Kristīgās dzīves skrējiens. 3. daļa.

Svētdienas dievkalpojumā mācītājs Rufuss turpināja runāt par tēmu „Kristīgās dzīves skrējiens”. Mūsu Dievs ir Visuvarens, un Viņš ir Dievs debesīs un virs zemes, Kuram nav neviena līdzīga. Dievam ir mērķis uz visu. Kad Dievs dod konkrētu vēstījumu draudzei, tad ar to Viņš vēlas aicināt Savus bērnus uz kaut ko konkrētu. Vārdam no Dieva vienmēr ir mērķis un personisks pielietojums draudzei, un katram no mums individuāli. Dievs virza katru no mums, vēloties, lai mūsu dzīvei būtu labi augļi. Dievs vēlas, lai mēs pildītu Viņam tīkamas lietas un izplatītu Dieva Valstību uz šīs zemes. Bībele mēs lasām:
2 Timotejam 3:16 – Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā.
Mēs redzam, ka pirmkārt, visi raksti ir Dieva iedvesti un noderīgi mums.  Dievs Savā Vārdā iedvesa Savu dzīvību un Garu. Dievs grib, lai mēs iesakņojamies Viņa Vārdā un kļūstam pārliecināti ticīgie, kurus nevar novirzīt un aizvest no pareizā ceļa. Ir ļoti svarīgi pārbaudīt savu pārliecību un to, uz ko tā tiek veidota. Pats labākais pamats tam – ir Dieva Vārds.Vēl bez tā, Svētajos Rakstos, Dievs mūs māca, atmasko, labo, audzina taisnībā. Atcerieties, ka bez atmaskošanas nav labošana. Bez atmaskošanas, cilvēks turpina dzīvot un darīt, kā iepriekš. Raksti mums atklāj tās lietas, kuras Dieva acīs ir nepareizas. Bez atmaskošanas mēs nevaram nožēlot grēkus, bet bez grēku nožēlas dzīve nemainās. Tāpēc, Vārds, kuru mums Dievs saka, tiek sūtīts ar mērķi mūs pārliecināt un nostiprināt Dieva patiesībā, parādīt to, kas mūsu dzīvē ir nepareizs (nevis citu dzīvē) un izlabot to. Daudzi cilvēki ir citu cilvēku grēku eksperti, bet tajā pašā laikā neiedziļinās sevī, aizverot acis uz tiem pašiem grēkiem savā dzīvē.Pēc atmaskošanas un grēku nožēlas – Svētie Raksti mums palīdz ieviest labojumus mūsu dzīvē. Labojumi ir saistīti ar manu rīcību. Man ir jāizlabo savas kļūdas – ne vārdos, bet darbos. Atmaskošanas mērķis – ir labošana, bet labošana – tā ir rīcība, kurā cilvēks visu saliek savās vietās (to, kas līdz šim bija izjaukts).Atcerieties stāstu par Caķeju. Pēc tam, kad Caķejs nožēloja savus grēkus, viņš teica, ka atgriezīs parādus visiem tiem, no kuriem bija aizņēmies. Tā izskatās patiesa labošanās. Labošana vienmēr ir apvienota ar jaunām izlabotām darbībām, ir apstiprināta ar konkrētiem darbiem.Svētie Raksti mūs audzina taisnībā. Dievs grib mūs apbruņot, grib mums pateikt priekšā, kā darīt šīs pareizās lietas – tā ir Viņa stratēģija, kas ienes mūsu dzīvē sapratni.    Caur Savu Vārdu Dievs mums parāda to, kā mēs varam paveikt savu aicinājumu. Kāpēc Dievs to visu dara? Tāpēc, lai mūs padarītu pilnīgus. Mēs lasām:
2 Timotejam 3:17 – …lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.
Pilnīgs cilvēks – ir cilvēks, kuru ir salabojuši, izlabojuši. Tas nozīmē, ka līdz šim, cilvēkā bija kaut kas salauzts, izjaukts, bet, pateicoties šim remontam, atnāk pilnība. Dievs strādā tā, lai viss salauztais, sabojātais mūsu dzīvē būtu atjaunots un salabots.

Līdzīgi raksti