Dzīves mērķa meklēšana VI (Salamana ceļš)

Šodien mēs parunāsim par to, kā Salamans mēģināja rast laimi un apmierinājumu ģimenes dzīvē.

„Baudi šo dzīvi ar savu mīļoto sievu visās tajās ātri zūdošās dzīves dienās, ko Dievs tev ir piešķīris zem saules, cauri visam tavam niecības pilnam mūžam; patiesi, tas ir tas, kas piekrīt tev šai mūžā, un tas ir atalgojums tev par pūlēm, kādām tu nododies zem saules.”(Salamans Mācītājs 9:9).

Dzīves mērķa meklēšana V

Mēs turpinām studēt grāmatu Salamans Mācītājs, kurā tiek aprakstīti Salamana dzīves jēgas un mērķa meklējumi. Pēc tam, kad Salamans attālinājās no Dieva, viņš mēģināja rast laimi un baudījumu dažādās lietās un nodarbēs. Un mēs redzam, ka Salamans uzsāka virkni mēģinājumu, kas beidzās ar pilnīgu vilšanos. Gudriem cilvēkiem Salamana pieredze var kļūt par mācību un brīdinājumu tam, kādos ceļos nav vērts meklēt laimi un apmierinājumu. Mēs jau runājām par to, ka Salamans meklēja apmierinājumu izglītībā, zināšanās, līksmībā un baudās, skaistumā, un tajā, ko radījušas cilvēka rokas. Pēc tā visa Salamans izdarīja secinājumu, ka neskatoties uz to, ka visas šīs lietas ir svarīgas un nepieciešamas šajā dzīvē, nekas no tā nevarēs darīt cilvēku laimīgu, ja no kopējās dzīves ainas tiks izslēgts Dievs.

Dzīves mērķa meklēšana IV

Mēs turpinām runāt par cilvēka dzīves mērķa meklējumiem, par to, kā, dzīvojot zem debess, cilvēks var iemantot patieso laimi. Ar savu piemēru Salamans mums parādīja, pa kādu ceļu mums nevajag iet, kad runa iet par dzīves jēgas, laimes un apmierinājuma meklējumiem. Ejot pa šiem nepareizajiem ceļiem, mēs vilsimies, mēs garā jutīsim tukšumu, niecību, un visas mūsu ilgas tas novedīs pie pilnīga kraha.

Vai jūs zināt, ka jūs vēl joprojām neesiet tie, kas jūs varētu būt?

„Un, staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja divi brāļus, Sīmani, sauktu Pēteri, un Andreju, viņa brāli, tīklu jūrā izmetam, jotie bija zvejnieki. Un Viņš uz tiem saka: “Nāciet Man līdzi, Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem.” Un tie tūdaļ atstāja savus tīklus unsekoja Viņam.”

Augstāk minētajā Rakstu vietā, Jēzus redzēja kā divi brāļi meta tīklus jūrā, un Viņš tūdaļ spēja saskatīt, ka viņiem ir labāks liktenis. Tieši tādēļ, Viņš vērsās pie viņiem un aicināja viņus sekot Jēzum.

Dieva Vārds šodien priekš jums ir šāds: sekojiet Jēzum, un Viņš darīs jūs.

Semināri

  Mēs ticam, ka katra ticīgā dzīvei jābūt balstītai uz stingra pamata, kas izturēs dzīves vētras. Mūsu pamata stingrība noteiks, cik efektīva būs mūsu kristīgā dzīve. Ar šiem semināriem mēs gribam palīdzēt visiem klausītājiem pārbaudīt sava pamata stingrību caur Dieva Vārda prizmu. Plānojam šajā mājaslapas sadaļā iekļaut sekojošus seminārus: Kristīgās ticības pamats; Kristīgās dzīves pamats;…

Bībeles skola

Apmācībās uzsvars tiek likts uz to, lai pārliecinātos, ka studenti ir dziļi sakņojušies un nostiprinājušies kristīgā dzīvesveidā (raksturā) un tiem ir nepieciešamās prasmes un gudrība, lai kalpotu Dievam. Tāpēc mūsu Bībeles institūts ir orientēts vairāk praktiski, nekā teoloģiski. Tas nenozīmē, ka mēs ignorējam veselīgu biblisko teoloģiju. Tas nozīmē to, ka mūsu Bībeles skolā jūs uzreiz apgūsiet Dieva Vārda jēdzienus un principus, ko varat pielietot savā dzīvē ikdienā.