Atbilstoši tam, kā jūs atvērsieties vai atklāsieties citu priekšā, tā arī citi cilvēki atvērsies, lai palīdzētu jums

Sveicu jūs, dārgie draugi! Žēlastība jums un miers no Dieva Tēva un mūsu Kunga Jēzus Kristus!Mēs turpinām runāt par atskaitīšanos. Vakar mēs runājām par to, ka tieši atskaitīšanās kāda priekšā dara mūs stiprus un vieno ar citiem ticīgajiem, kā arī izslēdz no mūsu vidus mentalitāti, kas saucas „Es esmu vientuļa sala”, kuras dēļ šodien bieži vien cieš Kristus Miesa.Bībele runā par to, ka mēs esam Kristus Miesa, kurai ir daudz dažādu locekļu. Jebkurai miesai ir daudz dažādu locekļu, kuri ir vienlīdz svarīgi. Piemēram, cilvēka ķermenī (miesā) nav vairāk vai mazāk svarīgu locekļu. Acs nevar teikt rokai: „Tu man neesi vajadzīga!”, un galva nevar teikt kājai: „Man tevis nevajag!”’ 
„Bet tagad ir gan daudz locekļu, bet viena miesa. Acs nevar sacīt rokai: man tevis nevajag, – vai atkal galva nevar sacīt kājām: man jūsu nevajag. Un, kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdzi; vai, kad viens loceklis top godāts, tad visi locekļi priecājas līdzi.” (1.Korintiešiem 12:20-21;26).
 Viens no veidiem, kā mēs varam pievienoties atskatīšanās sistēmai – caur vietējo draudzi kļūstot par kristīgās sadraudzības locekli. Kļūstot par atbildīgu draudzes locekļi, mēs pakļaujamies atskaitīšanās sistēmai, un tas, savukārt, palīdz mums pieaugt garīgi.Jēzus Kristus draudze – tā ir vieta, kurā mēs atskaitāmies cits cita priekšā, nevis vieta, kur katrs dara to, ko viņš grib. Jaunajā Derībā ir ierakstīti daudzi Dieva baušļi, kuros bieži vien ir sastopams vārdu savienojums „cits citu”. Tas liecina par to, ka mēs staigājam ne tikai Dieva priekšā, bet esam atbildīgi arī cits cita priekšā.Piemēram, virknē Rakstu vietu ir teikts, lai mēs mīlam viens otru. 
„Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.”(Jāņa 13:34-35).
 (Skatīt arī Jāņa 5:12,17; Romiešiem 12:10; 1.Tesaloniķiešiem4:9; 1.Jāņa 3:11.14). Bībelē ir teikts arī par to, lai mēs kalpojam cits citam. 
„Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi.”(1.Pētera 4:10).
 Ir arī bauslis par to, lai pamācam un paskubinām (Bībeles tulkojumā krievu valodā – pārliecinām) cits citu. 
„Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos: pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam!”(Kolosiešiem 3:16).
 Svētajos Rakstot ir rakstīts arī tas, lai paskubinām cits citu. 
„..neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami un jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu.”(Ebrejiem 10:25).
 Bībele aicina mūs arī uz to, lai aizlūdzam cits par citu. 
„Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.”(Jēkaba 5:16).
 Kad mēs nevis piespiedu kārtā, bet labprātīgi un no visas sirds darām visu to, uz ko mūs aicina Bībele – šāda pareiza attieksme ļauj mums mainīties un garīgi pieaugt.Dievs vēlas, lai vietējās draudzes locekļi nedzīvo nošķirti.Bieži vien, efektīvākai rūpju izrādīšanai citam par citu, draudze ir sadalīta nelielās grupās vai mājas grupās. Taču daudzi cilvēki tā arī nekļūst par daļu no šādām nelielajām grupām. Darot tā, cilvēks pat nenojauš, no kā viņš atsakās un ko zaudē.Esot draudzes loceklim un piedaloties šo nelielo grupu sapulcēs – mājas grupās vai kalpošanas grupās, kurās tiek praktizēta kristīgā sadraudzība un atbildība vienam otra priekšā, cilvēks ieliek sevi atskaitīšanās sistēmā. Ja tu vēlies vienkārši nākt uz draudzi un būt par brīvo putnu, tu liedz sev iespēju mainīties, jo Dievs tevis mainīšanai nevar izmantot Savus pārmaiņu instrumentus, kas saucas – atskaitīšanās vienam otra priekšā un kristīgā sadraudzība. Mājas grupa vai nelielā grupa – tā ir nelielas cilvēku grupas satikšanās, kuri komunicē cits ar citu, atver savas sirdis un iepazīt viens otru labāk, ar nolūku, lai pēc tam varētu palīdzēt cits citam.Vai zināt – atbilstoši tam, kā jūs atvērsieties vai atklāsieties citu priekšā, tā arī citi cilvēki atvērsies, lai palīdzētu jums. Jēzus sacīja: 
„Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. Un Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas.” (Jāņa 10: 27-28).
 Ļauj Dievam caur atskaitīšanos un kristīgo sadraudzību palīdzēt tev un pielīdzināt tevi Jēzus Kristus tēlam. Dieva mierā!Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.