Dievkalpojumu pārskats

Garīgais apbruņojums Valstības ietekmei. 3.daļa.

Atcerieties, ko Bībele runā par to, kā Izraēla tauta izgāja no Ēģiptes. Viņi neiegāja savā Dieva noliktajā mantojumā, savā mierā neticības dēļ. Izraēla bērni redzēja savus milžus, bet neticēja, ka Dievs tos jau ir uzvarējis. Dievs teica Izraēla bērniem, ka Viņš tiem par velti dod Apsolīto zemi, kur tek piens un medus. Viņiem tikai bija jāaiziet un jāpaņem šī zeme, tādejādi izpildot Dieva gribu. Bet neticības dēļ viņi to nespēja izdarīt.

 

Ebr.3:19 – Tā mēs redzam, ka viņi nav varējuši ieiet neticības dēļ.

 

Ja jūs paļausieties uz saviem spēkiem, jūs ātri nogursiet un cietīsiet sakāvi, tāpēc, ka ar savu (cilvēcisko) spēku nav iespējams uzvarēt velnu. Bet atcerieties un dzīvojiet pārliecībā, ka Jēzus krusta nāvē jau ir gūta uzvara. Mēs lasām:

Ebr.4:10-11 – Jo, kas iegājis Viņa atdusā, tas arī pats dusējis no saviem darbiem kā Dievs no Saviem. Centīsimies tāpēc ieiet šinī atdusā, lai neviens nekristu nepaklausībā pēc tā paša parauga..

 

Bībele saka, ka ar žēlastību mēs esam glābti, nevis pēc saviem darbiem. Ieiet atdusā – tas nenozīmē, ka mums vispār neko nebūs jādara. Bībele runā ne tikai par to, ka mums jāieiet Viņa atdusā, bet arī par to, ka mēs esam izglābti caur Dieva žēlastību, lai darītu labos darbus, ko Dievs mums ir paredzējis. Mēs esam aicināti veikt labos darbus Tam Kungam, bet tie mums jāveic nevis ar savu spēku, bet Dieva spēkā. Un viens no darbiem, kas mums ir jāizdara, – ir ieiet Viņa atdusā.  Tādēļ ir jāpieliek pūles, jāpakļauj sava miesa Dieva patiesībai un nedrīkst dumpoties. Bībele saka:

PS.46:11 – Rimstieties un atzīstiet, ka Es esmu Dievs…

Vispirms mums pašiem personīgi ir jāiepazīst Dievs, Kurš ar mums ir vienmēr, un jāiepazīst to,  ko Viņš jau ir paveicis. Mums jāapbruņojas ar šīm zināšanām un tikai tad jāiet iekarot to, ko Dievs ir paredzējis. Mēs lasām Rakstos:

Efez..1:3-6 – Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā. Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu Viņa augstajai žēlastībai, ar ko Tas mūs apveltījis Savā mīļotajā Dēlā.

Similar Posts