Atklāsmes un pareizas apliecināšanas svarīgums (Bills un Fransa Grogani)

08.09. — 09.09.2013. Billa un Franas Groganu kalpošana.(Bill&Fran Grogan). Dievam ir daudz dažādu trauku un instrumentu, caur kuriem Viņš ceļ Kristus Miesu. Un mums ir jābūt uzmanīgiem pret to, ko Dievs dara un runā caur Saviem kalpiem. Bībelē ir teikts:„Ir dažādas dāvanas, bet viens pats Gars; ir dažādas kalpošanas, bet viens pats Kungs; ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem.”(1.Korintiešiem 12:4-6).Divas dienas pēc kārtas mūsu draudzē kalpoja precēts pāris no Amerikas – Bills un Frana Grogani (Bill&Fran Grogan). Viņi ir liela svētība mūsu draudzei jau 11 gadus.Svētdien, 8. septembrī, Frana Grogana dalījās ar mums Dieva patiesībā par to, cik svarīgi ir iegūt personīgu atklāsmi par Jēzu.„Israēlieši, uzklausait šos vārdus: Nacarieti Jēzu, šo vīru, Dievs jūsu priekšā apliecinājis ar vareniem darbiem, brīnumiem un zīmēm, ko Dievs darījis caur Viņu jūsu vidū, kā jūs paši zināt, To Dievs pēc Sava lēmuma un paredzes nodevis, un jūs Viņu ar noziedznieku rokām esat piekaluši pie krusta un nonāvējuši. Viņu Dievs uzmodinājis, nāves sāpes raisīdams, jo nevarēja būt, ka tā Viņu paturētu savā varā. Tad lai viss Israēla nams zina un nešaubās, ka Dievs Viņu ir darījis par Kungu un Kristu, šo pašu Jēzu, ko jūs esat situši krustā.”(Apustuļu darbi 2:22-24, 36).Jēzus Kristus – tā ir lielā dzīvības dāvana no Dieva.Augšminētajā pantā no Rakstiem ir aprakstīts Pētera pirmais sprediķis pēc Svētā Gara izliešanās. Pēkšņi Pēteris garīgi ieraudzīja to, ko viņš līdz šim nekad agrāk nebija redzējis. Viņš saņēma no Dieva Gara atklāsmi par to, ka Jēzus tika apglabāts kā Jūdu Ķēniņš un Mesija ebrejiem, bet augšāmcēlās – kā visas cilvēces Kungs un Kristus. Pēteris saprata, ka Jēzus ir Glābējs ne tikai ebrejiem, bet visām tautām. Un šī atklāsme pilnībā mainīja Pētera dzīvi. Šī pati atklāsme var mainīt katru no mums un pilnībā visu pasauli. Tagad Pēteris saprata, ka, izrādās, Jēzus ir apveltīts ar krietni vien lielāku spēku un varu, nekā viņš līdz šim bija domājis. Pēteris ieraudzīja Jēzus augšāmcelšanās varenību un spēku. Līdz šai atklāsmei Pēteris domāja kā ebrejs. Savukārt tagad, Pēteris skatījās uz lietām kā garā atdzimis cilvēks. Pie Krusta Jēzus samaksāja par visu cilvēci – cenu par grēku, lāstiem un slimībām. Pienesot Sevi kā upuri par cilvēku grēkiem un izlejot Savas Asinis, – Jēzus ir atvēris mums pieeju pie Dieva Tēva. Saskaņā ar Veco derību, grēku varēja piedot tikai tad, ja tika pienests upuris un tika izlietas dzīvnieku asinis. Jēzus kļuva par upuri par visu cilvēku grēkiem, – atdodot Savu dzīvību un izlejot Savas Asinis. Jēzus pienesa Sevi kā upuri pat par tiem cilvēkiem, kuri nesaprata, cik briesmīgi bija to grēki. Jēzus Kristus samaksāja cenu par visiem cilvēkiem! Un tas pārsteidza Pēteri, pilnībā mainot viņa attieksmi pret cilvēkiem, it īpaši pret pagāniem. Pateicoties atklāsmei, Pēteris ieraudzīja jaunu spēka un varas līmeni, kāds piederēja Jēzum. Viņš ieraudzīja to, ka Jēzus ir visa spēka un visas varas avots.Ja tava atklāsme par Jēzu un Viņa spēku būs maza, tad arī Jēzus spēka izpausme būs neliela. Bet ja tu saņemsi atklāsmi par Viņa visvarenību, tad tu ieraudzīsi varenu Viņa spēka un varas izpausmi savā dzīvē. Un tādā gadījumā tu spēsi ieraudzīt un saprast, ka, salīdzinājumā ar Viņa spēku un varenību, tavas problēmas ir niecīgas. Pēteris saprata, ka Jēzus ir samaksājis par viņu un visiem cilvēkiem milzīgu cenu – Savu dzīvību un Asiņu izliešanu. Tu vari nezināt to, cik likumus esi pārkāpis un cik daudz grēkojis, bet tev ir jāzina, ka Jēzus ir samaksājis par VISU un VISIEM, Jēzus ir izlējis Asinis par VISIEM taviem grēkiem un noziegumiem. Jēzus ir nomiris ne tikai par ebrejiem, bet par VISU CILVĒCI.Jēzum ir krietni vien vairāk spēka un varenības, nekā tu domā vai stādies sev priekšā. Mums ir vajadzīga līdzīga atklāsme. Un tas ir iespējams, ja tu tici Dievam un meklē Viņa vaigu. Mūsu Jēzus ir liels un varens Savā spēkā un iespējās. Un tādam Jēzum mēs ticam un kalpojam. Jēzus ir Kungs un Kristus.Katram no mums ir kas tāds mūsu dzīvē, kas nomoka mūs vai arī ilgstoši nemainās. Un tu domā, kāpēc tā notiek. Dievs ir augšāmcēlis Jēzu no mirušajiem un darījis Viņu par Kungu un Kristu, un Viņam nekas nav neiespējams. Tāpēc, ja tu noticēsi, ka Viņš ir – Visuvarenais Kungs, ka Viņam pieder viss spēks un visa vara, – tavā dzīvē viss mainīsies. Pieņem šo atklāsmi un dzīvo ar to, un tad tu ieraudzīsi, ka Dievam nav nekā neiespējama, un tam, kurš tic Viņam, nav nekā neiespējama.Vai tu tici tam, ka Jēzus ir augšāmcēlies no mirušajiem, un tam, ka Dievs ir darījis Viņu par Kungu un Kristu, – lūk, kas ir svarīgi!Ir svarīgi, lai tev būtu atklāsme par Jēzu. Tava ticība nekad nevarēs būt augstāka par tavu atklāsmi. Tev tiks dots tikai saskaņā ar tavu ticību. Ticība tiek celta balstoties uz Dieva Vārdu. Uzņemtajam vārdam no Dieva, kas tiek stiprināts ar lūgšanu, piemīt milzīgs radošs spēks. Ja tu sargāsi šo vārdu un ticēsi tam, – tad, saskaņā ar vārdu, tu saņemsi vairāk, nekā tu spēj iedomāties. Ja Dievs ko saka, Viņš no teiktā nekad neatsakās. Dieva Vārds pārvalda garīgo pasauli, jo Vārdā ir atklāsme. Vārds baro mūsu ticību. Vārds savieno mūs ar Dievu. Dievs ir sasaistījis Sevi ar Vārdu. Tāpēc nav šaubu par to, ka Viņš  „…..spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam.”(Efeziešiem 3:20).Atklāsme palīdz man ticēt un pilnībā maina un ieved mani jaunā ticības līmenī. Ja tu spēsi noticēt Dieva Vārdam, tad tu redzēsi varenus brīnumus un pārmaiņas tavā dzīvē. Nedzīvo vadoties no jūtām un emocijām, jo tās ātri pāriet, bet dzīvo ar Vārdu un atklāsmēm no Dieva, un tu saņemsi to, ko Dievs Savā Vārdā ir apsolījis. Pirmdien, 9. septembrī, Frana Grogana turpināja mācīt no Vēstules Ebrejiem 4:14.„Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva Dēls, tad turēsimies pie Viņa apliecināšanas.”                Mēs esam Dieva aicināti un izredzēti, un mums stingri ir jāturas pie Viņa apliecināšanas. Man jārunā ticībā un pastāvībā par to, Kas ir Jēzus. „Jēzus ir – Augšamcēlies Kungs. Viņš ir augšāmcelšanās un dzīvība. Viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Viņš ir Alfa un Omega. Viņš ir mans miers. Viņš ir mana paļāvība un apsardzība. Draudzi ir atpircis Kristus. Pateicoties Kristus Asinīm es esmu šķīstīts un attaisnots un darīts svēts. Pateicoties Jēzus Golgatas upurim man ir dāvāta jauna vēsture un jauns liktenis no Dieva, – un tas ir brīnišķīgs liktenis” utt.Un nekas, kas neatbilst Dieva patiesībai, nedrīkst nākt pār mūsu lūpām, jo citādi mēs aizveram durvis Dieva svētībām mūsu dzīvē un mūsu tuvinieku dzīvē. Apliecinot Dieva patiesību, mēs ļaujam Dievam atvērt virs mums debesu svētību logus. Ar savu pareizo patiesības apliecināšanu mēs ieliekam pareizus pamatus savā dzīvē. Ja man nebūs šo stipro pamatu, tad jebkura problēma, kas parādīsies manā dzīvē, varēs salauzt mani vai arī iznīcināt mani.Studē Bībeli un apliecini to, Kas ir Jēzus, un to, ko Viņš tavā labā ir izdarījis. Stingri turies pie patiesības apliecināšanas – katru dienu, bet ne reizi pa reizei.Kad tu stingri turies pie patiesības apliecināšanas, tādā veidā tu cel vietu, uz kuru nāks Pats Dievs un Viņa Eņģeļi, lai kalpotu tev, bet tajā nevarēs spert soli sātans, nekāds ļaunums, slimības vai trūkums. Ar savu patiesības apliecināšanu tu pats vari uzcelt tādu vietu. Dievs dzird tavu apliecināšanu, taču Viņš piepilda tikai Savu Vārdu. Dieva Eņģeļi atnāk tāpēc, lai nostiprinātu Dieva svētības, ar kurām ir piepildīts Dieva Vārds.Ja tu turpināsi stingri turēsies pie Dieva patiesības apliecināšanas, Dievs nebeigs izliet Savas svētības.Dievs pastāv par Savu Vārdu un piepilda to, kālab šis Vārds tiek sūtīts! 

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.