Kas ir Girgazieši? 2 daļa

Mācītājs ieteica patstāvīgi izlasīt un pārdomāt Jeremijas grāmatas 15 nodaļu. To grūtību dēļ, kuras atnāca Jeremijas dzīvē, viņš bija gatavs padoties un pārstāt kalpot Dievam. Bet Dievs teica, lai Jeremija nepadodas, bet turpina iet uz priekšu. Atceries, ka, ja tu savā garā nedegsi Dieva labad, tad tu atsalsi. Bet, ja tu garīgi kļūsi vājāks, tad tev varēs pieķerties jebkas. Atceries, ka garīgi remdenā stāvoklī tu esi viegli ievainojams un viegli pieejams ienaidniekam. Vēstulē Ebrejiem mēs lasām par cilvēkiem, kuri sākumā dega par Dievu, bet grūtību dēļ kļuva vājāki un apstājās.

 

Gan zaimos un mokās paši nodoti atklātam izsmieklam, gan arī kļuvuši par tādā veidā piemeklēto līdzdalībniekiem. Jo jūs esat cietumniekiem līdzi cietuši un ar prieku uzņēmuši savas mantas nolaupīšanu, zinādami, ka jums ir labāka un paliekama manta. Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga! Jo jums vajag pacietības, lai, Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu.       “Jo vēl mazs brīdis, un Tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Bet Mans taisnais no ticības dzīvos, bet   uz to, kas atkāpjas, Manai dvēselei nav labs prāts.” Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu,    bet kas tic un iemanto dzīvību.” (Ebrejiem 10:33-39).

 

Katram no mums ir vajadzīga pacietība, – lai turpinātu sekot Dievam, lai turpinātu pildīt Viņa gribu un saņemtu Viņa apsolījumus. Bībele saka, ka taisnais ticībā dzīvos. Tas ir tas, ko Dievs no mums gaida, – lai mēs dzīvotu ticībā Viņam un Dieva Vārdam. Taisnais neskatās uz šķēršļiem, bet, it visā uzticoties Dievam un Viņa Vārdam, iet pacietībā līdz galam. Atcerieties, ka ikreiz, kad mums pietrūkst pacietības, mēs zaudējam, jo padodamies pirms laika. Un tā rezultātā atnāk sakāve un traģēdija. Maleahijas grāmatas 3-jā nodaļā tiek runāts par laiku, kad nešķīstība un atkrišanas gars ienāca Dieva tautas vidū. Priesteri sāka pienest Dievam sliktu un netīkamu upuri. Tā bija acīm redzama Dieva bērnu garīga atkrišana (atkāpšanās). Kalpotāju sirdīs nebija veltīšanās Dievam un sirds šķīstības. Vīri sāka pārkāpt laulību. Laulības pārkāpšana, nešķīstība, atdzišana mīlestībā uz Dievu – lūk, kas piepildīja Dieva tautu. Dieva bērniem par normu kļuva apzagt Dievu ar desmitajām tiesām un ziedojumiem. Kalpotāji sāka sludināt nevis Dieva gribu, bet to, ko vēlējās dzirdēt ļaudis. Atceries, ja tu gribi pievērst cilvēku uzmanību, tad tev nāksies iet viņu pavadā un runāt tiem tīkamus vārdus. Bet, ja tu vēlies izpatikt Dievam un pievērst Viņa uzmanību sev, – tad tev jāpilda Dieva griba un jāstaigā Viņa priekšā. Izpatikt cilvēkiem – tas nozīmē būt hameleonam. Jēzus teica, ka tas, kurš alkst cilvēku slavas, noraida Dieva slavu. Ir labāk, ja tevi slavē Dievs, un ne cilvēki. Tālab, dari to, ko tev saka Dievs, pat ja tas kādam cilvēkam nepatīk. Jēzus brīdināja, ka Vārda dēļ īstenie mācekļi tiks vajāti. Mēs varēsim uzvarēt šo atkrišanas garu, ja vien apbruņosimies ar Dieva gudrību. Jūdas vēstulē teikts:

 

Bet jūs, mīļotie, stiprinādamies savā visusvētākajā ticībā, lūdziet Dievu Svētajā Garā. Un pasargait  sevi Dieva mīlestībā, gaidīdami mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, lai iemantotu mūžīgo dzīvību. Un citus, kas šaubās, apžēlojiet, glābiet, no uguns izraudami, citus apžēlojiet ar bailēm, nīzdami pat miesas apgānītās drēbes. Bet Tam, kas spēj jūs pasargāt, ka neklūpat, un nostatīt nevainīgus un līksmus Savas godības priekšā, vienīgajam Dievam, mūsu Glābējam, lai ir caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, godība, varenība, spēks un vara no mūžības, tagad un mūžu mūžos! Āmen.”(Jūdas 20-25).

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.