Mēs esam radīti tam, lai pagodinātu Dievu!

Labdien, dārgie draugi!Es pateicos Dievam par jums, un ticu, ka šī diena nesīs jums lielas svētības, – tādā mērā, kā jūs pārdomāsiet to vārdu, kuru Dievs mums šodien dod.Vakar mēs ar jums runājām par to, ka darīt labu, bet, tai pat laikā, nebūt ar Jēzu, – tas nozīmē velti izšķiest sevi un savus resursus.Bībele apgalvo, ka mūsu taisnība Dieva priekšā ir kā netīras drēbes. Ja cilvēks, kā pirmo, caur ticību Kristum nepieņems mieru no Dieva, tad, lai cik daudz labu darbu viņš arī nedarītu, – viņam tik un tā nebūs ne miera, ne apmierinājuma.Tāds cilvēks Dieva priekšā tik un tā jutīsies netīrs vai nešķīsts, nosodīts un necienīgs, jo viņa taisnība līdzināsies netīrām drēbēm. 
„Tā mēs visi esam palikuši kā nešķīsti, un visa mūsu taisnība ir kā sārņains tērps. Mēs novīstam kā lapas, un mūsu grēki mūs aizrauj kā vējš.”(Jesajas 64:6).
 Kā jūs justos, ja jums mugurā būtu netīras drēbes, pat ja tās būtu jaunas? Es domāju, ka jūs jutīsieties slikti. Tieši šādas izjūtas būs tiem, kuri vēlas izpatikt Dievam caur saviem labajiem darbiem, bet bez Kristus. Nav svarīgi, cik daudz labu darbu jūs darāt, – Dievs tik un tā nepieņems jūs līdz brīdim, kamēr jūs nenoticēsiet Jēzum.Dieva miers atnāk sirdī tāpēc, ka mēs iepazinām Jēzu un izzinājām to, ka Kristū mēs esam attaisnoti un Dieva pieņemti. 
„Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību.”(Romiešiem 5:1-2).
 Pēc tam, kad mēs caur taisnošanu ticībā uz Jēzu iemantojām mieru ar Dievu, – mēs saņemam pieeju vai caurlaidi pie žēlastības uz labiem darbiem.Lai ieietu savā aicinājumā, jums vajadzīga apliecība(žēlastība) no Radītāja. Taču, šo apliecību vai pieeju jūs saņemat tikai pēc savas grēku nožēlas. Lūk, kālab mūsu labie darbi var atnest mums pilnīgu apmierinājumu tikai pēc mūsu grēku nožēlas, – jo tikai tad mēs varam būt pārliecināti par to, ka Dievs mūs pieņem.Mēs nedarām labus darbus tālab, lai Dievs mūs pieņemtu, bet mēs darām tos tāpēc, ka Viņš mūs Kristū jau ir pieņēmis. Līdz tam, kad mūsu darbi kļūs tīkami Dievam, mums visupirms ir jābūt radītiem (jāatdzimst no augšienes) Jēzū Kristū.Tātad, pirmais aicinājums katram cilvēkam ir – izlīdzināties ar Dievu caur Jēzu Kristu. Tikai pēc tam mūsu dzīvei un mūsu darbībai būs jēga. Un tikai tad ir vērts runāt par mūsu aicinājumu Dievā.Pēc mūsu atdzimšanas no augšienes, mums ir jāsaprot, ar kādu nolūku Dievs mūs ir izglābis. Mēs esam izglābti labiem darbiem.Aplūkosim vēl dažas Rakstu vietas, kurās tiek runāts par mūsu aicinājumu uz labiem darbiem. Dievs vēlas redzēt Savu tautu kā īpašu, dedzīgu uz labiem darbiem.  
„Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai, atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī laikā, gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu Pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu; Viņš Sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu Sev par Savas saimes ļaudīm, dedzīgiem labos darbos.” (Titam 2:11-14).
 Mēs esam radīti tam, lai pagodinātu Dievu. Viens no labākajiem veidiem, kā mēs to varam izdarīt, ir – pastāvīgi darīt labus darbus. 
„Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.”(Mateja 5:16).
„Dzīvojiet krietni (godīgi) pagānu starpā, lai tie, kas jūs aprunā kā ļaundarus, redzētu jūsu labos darbus un pagodinātu Dievu piemeklēšanas dienā.”(1.Pētera 2:12).
„Nesīsim tad caur Viņu slavas upuri Dievam vienumēr, tas ir, lūpu augli, kas Viņa Vārdu slavē. Neaizmirstiet labu darīt un dāvanas dot, jo tādi upuri Dievam labi patīk.”(Ebrejiem 13:15-16).
 Mums ir jāpagodina Dievs ne tikai ar savām lūpām, bet arī caur labdarību un sadraudzību, – tas ir caur labiem darbiem. Tas ir tīkami Dievam, jo tas pagodina Viņu. Un mūsu dzīves jēga taču ir tieši tajā, lai mēs pagodinātu Dievu. Sarunu par šo tēmu turpināsim rīt!Lai dievs jūs bagātīgi svētī!Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.