Kā sagatavot ceļu Tam Kungam III

Dārgie Dieva bērni, es no jauna sveicinu jūs mūsu rubrikā „Ikdienas vārds garīgajam stiprinājumam”!

Mēs turpinām runāt par to, ka Dievs atnāk tikai pēc tam, kad Viņam ir sagatavots ceļš. Mēs sagatavojam Viņam ceļu tad, kad kalpojam Viņam un piepildām Viņa aicinājumu savā dzīvē. Mēs ar jums runājām par to, ka mums ir jāizmanto visi iespējamie veidi tam, lai sludinātu VALSTĪBAS Evaņģēliju visā pasaulē, un tad Tas Kungs atnāks slavā un pilnībā.

Aplūkosim vēl vienu Rakstu vietu, kurā ir atspoguļots vēl viens princips Tā Kunga ceļa sagatavošanai.

Redzi, Es sūtīšu Savu sūtni, kam būs sataisīt Manu ceļu Manā priekšā. Un tad drīz ieradīsies Savā namā Tas Kungs, kuru jūs kārojat. Raugi, Viņš jau nāk!” saka Tas Kungs Cebaots.” (Maleahija 3:1). Bībeles tulkojumā krievu valodā „Redzi, Es sūtīšu Savu Eņģeli……..”

Dievs grib atnākt, Viņš vēlas pieskarties Savai tautai – glābt, atbrīvot un dziedināt Savus bērnus. Bet, līdz tam brīdim, kamēr mēs nebūsim gatavi Viņa apmeklējumam, Viņš nav gatavs nākt pie mums. Tieši mūsu gatavība rada Dieva gatavību.

Kristus atnāks tikai pie tiem cilvēkiem, kuri meklē un gaida Viņu, tas ir – pie tiem, kuri sagatavojuši Viņam ceļu.

Tā arī Kristus, vienreiz upurēts daudzu cilvēku grēkus atņemt neatkarīgi no grēka, tiks otrreiz redzams par pestīšanu tiem, kas Viņu gaida.”(Ebrejiem 9:28).

Tad, kad mēs būsim gatavi Viņa atnākšanai, Dievs atnāks, kā jau solījis, un Viņš nekavēsies. Sagatavosim Viņam ceļu!

Lai sagatavotu Tam Kungam ceļu, ir cena, kura jāsamaksā, un mums no tā nav jābaidās. Maksāsim šo cenu, jo citādi visas mūsu aktivitātes līdzināsies tam, it kā mēs spēlētu draudzi.

Kā tad mums sagatavot ceļu Dievam? Kāda cena mums par to jāsamaksā?

1. Cena, kuru maksājam par mūsu nošķirtību ar Dievu.

Uzcelsim Dievam altāri – vietu, kur ikdienas satikties ar Viņu.

Nākamā Rakstu vieta mūs uz to aicina.

“Sapulcējiet Manus svētos, kas upurēdami slēdza ar Mani derību!”(Psalms 50:5).

(Vēl skatieties 2.Mozus 20:24-26, 1.Mozus 8:20, 1.Ķēniņu 18:30).

2. Cena, kuru maksājam par personīgo svētumu un šķīstumu.

Bībele saka, ka tikai tie, kuru sirdis ir šķīstas varēs ieraudzīt Dievu. Un, lai sagatavotu ceļu uz satikšanos ar Viņu, Dievs aicina mūs šķīstīties no visas miesas un gara netīrības.

Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs.”(Mateja 5:8).

(Vēl skatieties 2.Mozus 19:10-11, 2.Korint.7:1).

3. Pazemīgas dzīves cena.

Bībele saka, ka Dievs pazemīgajiem dod labvēlību, bet pretojas lepnajiem.

Lepnība – tas ir antikrista gars, bet pazemība – tas ir Kristus Gars. Dievs dzīvo pie pazemīgiem cilvēkiem. Un pazemība Dieva priekšā – tā ir recepte dziedināšanai un atmodai.

Tā saka Tas Kungs: “Debesis ir Mans tronis, un zeme ir Manu kāju pamesls. Kur būtu tāds nams, ko jūs Man varētu celt, un kur būtu tāda vieta, kas Man derētu par dusas vietu? Visu pasaules visumu taču ir radījusi Mana roka, un tā ir cēlies viss, kas pasaulē pastāv, saka Tas Kungs, bet Es uzlūkoju nabagu un kam sagrauzts gars un kas Manu vārdu bīstas.”(Jesajas 66:1-2). (Skatieties Ps.138:6; 2.Laiku 7:14).

4. Stipras ticības un Dieva slavas gaidīšanas cena.

Dievs neatnāk uz turieni, kur nav gaidīšanas gara (kur Viņu negaida). Lai izpatiktu Dievam, ir vajadzīga ticība.

Bet bez ticības nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka Viņš ir un ka Viņš tiem, kas Viņu meklē, atmaksā.” (Ebrejiem11:6).

Ticība – tā ir pārliecība par neredzamo un cerētā(gaidāmā) īstenošana. Mums ir jāgaida apsolījuma par Viņa atnākšanu piepildīšanās.

Pacel savas acis un skaties visapkārt! Tie visi ir sapulcējušies un nāk pie tevis, tavi dēli nāk no tālienes, un tavas meitas uz rokām atnestas.”(Jesajas 60:4).

Mums ir jāgaida viņa apsolījuma par to, ka visa zeme piepildīsies ar Dieva slavu, piepildīšanos. Tomēr, šai gaidīšanai ir jāpamudina mūs uz rīcību. Mums ir jāpiepilda (jāīsteno) savas ilgas vai gaidas.

Dieva svētības jums!

Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.