Dievkalpojumu pārskats

Garīgais apbruņojums Valstības ietekmei. 3.daļa.

Pāvils saka svarīgus vārdus, ka ES ZINU, KAM es ticu. Pāvils to zināja, balstoties uz personīgo atklāsmi un stingru pārliecību.

2Tim.1:12 – Tālab es arī ciešu visu šo, bet es nekaunos, jo es zinu, kam es esmu paļāvies, un esmu pārliecināts, ka Viņš ir spēcīgs pasargāt man uzticēto mantu līdz viņai dienai.

Ko jūs zināt par savu Dievu? Varbūt jūs vairāk laika tērējat, lai iepazītu savu ienaidnieku, nevis Kungu Jēzu? Bībele runā, ka Jēzus ir atņēmis spēku mūsu ienaidniekam, to kaunā likdams un Kristū svinēdams uzvaru pār pretvarām. (Коlos. 2:15)

Būt ar Jēzu Kristu debesīs – tas nozīmē apbruņoties ar zināšanām par to, ko Dievs jau ir izdarījis un noticēt tam. Bībele runā par to, ka Dieva darbi jau no pašiem pirmsākumiem ir pilnīgi.

Ir ļoti svarīgi zināt, ka tiem, ko Dievs mīl, visas lietas nāk par labu. Svarīgi saprast, ka jūs esat Dieva aicināti un izredzēti. Dievs jūs jau ir attaisnojis un svētījis.  Ir svarīgi zināt, ka Dievs ir ar jums, ka Viņš ir jūsu pusē. Vienmēr atcerieieties, ka cīņā ar ienaidnieku jūs neesat vieni, bet Dievs ir ar jums un par jums. Bet ja Dievs ir ar jums, tad neviens nevar būt pret jums. Jūs varat ieiet Dieva mierā un iet uzbrukumā kopā ar Viņu. Jūs nebūsiet vienaldzīgi, redzot, ka ienaidnieks nievā jūsu Dievu. Jūs iesiet uzbrukumā un sakausiet ienaidnieku ar Visuvarenā Dieva spēku, ticot, ka Viņš jau ir uzvarējis.

Lai Dievs palīdz ikvienam saprast, ka nav iespējams paplašināt Dieva  Valstības ietekmi, nesaprotot šīs svarīgās patiesības.

Vienmēr atcerieties, ka jūs esat apsēdināti debesīs Kristū augstāk par jebkuru priekšniecību. Dieva iepazīšana jums palīdzēs staigāt pazemībā Viņa priekšā un stāties pretī ienaidniekam.  Lai Dievs palīdz mums izzināt šīs patiesības, lai varētu paplašināt Valstības ietekmi uz zemes. Tikai iepazīstot Vārdu un dzīvojot Dieva Vārda atklāsmē, mēs spēsim vairāk ietekmēt Dieva valstībai. Lai Dievs palīdz katram no mums zināt to vietu, ko Viņš mums ir nolicis. Lai Dievs mums palīdz apsēsties un darboties no ticības pozīcijas Kristū. Lai Dievs palīdz ar ticības acīm katram no mums ieraudzīt Jēzus paveikto un ieiet Viņa atdusā, nevis dzīvot nepakļaujoties un nepaklausot Viņa gribai. Lai Dievs palīdz ikvienam nest daudz labu augļu Viņa Valstībai.

Similar Posts