Ļoti svarīgi ir tas, kam mēs vairāk ticam, – tam, ko saka Dievs, vai arī tam, ko sakām mēs paši!

Sveicinu jūs, dārgie mūsu rubrikas „Ikdienas vārds garīgajam stiprinājumam” lasītāji! Pēc Dieva varenās žēlastības mums dāvāta iespēja ikdienas barot savu sirdi ar dzīvo Dieva Vārdu. Dievs ir gaisma, un Viņā nav nekādas tumsas! Dieva Vārda gaisma apgaismo un dara mūs gudrākus.Visu šo laiku mēs runājām par to, ka mūsu dzīves mēģina pārvaldīt daudzas balsis, – mūsu saprāta balss, jūtu, sabiedriskā viedokļa, ekspertu u.c. Bet mēs noskaidrojām, ka tikai Dieva Vārds un Viņa balss ved mūs uz patieso dzīvību ar pārpilnību, un ieved mūs Dieva plānos un gribā. Bet Bībele saka, ka Dieva griba un nodomi par mums ir labi.
„Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.”(Romiešiem 12:2).
Bet aktuāls paliek jautājums, – ko mēs sakām un kam mēs ticam.Ļoti bieži, lasot Bībeli, mēs paši sevi dzirdam skaļāk, nekā Dievu. Tas notiek tāpēc, ka ir vārdi, kurus sakām mēs, un Vārds, kuru saka Dievs. Ļoti svarīgi ir tas, kam mēs vairāk ticam – tam, ko saka Dievs, vai arī tam, ko sakām mēs paši. Izskatīsim dažus izteicienus, kurus mēs bieži lietojam, un aplūkosim, ko par to pašu saka Dievs Savā Vārdā.*TU SAKI: „Tas nav iespējams!”*DIEVS SAKA: „Dievam viss ir iespējams!”*Bībeles pants: Lūkas 18:27
„Bet Viņš atbildēja: “Kas cilvēkiem nav iespējams, tas iespējams Dievam.”
*TU SAKI: „Es esmu ļoti noguris!”*DIEVS SAKA: „Es došu tev mieru!”*Bībeles pants: Mateja 11:28-30
„Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācaities no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. Jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla.”
*TU SAKI: „Mani tā pa īstam neviens nemīl.”*DIEVS SAKA: „Es tevi mīlu!”*Bībeles panti: Jāņa 3:16, Jāņa 3:34.
„Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību,”
„Jo, ko Dievs ir sūtījis, Tas runā Dieva vārdus, jo bez mēra Viņš dod Savu Garu.”
*TU SAKI: „Es vairs nespēju.”*DIEVS SAKA: „Tev pietiek ar Manu žēlastību.”*Bībeles panti: 2.Korintiešiem 12:9; Psalms 92:14-15
“Un Viņš ir sacījis: “Tev pietiek ar Manu žēlastību; jo Mans spēks nespēkā varens parādās.” Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani.”
“Dēstīti Tā Kunga namā, viņi zaļo mūsu Dieva pagalmos. Vēl vecumā viņi nes augļus, ir sulīgi un zaļi,”
*TU SAKI: „Es nesaprotu, kas notiek.”*DIEVS SAKA: „Es virzīšu tavus soļus.”*Bībeles pants: Salamana pamācības 3:5-6
„Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas”.
*TU SAKI: „Es nevaru.”*DIEVS SAKA: „Tu visu spēj Jēzū Kristū, kurš stiprina tevi!”*Bībeles pants: Filipiešiem 4:13
“Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.”
*TU SAKI: „Tas nav to vērts.”*DIEVS SAKA: „Ir vērts, jo visas lietas nāk par labu tam, kurš mīl To Kungu.”*Bībeles pants: Romiešiem 8:28
Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.
*TU SAKI: „Es nevaru sev piedot.”*DIEVS SAKA: „Es tev piedodu!”*Bībeles panti: 1.Jāņa 1:9; Romiešiem 8:1
„Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.”
„Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas.”
*TU SAKI: „Es neesmu spējīgs.”*DIEVS SAKA: „Es esmu spējīgs!”*Bībeles pants: 2.Korintiešiem 9:8
„Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem.”
*TU SAKI: „Es nevaru savilkt galus kopā.”*DIEVS SAKA: „Es piepildīšu visas tavas vajadzības!”*Bībeles pants: Filipiešiem 4:19
„Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū.”
*TU SAKI: „Es baidos.”*DIEVS SAKA: „Es neesmu tev devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu.”*Bībeles pants: 2.Timotejam 1:7
“Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu.”
*TU SAKI: „Es vienmēr uztraucos un esmu apjucis.”*DIEVS SAKA: „Liec visas savas rūpes uz Mani.”*Bībeles pants: 1.Pētera 5:7
“Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums.”
*TU SAKI: „Es neesmu pietiekami gudrs.”*DIEVS SAKA: „Es došu tev gudrību.”*Bībeles pants: 1.Korintiešiem 1:30
„Pateicoties Viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu,”
*TU SAKI: „Es jūtos pilnīgi vientuļš.”*DIEVS SAKA: „Es tevi nekad nepametīšu un tevi neatstāšu.”*Bībeles pants: Ebrejiem 13:5
„Jūsu dzīvē lai nav mantkārības! Lai jums pietiek ar to, kas pie rokas, jo Viņš pats ir sacījis: Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu.”
Ziniet ko, sāksim runāt un domāt tā, kā saka un domā Dievs, un tad mēs varēsim baudīt to dzīvību ar pārpilnību, kuru Dievs mums sagatavojis.Lai Dievs jūs bagātīgi svētī šodien un visas nākamās dienas! Viņš ir labs vienmēr!Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.