Kristīgās dzīves skrējiens. 2.daļa.

Dievs mūs aicina uz disciplīnu un rīcību. Tas nenozīmē, ka mums sevi ir ļoti jānomoka. Nē, mums ir jādzīvo gudri. Ir jāstrādā, ne smagāk, bet gudrāk. Tas ir tas, uz ko mūs Dievs aicina. Tas nenozīmē, ka mums ir jāatstāj novārtā visas citas dzīves sfēras – atstāt novārtā ģimeni, darbu, atpūtu. Nē, tas nav pareizi. Būsim gudri. Tas prasa vingrināšanos dievbijībā. Pāvils saka Timotejam, lai viņš saglabā savu garīgo formu, trenējas tā, lai būtu labā garīgajā stāvoklī.
1Timotejam 4:7 – Bet nesvētas un vecu sievu tenkas noraidi. Vingrinies turpretim pats dievbijībā.
Kurā jomā mums ir jātrenējas?Mums ir jāorganizē sava dzīve ap konkrētām disciplīnām, kuras mums palīdz iegūt spēku un līdzināties Kristum. Jēzus ir mums izveidojis šīs disciplīnas:
  • Lūgšana
  • Bībeles izpēte
  • Kalpošana
  • Evaņģelizācija
  • Resursu pārvaldīšana.
Kā mēs jau runājām, olimpietis trenējas katru dienu, ne mazāk kā četras stundas, tāpēc viņam ir veiksme. Ja mēs garīgi trenēsimies katru dienu, vismaz vienu divas stundas, tad arī mums būs veiksme Dieva priekšā. Mēs nespējam pat nojaust, to garīgo spēku, kurš var piepildīt mūsu dzīvi, ja mēs katru dienu garīgi trenēsimies. Jēzus teica, ja mēs Viņam ticēsim, tad mēs darīsim tos darbus, kurus darīja Viņš, un pat vēl lielākus. Jūs varat darīt Jēzus darbus, varat dzirdēt Dievu, virzīties garīgajās dāvanās, jums var būt pravietiski sapņi, un citas izpausmes, bet, lai tas būtu, ir regulāri, garīgi jātrenējas.Jūs varat darīt to, ko darīja Jēzus, un pat vairāk. Jēzus teica, ka Viņš ies pie Tēva, bet Svētais Gars nāks un dzīvos jūsos. Tas pats spēks, kas augšāmcēla Jēzu no mirušiem, šodien ir jūsos. Bet, lai draudzētos ar Svēto Garu, būtu vēl jūtīgāks pret Viņu, ir jāpieliek piepūle, ir jāstrādā, ir jātrenējas.Lūgšana – tas ir darbs, tā ir mana saruna ar Tēvu – nevis formāla, bet dzīva saruna. Tas palīdz saglabāt sevi labā garīgā formā. Lūgšanas laikā, Dievs runā manā dzīvē, iedvesmo mani.Bībeles izpēte – tā ir iedziļināšanās mūsu Dieva mīlestības vēstulē, tā ir Viņa perspektīva manai dzīvei.Kalpošana – tā ir savu dāvanu un talantu izmantošana, lai kalpotu Dievam un cilvēkiem. Katram no mums ir dāvanas un talanti no Dieva. Mēs izmantojam šīs dāvanas un talantus, lai pierādītu Dievam, ka mēs Viņu mīlam. Kalpojot mēs virzām Dieva gribu. Kalpošana skar cilvēkus, kuri ir ap mani. Mēs kalpojam Dievam, kalpojot cilvēkiem. Evaņģelizācija – tas nozīmē – stāstīt citiem labo vēsti par Dievu; tas nozīmē – sajūsmināties par Dievu un pastāstīt citiem par Dieva mīlestību, par to, ko Jēzus izdarīja viņu labā, izplatīt vēsti par grēku piedošanu caur ticību Jēzum. Atrodiet veidus, lai palīdzētu citiem cilvēkiem ieraudzīt Jēzus mīlestību.Resursu pārvaldīšana – tā ir regulāra, man doto resursu investēšana, lai celtu Dieva Valstību. Mēs varam regulāri un pakāpeniski investēt Dieva darbos, savu dzīvi, savas finanses, dāvanas, talantus. Mēs to gribam, vai negribam, bet jebkurā gadījumā, mēs savu dzīvi kaut kur investējam. Bet gudrs pārvaldnieks seko tam, kur tieši viņš investē.      Jēzus teica, lai mēs savus dārgumus krājam debesīs, kur nav zagļu, kur viss ir droši un aizsargāts. Gudri investori savām investīcijām vienmēr meklē drošu vietu.  Dzīvot uz zemes un investēt debesīs – tas nozīmē piedalīties Dieva projektos.Ir ļoti svarīgi skriet, būt disciplinētam, būt labā garīgā formā, darboties Dieva disciplīnās, lai virzītu Dieva Valstību. Pāvils saka, ka tā rīkojoties, mēs nepaliksim bez veiksmes un augļa.Mēs visi gribam būt veiksmīgi un iegūt augļus, tāpēc mums visiem ir jātrenējas, jāpiepildās ar spēku un jārīkojas.

Līdzīgi raksti