Uzvara pār bailēm caur bailēm

Svētdienas dievkalpojumā mācītājs Rufus runāja par tēmu: „Uzvara pār bailēm caur bailēm.” Bībelē tiek runāts par bailēm, kuras mums būs jāuzvar. Bet Bībelē tiek runāts arī par vēl vienu baiļu veidu – bailēm Dieva priekšā, kuras mums sevī jāattīsta. Tieši staigāšana bijībā Dieva priekšā (dievbijībā) palīdz uzvarēt jebkuras citas bailes mūsu dzīvē.

Uzticības un vairošanas principi – 3. daļa

Svētdienas dievkalpojumā mācītājs Rufus turpināja runāt par uzticības būtību un svarīgumu cilvēka dzīvē. Dievs augstu vērtē uzticību, un Viņš gaida, ka Viņa bērni parādīs uzticību visās savas dzīves sfērās – savās mājās, darbā, Dieva Namā, kalpošanā Dievam un savam tuvākajam un sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam. Dievs zina, ka uzticības trūkums atnes virs zemes un daudzu cilvēku dzīvē sāpes un ciešanas.

Uzticības un vairošanas principi – 2. daļa

Šajā vārdā ir mierinājums Dieva bērniem, un vienlaikus tas ir aicinājums šīs tumsības pasaules varām un valdībām. Ar šo tumsu var tikt galā tikai Dievs – caur Savu Draudzi. Un tajā apslēpta Viņa gudrība. No augšminētā psalma mēs redzam, ka mums ir Dieva atziņas cerība un sadraudzība ar Viņu, bet tā visa nav cilvēkiem, kuri vēl nav izlīdzinājušies ar Dievu.