Kas ir pielūgsme? III

Labdien, dārgie lasītāji!Esmu ļoti priecīgs par to, ka varu vērsties šodien pie jums ar vārdu, kurš, es ticu, iedvesmos un uzmundrinās jūs.Vakar mēs runājām par to, kas tad ir patiesa Dieva pielūgsme un ar ko tā ir saistīta. Un mēs atzīmējām, ka:
  • Pielūgsme ir saistīta ar Dieva svētuma apzināšanos.
  • Pielūgsme ir saistīta ar sava prāta piepildīšanu ar Dieva patiesību.
  • Pielūgsme ir saistīta ar savas iztēles attīrīšanu caur Dieva skaistumu.
Šodien turpināsim aizsākto sarunu.*Pielūgsme ir saistīta arī ar savas sirds durvju atvēršanu Dieva mīlestības saņemšanai.Kad mana sirds ir atvērta Dieva mīlestībai, – tas rada atmosfēru Dieva slavēšanai un pielūgsmei. Tādā atmosfērā es kļūstu par citu cilvēku.Turpmāk minētie fragmenti no Rakstiem runā tieši par to.
„Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.” (Atklāsmes gr. 3:20);
“Es guļu, bet mana sirds ir nomodā. Lūk! Es dzirdu sava drauga balsi, viņš pieklauvē un saka: atver man, lai es ieeju pie tevis, mana mīļā draudzene, mana māsa, mana dūja, mana cildenā! Jo mana galva ir pilna rasas, un manas matu cirtas ir pilnas nakts valguma! Es esmu novilkusi savu tērpu, kā lai es to atkal uzvelku?! Es esmu nomazgājusi savas kājas, kā lai es tās atkal notriepju?” (Augstā dziesma 5:2-3);
„Kam ir Mani baušļi un kas viņus tur, tas Mani mīl; bet, kas Mani mīl, to Mans Tēvs mīlēs un Es to mīlēšu un tam parādīšos.” Tad Jūda (ne Iskariots) Viņam saka: “Kā tas nāk, ka Tu gribi parādīties mums, bet ne pasaulei?” Jēzus viņam atbildēja: “Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa mājas vietu.” (Jāņa 14:21-23).
Pielūgsme ir saistīta ar sevis ziedošanu Dieva mērķiem un gribai.Jēzus mums parādīja piemēru tam, kā tas izskatās praksē. Bībelē ir teikts:
„ Tāpēc, pasaulē ienākdams, Viņš saka: upurus un dāvanas Tu neesi gribējis, bet miesu Tu Man esi radījis. Dedzināmie upuri un grēku upuri Tev nav patikuši. Tad Es sacīju: raugi, Es nāku, grāmatā par Mani ir rakstīts, Tavu prātu darīt, ak, Dievs!” (ebrejiem 10:5-7).
„Jēzus viņiem saka: “Mans ēdiens ir darīt Tā gribu, kas Mani sūtījis, un pabeigt Viņa darbu.”(Jāņa 4:34).
„ Es no Sevis nespēju darīt nekā. Kā Es dzirdu, tā Es spriežu, un Mans spriedums ir taisns, jo Es nemeklēju Savu gribu, bet Tā gribu, kas Mani ir sūtījis.” (Jāņa 5:30).
Izejot no šiem nosacījumiem, mēs redzam, ka pielūgsme skar cilvēku visā pilnībā – viņa garu, dvēseli un miesu. Tas ir tieši tas, ko Jēzus domāja, sakot:
„ Un tev būs To Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka.”(Marka 12:30).
Kāpēc Dievs meklē pielūdzējus? Tāpēc, ka Viņš meklē cilvēku visā pilnībā – viņa sirdi, viņa prātu, viņa gribu un viņa iztēli.Tas viss ir ietverts jēdzienā „pielūgsme”. Tālab, pielūgsmes laiks – tas ir laiks, kad mēs visā pilnībā atdodam sevi Dievam. Tieši šādā atmosfērā sākas svētu dievišķo ideju ieņemšana un pārdabisku Dieva redzējumu dzimšana.Pielūgsmes laikā mēs pieņemam Svētā Gara kalpošanu – Viņa mierinājumu, mieru, dziedināšanu un atklāsmi par to, Kas ir Dievs, un atklāsmi par to, kas mēs esam Viņā.Dievs saka, ka Viņš mājo Savas tautas slavas dziesmu vidū.„Un taču Tu esi svēts, Tavs goda krēsls stāv pāri Israēla slavas dziesmām.”Dievs mājo mūsu slavas dziesmu vidū tāpēc, lai atklātu mums Sevi. Tieši tāpēc pielūgsmes laiks var kļūt mums arī par atklāsmes laiku.Dievs ir Gars, un arī cilvēks ir gars. Pielūgsmes laikā Dieva Gars izplešas un skar cilvēka garu. Ja Dieva Gars nepieskaras manam garam, tad nebūs arī nekādas pielūgsmes.Kāpēc mūsu draudzē mēs pielūdzam Dievu? Tas notiek tālab, lai Dieva Gars varētu pieskarties mūsu garam. Tieši šai laikā notiek kas īpašs, tas ir laiks, kad mēs maināmies, kad aiziet stress un smagums, notiek dziedināšana, attīrīšana, piedošana, kad sirds piepildās ar varenu mieru no Tā Kunga. Viss tas notiek pateicoties Svētā Gara rīcībai un darbam.Tiem, kuri vada un kalpo slavēšanas kalpošanā, ir jāapzinās un jāsaprot, ka viens no galvenajiem viņu kalpošanas uzdevumiem ir – radīt atmosfēru, kuras laikā Dieva Gars var pieskarties cilvēka garam.Ja tu vēlie baudīt Svētā Gara kalpošanu, – biežāk pielūdz Dievu!Lai Dievs bagātīgi svētī katru no jums!Līdz rītam!Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.