Dievs vēlas, lai ikviens Viņa bērns būtu aktīvs labās vēsts nesējs neglābtajai pasaulei

Dievs vēlas, lai ikviens Viņa bērns būtu aktīvs labās vēsts nesējs neglābtajai pasaulei

Dievs vēlas, lai neticīgie cilvēki noticētu, piesauktu Tā Kunga Vārdu un caur to tiktu glābti. Dievs vēlas, lai caur mums daudzi noticētu Jēzum. Mēs atnācām Dieva Valstībā ar nolūku, „.. lai liecinātu par Gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur Viņu.” (Jāņa 1:7).

Šī pasaules gaisma – Jēzus – staigāja miesā Savas tautas vidū, dzīvoja starp tiem, bet Viņu neviens nepazina. Tomēr tad, kad atnāca Jānis Kristītājs un sāka liecināt par Viņu, arvien vairāk un vairāk cilvēku sāka sekot Jēzum.

Kādus tad augļus Dievs vēlās redzēt mūsu dzīvēs?

Kādus tad augļus Dievs vēlās redzēt mūsu dzīvēs?

Atgr ieztu un grēku nožēlojušu cilvēku dvēseļu augļus .
Katrs, pie Dieva atgrieztais cilvēks – tas ir auglis. Katra grēkus nožēlojusī dvēsele – tas ir kāda cilvēka konkrētais, Dievam pienestais, auglis. Dievs vēlās, lai caur mūsu dzīvēm, pēc iespējas vairāk, cilvēku iepazīstas ar Jēzu un pieņem Viņa vadību savās dzīvēs. Kad mēs palīdzam cilvēkiem iepazīties ar Jēzu un pieņemt Viņa varu pār sevi – ar to mēs nesam augļus, kas pagodina Dievu.

Dievs meklē katra cilvēka dzīvē augļus II

Dievs meklē katra cilvēka dzīvē augļus II

Ja mēs patiesi vēlamies atnest vairāk augļus Dievam, tad Viņš mums palīdzēs tajā. Es ticu, ka ir pienācis laiks, lai katrs ikviens no mums apstātos un uzdotu sev jautājumu – kādus augļus es nesu Dievam?

Kādus augļus atnes mana dzīve? Vai es tiecos uz to, lai atnestu vēl vairāk un vairāk augļus Dievam?

Dievs meklē katra cilvēka dzīvē augļus!

Dievs meklē katra cilvēka dzīvē augļus!

„ Jēzu, es vēlos nest daudz vairāk augļus savā dzīvē. Lūdzu Tev, attīri mani, lai es būru spējīgs pienest daudz vairāk augļus. Es pieņemu Dievišķo labvēlību, lai turētos pie vīnakoka kā zars. Es nesīšu daudz augļus Dievam, Jēzus Vārdā! ”

Bībele atklāj mums, lai mēs turpinām augt līdz tam, kamēr pietuvojamies Kristus līdzībai. (sk.4nod., vēst. Efez.). Tādēļ nav svarīgi cik svaidīti vai auglīgi mēs esam pat reiz. Neskatoties uz visu to ir augstāks līmenis uz ko Dievs mūs aicina tiekties,- daudz augstāks auglības un efektivitātes līmenis.

Cik svarīgi ir nest augļus Dieva Valstībā

Cik svarīgi ir nest augļus Dieva Valstībā

Kurš no jums sevi uzskata par Dieva izredzētu cilvēku? Ja jūs sevi par tādu uzskatāt, tad tiek runāts arī par jums. Par visiem tiem, kuri pieņēmuši Jēzu kā savu Kungu, Dievs saka:

„Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu Tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā.” (1.Pētera 2:9).

Dievs gaida, lai Viņa bērni nestu augļus II

Dievs gaida, lai Viņa bērni nestu augļus II

„Ikvienu zaru pie Manis, kas nenes augļus, Viņš noņem… „(Jāņa 15:2).

Arī Mateja Evaņģēlijā mēs lasām par vīģes koku. Mēs redzam, ka pēc tam, kad Jēzus tika meklējis vīģes koka augļus, bet tā arī neatrada tos, Viņš nolādēja šo koku, un tas nokalta.

Tiem, kuri jau nes vismaz kādus augļus Dieva Valstībā, Jēzus saka, ka tie var nest vairāk augļu

Tiem, kuri jau nes vismaz kādus augļus Dieva Valstībā, Jēzus saka, ka tie var nest vairāk augļu

„…. kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu.”(Jāņa 15:2).

Ja jūs jau redzat kādus augļus savā dzīvē un kalpošanā Dievam, ja jūsu dzīve jau atspoguļo Dieva labo smaržu un Dieva slavu, – tas ir ļoti labi. Un tomēr, Jēzus saka, ka jūs varat nest vairāk augļu salīdzinājumā ar to, ko jūs šobrīd darāt. Jūs nedrīkstat apstāties pie sasniegtā rezultāta, jo jūsu potenciāls vēl nav izsmelts. Dievs var dot jums daudz vairāk par to, kas jums šobrīd ir.