cilvēka rīcību(raksturu) un atgrieztu viņu uz ceļa, kurš ved uz dzīvību. Mēs runājām arī par to, ka tad, ja cilvēks pēc visiem disciplinārajiem mēriem tomēr nenožēlo savus grēkus un neklausa Dievam, viņš zaudē Tā Kunga slavu un klātbūtni. Bez tam, ja cilvēks tā arī nenožēlo grēkus, viņa dzīvē atnāk tiesa un otrā nāve. Pirms mēs pabeidzam sarunu par šo tēmu, es vēlreiz gribētu atgriezties pie sarunas par to, vai Dievs var pieļaut slimības un sāpes ar nolūku, lai mācītu un izlabotu Savus bērnus. Un, kā jau es sacīju, saistībā ar šo tēmu pastāv ļoti liels skaits visdažādāko viedokļu, kuri dažkārt rada apjukumu pat pašiem patiesākajiem ticīgajiem. Es gribu vērst jūsu uzmanību uz tādu jēdzienu Bībelē, kā bauslības lāsts, no kura Jēzus atpirka visus tos, kuri tic Viņam. 
„ Kristus ir mūs atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts: nolādēts ir ikkatrs, kas karājas pie koka, – lai Ābrahāma svētība nāktu pār pagāniem Kristū Jēzū, tā ka ticībā mēs saņemam Gara apsolījumu.” (Galatiešiem 3:13-14).
 Saskaņā ar augšminēto fragmentu no Rakstiem, Jēzus ir atpircis mūs no bauslības lāsta ar nolūku, lai mēs varētu baudīt Ābrahāma svētības. Daudzi saka, ka, ja jau Dievs ir samaksājis tik augstu cenu par Savu bērnu atpirkšanu, tad Viņš vairs nevar pieļaut viņu dzīvē nekādus lāstus. Gribu paskaidrot šo domu. Pirmkārt, kas ir bauslības lāsts? Bauslības lāsts – tie ir lāsti, kas atnāk cilvēka dzīvē viņa nepaklausības dēļ un tālab, ka cilvēks pārkāpis Dieva likumu. 
„ Bet, ja tu neklausīsi Tā Kunga, sava Dieva, balsij, neturēsi un nepildīsi visus Viņa baušļus un Viņa likumus, ko es tev šodien pavēlu, tad pār tevi nāks visi šie lāsti, un tie tevi skars.” (5.Mozus 28:15).
 
  1. nodaļa 5-tajā Mozus grāmatā sākas ar nosacījumu par to, kā mēs varam ieiet svētību derībā ar Dievu.
 
„ Un, kad tu klausīdams klausīsi Tā Kunga, sava Dieva, balsi, un turēsi visus Viņa baušļus, ko es tev šodien pavēlu, tad Tas Kungs, tavs Dievs, tevi jo augstu cels pār visām zemes tautām, un pār tevi nāks visas šīs svētības, un tās tevī piepildīsies, jo tu būsi klausījis Tā Kunga, sava Dieva, balsij:” (5.Mozus 28:1-2).
 Tad, seko visu to svētību uzskaitījums, kuras pavada paklausību. 
„ Un pār tevi nāks visas šīs svētības, un tās tevī piepildīsies, jo tu būsi klausījis Tā Kunga, sava Dieva, balsij: svētīts tu būsi pilsētā, un svētīts tu būsi uz lauka. Svētīts būs tavas miesas auglis, un svētīts būs tavas zemes auglis; svētīts būs tavu lopu auglis, tavu liellopu un tavu sīklopu pieaugums. Svētīts būs tavs grozs, un svētīta būs tava abra. Svētīts tu būsi ieiedams, un svētīts tu būsi iziedams. Un Tas Kungs tavus ienaidniekus, kas vien pret tevi celsies, nonāvēs tavā priekšā: pa vienu ceļu tie pret tevi izies, bet pa septiņiem ceļiem tie no tevis bēgs. Un Tas Kungs pavēlēs svētībai, ka tā būs ar tevi tavās klētīs un pie visa, pie kā tu liksi savu roku, un Viņš tevi svētīs tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos. Tas Kungs tevi cels Sev par svētu tautu, kā Viņš tev to ar zvērestu ir apsolījis, ja tu turēsi Tā Kunga, sava Dieva, baušļus un staigāsi Viņa ceļus. Un visas zemes tautas redzēs, ka tu esi nosaukts pēc Tā Kunga Vārda, un tās bīsies no tevis. Un Tas Kungs tevi pārpilnībā vairos tavā miesas auglī, tavā lopu auglī un tavā zemes auglī tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, bija ar zvērestu apsolījis taviem tēviem tev dot. Un Tas Kungs tev atvērs Savu labumu krātuvi, debesis, lai dotu savā laikā lietu tavai zemei un svētītu visu tavu roku darbu, un tu aizdosi daudzām tautām, bet pats neaizņemsies. Un Tas Kungs tevi noliks par galvu, bet ne par asti, un tu būsi arvien augšā un nekad lejā, ja tu klausīsi Tā Kunga, sava Dieva, baušļiem, ko es tev šodien pavēlu turēt un pildīt. Un nenovērsies ne no viena no šiem vārdiem, ko es jums šodien pavēlu, ne pa labi, ne pa kreisi, ka tu nesekotu citiem dieviem un tiem nekalpotu.” (5.Mozus 28:2-14).
 Tālāk, mēs lasām garu lāstu sarakstu, un tiek norādīts arī iemesls, kāpēc cilvēka dzīvē var ienākt lāsti (5.Mozus 28:15-68). Nosacījums ir ļoti skaidrs: mums ir jāklausa Dieva sava Kunga balsij un rūpīgi jāpilda visi Viņa baušļi. Lai dzīvotu un baudītu visas Dieva svētības, mums ir jāstaigā PAKLAUSĪBĀ. Tu vari lasīt Bībeli, apmeklēt draudzi, kurā skan veselīga mācība, bet, neskatoties uz to visu, neklausīt Dievam. Svētību dzīvē tevi ieved tava paklausība Dievam un praktiska Dieva patiesības pielietošana – to Dieva principu pielietošana, kuri tev ir atklājušies. Turpināsim rīt! Dieva mierā! Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.