Ko Dievs apsola cilvēkam, kurš meklēs Viņa vaigu

 Es sveicinu katru no jums! Paldies jums par to, ka atradāt laiku tam, lai izlasītu Dieva vārdu šai dienai. Dieva vārds ir dzīvs un tas darbojas. Mana vēlēšanās ir, lai jūs iemīlētos Viņa vārdā un kļūtu tā piepildītāji. Šodien mēs no jauna vērsīsimies pie Bībeles, lai ieraudzītu to, ko Dievs apsola cilvēkam, kurš meklēs Viņa vaigu, uzklausīs Dieva balsi un atradīsies pilnīgā paklausībā Svētajam Garam.  
„Svētīga tā tauta, kas māk gavilēt; tā staigā Tava vaiga spožajā gaismā, ak, Kungs! Par Tavu Vārdu viņi līksmo arvien un gavilē par Tavu taisnību. Tu esi viņu spēka rota, un Tava žēlastība liek stiepties arvien lielākā augstumā mūsu ragam. Tam Kungam pieder mūsu vairogs un Israēla Svētajam mūsu ķēniņš. Toreiz Tu runāji ar Savu svēto parādībā un sacīji: “Es esmu vainagojis varoni, kam jāspēj palīdzēt, paaugstinājis izraudzīto no tautas dēliem. Es esmu atradis un izraudzījis Dāvidu par Savu kalpu, ar Savu svēto eļļu Es esmu viņu svaidījis, unMana roka turēs viņu stipri, un Mans elkonis viņu spēcinās. Nekādi ienaidnieki neuzveiks viņu ar savu viltu, un netaisnie viņu nenomāks. Es sadragāšu viņa pretiniekus viņa priekšā un viņa nīdējus notriekšu gar zemi. Mana uzticība un žēlastība būs ar viņu, un Manā Vārdā augstu pacelsies viņa rags. Viņa rokā Es nodošu jūru un viņa labajā rokā – upes. Viņš sauks Mani:”Tu esi mans Tēvs, mans Dievs un manas pestīšanas klints patvērums!” Jā, Es viņu iecelšu par pirmdzimto, par visaugstāko zemes ķēniņu starpā. Es saglabāšu pret viņu Savu žēlastību mūžīgi, un Mana derība ar viņu paliks pastāvīgi. Viņa dzimumu Es uzturēšu mūžīgi un viņa troni tik ilgi, kamēr pastāv debess.” Psalms 89:16-30.
  No šīs Rakstu vietas mēs redzam, ka Dievs apsola tautai, kura zina un dzird Viņa balsi: –          apskaidrību; –          paaugstināšanu; –          uzvaru pār ienaidniekiem; –          apsardzību; –          atbalstu.  
„Dodiet Tam Kungam, jūs Dieva dēli, dodiet Tam Kungam godu un slavu! Dodiet Tam Kungam Viņa Vārda godu, pielūdziet Viņu svētā glītumā! Tā Kunga balss dzirdama pār ūdeņiem, godības pilnais Dievs liek pērkoniem dārdēt, Tas Kungs pār lielajiem ūdeņiem! Tā Kunga balss ir spēka pilna, Tā Kunga balss ir pilna varenībasTā Kunga balss salauž ciedrus, Tā Kunga zibeņi sašķaida ciedrus Libanona kalnos. Tā Kunga balss dara, ka šie ciedri lēkā kā teļi, bet Libanons un Sirions kā jauni vērši. Tā Kunga balss šķiļ uguns liesmas; Tā Kunga balss liek tuksnesim drebēt, Tas Kungs liek drebēt Kadešas tuksnesim. Tā Kunga balssiztrūcina stirnas un izgāž mežus ar visām saknēm. Bet Viņa svētajā namā ikviens sauc Viņam:”Gods lai ir Tam Kungam!” Tas Kungs Savu troni cēlis virs ūdeņiem, un Tas Kungs Savā tronī būs valdnieks mūžīgi. Tas Kungs lai piešķir spēku Savai tautai, Viņš lai svētī Savu tautu ar mieru!” Psalms 28.
  –          Kad tu dzirdi no Dieva, tu būsi spēcīgs. –          Tu itin viegli varēsi sagraut dzīves cietokšņus. –          Tu varēsi iziet caur ugunīgiem pārbaudījumiem un palikt neskarts. –          Tu varēsi atbrīvoties no jebkuras nastas. –          Tev būs miers tev visapkārt esošo baiļu un uztraukumu vidū. 
  1. Jāņa 8:12; Ījaba29:2-11.
 – Kad tu dzirdi Dieva teikto, tad Viņš izlies tavā dzīvē Savu gaismu, lai tu varētu iziet caur jebkuru tumsu. – Tev būs zināmi Tā Kunga noslēpumi, kas darīs tevi varenu. Kā piemērs tam ir Ījaba dzīve (Ījaba 29:2-11). Dievs šodien runā! Tas ir brīnišķīgs pārdzīvojums, kad cilvēks noskaņo sevi uz Dieva viļņa. Ne tikai šodien ir labi dzirdēt Dieva teikto, – tas jāturpina katru dienu. Tāds pārdzīvojums atnes iekšējo mieru, kurš izpauž sevi ārējā pārliecībā. Tas ir tas, ko nevar nopirkt ne par kādu naudu. Iespējams, pats briesmīgākais, kas var notikt ar cilvēku, kurš agrāk dzirdēja Dieva balsi, – pārstāt dzirdēt Viņa balsi vai nu kādu grēku, vai nepaklausības dēļ. Tas ir ne vien liels zaudējums, tas ir tas, kas dara nelaimīgu cilvēka dzīvi. 
„ Un Samuēls sacīja: “Vai tad Tam Kungam ir lielāka patika par dedzināmiem un kaujamiem upuriem nekā par paklausību Tā Kunga balsij? Redzi, paklausība ir labāka nekā upuris, un padevība ir labāka nekā auna tauki, bet nepaklausība ir kā buršanas grēks, un stūrgalvība ir līdzīga elku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās. Tādēļ, ka tu esi atmetis Tā Kunga vārdu, Viņš ir atmetis arī tevi, un tu vairs nevari būt ķēniņš.” (1.Samuēla 15:22-23).
 Ja Dievs runā uz tevi, tad es lūdzos, lai Viņš nekad nepārstāj to darīt. Bet, ja tu esi pazaudējis šo svētību, tad es lūdzos, lai tā atjaunotos pēc iespējas ātrāk. Lai Dievs bagātīgi svētī katru no jums! Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.