rulven

Laba pārvaldnieka privilēģijas un atbildība. 6.daļa. Finanšu pārvaldīšana no Dieva perspektīvas

Jūn 21 2015

Un tātad, kādus praktiskus soļus jāsper efektīvai finanšu pārvaldīšanai?

1)      Nosakiet savu finansiālo stāvokli. Tam nepieciešams:

A)     noteikt savus aktīvus
B)     noteikt savas parādsaistības
C)     aprēķināt starpību starp saviem aktīviem un parādsaistībām, un tad, balstoties uz to visu, aprēķināt savu patieso finansiālo stāvokli.

Patiesās ainas apzināšanās palīdzēs cilvēkam būt gudram savu finanšu pārvaldīšanā.

2)      Nolieciet sev finansiālus mērķus, kas izriet no jūsu finansiālā stāvokļa apzināšanās. Mērķi var būt dažādi. Kāda mērķis var būt izkļūšana no parādiem gada laikā. Kādam citam – dzīvokļa iegāde vai bērnu mācību apmaksa utt.

3)      Sastādiet plānu(budžetu) savu finansiālo mērķu sasniegšanai. Pēc mērķa noteikšanas, vajag sastādīt plānu tam, kā jūs sasniegsiet un īstenosiet savu mērķi.

4)      Rīkojieties, stingri turoties pie sava finansu plāna, un tad Dievs jums palīdzēs.

Plāna sastādīšana prasa laiku, prasa lūgšanu, padomu un konsultēšanos ar zinošiem cilvēkiem. Bet tas ir tā vērts.

Veltiet Dievam visu, ko Viņš jums ir dāvājis, un lūdziet gudrību jautājumā, kas skar finanšu un visu citu resursu, kurus Viņās jums ir uzticējis, pārvaldīšanu. Esiet paklausīgi tam, ko Dievs jums saka Savā Vārdā. Kalpojiet Dievam mīlestībā uz Viņu. Un Dievs noteikti svētīs Viņam paklausīgos bērnus, caur kuriem Tā Kunga Vārds tiks pagodināts, bet zeme – piepildīsies ar Dieva godību un Viņa patiesības atziņu.ĀTRĀ LŪGŠANU PALĪDZĪBA!