Kā izskatās Dievišķais disciplīnas process

Esiet sveicināti šajā jaunajā dienā, kuru ir dāvājis mums Dievs!Šodien Dievs vēlas piepildīt ar Savu gudrību. Viņa gudrība ir spējīga izmainīt mūsu dzīves un izgaismot mūsu tumsu.Jau vairākas dienas mēs runājam par to, ka Dievs disciplinē Savus bērnus, lai mainītu tos un lai pārvērstu tos Jēzus Kristus līdzībā.Šodien es gribētu parunāt par to, kā izskatās Dievišķais disciplīnas process.1) Ja mēs neesam paklausīgi Dievam, tad Viņš sniedz liecību caur Svēto Garu. Pamatojoties uz Jāņa evaņģēliju, liecību par grēku mūsos sniedz pats Svētais Gars un tā ir viena no funkcijām ko Viņš īsteno mūsos.
„Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu.” (Jāņa ev.16:8).
Pateicoties Svētā Gara liecībai tu zināsi, kad tu dari kaut ko nepareizi. Kad mēs nokļūstam uz bīstamā grēka ceļa, tieši Svētais Gars ir Tas, kas uzrāda mums to un atmasko mūs grēkā.
„ Pārbaudi mani, ak, Dievs, un izzini manu sirdi; izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas,24 un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu!”(Ps.138:23-24).
Nepieciešams atzīmēt to ka Svētais Gars bieži mūs atmaskos caur Dieva vārdu. Tu jūti Svētā Gara liecību sevī, kam pateicoties tu nāc grēku nožēlā Dieva priekšā, un tādā veidā Dievs maina tevi un tuvina Kristus tēlam .
„ Veltījiet labāk savu uzmanību manai pārmācībai! Redzi, es gribu jums izpaust sava gara centienus un darīt zināmus savus vārdus.” (Ps.1:23)
Bet, ja cilvēks neatsaucas Svētā Gara liecībai, tad viņš apslāpē Garu. Mēs nekad nedrīkstam apslāpēt vai apspiest Svētā Gara darbu. Tādēļ Bībelē stāv rakstīts :” 19 Neapslāpējiet Garu”(1.Tesal.5:19)2) Ja mēs nereaģējam uz Svētā Gara liecību, tad Dievs sūta mums Savu sūtni.Tieši tā notika ar Dāvidu, kad viņš neņēma vērā savu sirdsapziņas balsi, nepaklausīja Svētā Gara balsij un nereaģēja uz Dieva liecību.
” Un Tas Kungs sūtīja Nātānu pie Dāvida. Kad viņš bija pie viņa nonācis, tad viņš tam sacīja: “Divi vīri bija vienā pilsētā – viens bagāts un otrs nabags 2Bagātajam bija ļoti daudz sīklopu un liellopu,3 bet nabagajam no visa tā nebija itin nekā kā vienīgi viens pats jēriņš, vēl gluži mazs, ko viņš bija pircis un izaudzējis un kas bija pie viņa izaudzis kopā ar viņa bērniem; tas ēda no viņa maizes rieciena un dzēra no viņa kausa, un pie viņa krūtīm gulēja, un šī mazā aitiņa bija viņam kā paša meita.4 Un, kad kādā dienā pie bagātā vīra ieradās viesis, tad viņam bija žēl ņemt ko no sava sīklopu un liellopu pulka, lai sagatavotu mielastu viesim, kas bija pie viņa atnācis, bet viņš ņēma nabagā vīra aitiņu un to sataisīja savam ciemiņam.” 5 Tad Dāvids iedegās ļoti lielās dusmās pret to vīru, un viņš sacīja Nātānam: “Tik tiešām, ka Tas Kungs ir dzīvs, tas vīrs, kas to ir darījis, ir nāvi pelnījis! 6 Un to jēriņu lai tas izlīgdams atdod četrkārtīgi, tādēļ ka viņš tā ir rīkojies un nav bijis līdzcietīgs!”Tad Nātāns atbildēja Dāvidam: “Tu esi tas vīrs! Tā saka Tas Kungs, Israēla Dievs: Es esmu tevi svaidījis par ķēniņu Israēlam, un Es esmu tevi izglābis no Saula rokas.
8 Un Es esmu tev devis tava kunga namu un tava kunga sievas tavā klēpī, un Es esmu tev arī devis Israēla un Jūdas namu, un, ja ar to visu nepietiktu, tad Es vēl šo un to pielikšu.9 Kāpēc tad tu esi noniecinājis Tā Kunga vārdu, darīdams to, kas ļauns Viņa acīs? Tu esi nogalinājis hetieti Ūriju ar zobenu, un viņa sievu tu esi ņēmis sev par sievu, bet viņu pašu tu esi nokāvis ar Amona bērnu zobenu.” (2.Samuēla12:1-9)
Ievērojiet, ka devītajā pantā Nātans runāja tieši par Dāvidu: „ Kāpēc tad tu esi noniecinājis Tā Kunga vārdu, darīdams to, kas ļauns Viņa acīs?”Tas runā par to, ka Dievs pirms tam jau runāja ar Dāvidu par viņa grēku. Svētais Gars brīdināja (liecināja) Dāvidam par to, bet viņš neņēma to vērā. Redziet cik viegli var apslēpt grēku savā sirdī, un tajā pašā laikā nosodīt citus, kuri rīkojas tāpat.Slava Dievam par to ka Viņš mīl mūs tik ļoti, ka nevēlas pieļaut, ka esam uz nepareiza ceļa. Jo to, ko Dievs mīl Viņš pārmāca!Turpināsim mūsu sarunu rīt!Lai Dievs bagātīgi svētī katru vienu no jums!Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.