Dievkalpojumu pārskats

Garīgais apbruņojums Valstības ietekmei. 3.daļa.

Karš jāsāk ar apziņu, ka jūs jau esat svētīti. Mums jāstrādā ar sevi, lai mums nebūtu šaubu, ka Kristū mēs jau esam svētīti ar visu nepieciešamo, lai uzvarētu. Jums ir jāredz sevi Kristū debesīs, jo Viņā jūs esat stipri, Viņā jūs esat attaisnoti, Viņā jūs esat Viņa Draudze, Kristū jums ir viss dzīvei nepieciešamais nodrošinājums un dievbijība. Pēc jūsu ticības Kristum viss notiek pareizajā laikā.  Dāvids teica, ka viņš paceļ savas acis uz kalniem, no kurienes nāk palīdzība. Mums ir jāzin un jātic, kas mēs esam Kristū, un tam, ko Viņš ir paveicis. Caur ticību mēs iegūstam Dieva mieru. Izraēla tauta daudz ko zināja, bet nenoticēja Dieva sacītajam. Mēs ieiejam Dieva atdusā, pateicoties ticībai un  personīgām attiecībām ar Viņu, mēs sākam uzvesties kā ķēnšķīgi priesteri.

Pateicoties ticībai un personīgām attiecībām ar Viņu, mēs nebaidāmies ne no kā un ne no viena, neuztraucamies, guļam mierīgi un darām Dievam tīkamus darbus. Mums jāfokusē savs skatiens uz Dievu, tad jāapstājas un jāiepazīst Dieva labvēlība. Velns mēģinās sajaukt vai sadalīt uzmanību, kuru jūs vēršat uz Kristu un Viņa darbiem, bet nereaģējiet uz to. Pieņemiet lēmumu ieiet Dieva atdusā.

Psalmu grāmatā ir teikts:

Ps.93 – Tas Kungs ir ķēniņš, tērpies godībā, ģērbies varenumā un apjozies ar spēku. Viņš ir nostiprinājis zemi, ka tā nekustas. Tavs goda krēsls stāv stipri no sendienām, Tu, Dievs, esi no mūžības uz mūžību. Viļņu kalni cēlās, ak, Kungs, tie krāca un plīsa, tie šņāks arvienu vēl jo stipri. Bet varenāks par lielo ūdeņu krākšanu, varenāks par jūras bangām ir Tas Kungs Savos debesu augstumos! Tavas liecības ir uzticamas, un svētums ir Tava nama jaukums, ak, Kungs, vienmēr un mūžīgi.

Tas Kungs valda, bet tas nozīmē, ka Viņš visu kontrolē. Atcerieties Bībeles stāstu, kad Jēzus gulēja vētras laikā, bet pārējie bija panikā. Jēzus bija mierīgs tās apziņas dēļ, ka Tēvs visu kontrolē. Kas ir mans Dievs, un ko Viņš ir izdarījis –  šī ikkatra cilvēka personīgā atklāsme padara mūs stiprākus un palīdz nebaidīties no tā, no kā baidās apkārtējie.

Bībelē ir rakstīts:

2Laiku 32:8 – Ar viņu ir miesas elkonis, bet ar mums ir Tas Kungs, mūsu Dievs, kam nodoms ir mums palīdzēt un izcīnīt mūsu karus!” Un tauta paļāvās uz Jūdas ķēniņa Hiskijas vārdiem.

Tauta iegāja atdusā un paļāvās pēc tam, kad bija apsēdusies. Bet apsēdās viņi pēc tam, kad bija pārnesuši savu fokusu no tā, kas bija viņu priekšā, uz to, kas ir Dievs. «Elkonis» – tas ir miesas spēka atveidojums.  Izraēla bērni paļāvās uz savu spēku, bet mēs paļaujamies uz to, ka Tas Kungs ir ar mums, un uz to, ko Viņš ir izdarījis mūsu dēļ. Tas, ko saka vai dara ienaidnieks, nespēs mūs samulsināt, ja mēs redzēsim sevi Kristū kā uzvarētājus.

Similar Posts