Kristīgās dzīves skrējiens. 2.daļa.

Trešais mūsu garīgā skrējiena elements – ir jāskrien, tas ir – jārīkojas Dieva labā. 
Ebrejiem 12:1 – Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas.
 Mums ir, ne tikai pareizi jārunā, bet arī jādara tas, ko mums saka Dievs. Lai sāktu skriet, ir sevī kaut kas jāuzvar – bailes, ka nesanāks, negatīvā pagātnes pieredze u.c. Skrējiens – tā ir cīņa. Mums ir sevi jāpakļauj disciplīnai, neatlaidīgam darbam un rīcībai. Mums nevajadzētu būt pasīviem vērotājiem, bet aktīviem dalībniekiem. Mēs nevaram būt pasīvi kristieši un tajā pašā laikā runāt par ietekmi Dievam. Tie ir nesavienojami jēdzieni. Mums, kā Dieva bērniem, vienmēr ir jābūt disciplinētiem un jāsper konkrēti soļi Dieva labā.Mēs runājām, ka skrējiens – tas ir kā sacīkstes, kurās mēs piedalāmies. Bet mēs nesacenšamies viens ar otru, mēs necīnāmies ar citiem cilvēkiem. Mana sacensība ir kļūt arvien līdzīgākam Kristum. Mana cīņa – uzvarēt visas iekšējās bailes, nepārliecinātību un atbrīvoties no visa, kas traucē kalpot Dievam, traucē nest Viņam augļus.Mēs vēlamies atnest lielāku un lielāku ietekmi Dievam. Mēs gribam, lai cilvēki redzot mūsu dzīvi, varētu iedvesmoties. To vēlas Dievs. Mēs lasām:
2 Pētera 1:1-11 – Sīmanis Pēteris, Jēzus Kristus kalps un apustulis, tiem, kas mūsu Dieva un Pestītāja Jēzus Kristus taisnībā dabūjuši to pašu dārgo ticību kā mēs: žēlastība un miers, lai jums ir bagātīgi Dieva un mūsu Kunga Jēzus atziņā! Mums jau Viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai Tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar Savu godību un spēku. Ar to Viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas, jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē. Tāpēc pielieciet visas pūles un parādait savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu, atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbijību, dievbijībā brālību, brālībā mīlestību. Jo, ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsit kūtri, nedz neauglīgi mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā. Bet, kam to nav, tas ir akls un stulbs un ir aizmirsis, ka viņš ir šķīstīts no veciem grēkiem. Tādēļ, brāļi, darbojieties, lai jūsu aicināšana un izredzēšana jo stipra paliek, jo, to darīdami, jūs nekad neklupsit. Tas lielā mērā veicinās jūsu ieiešanu mūsu Kunga un Pestītāja valstībā.
Visi, kuri piedalās sacensībās, noteikti trenējas, bet tas prasa disciplīnu, neatlaidīgu darbu un rīcību – tas ir tas, uz ko mūs katru aicina Dievs. Šī ir ļoti spēcīga Rakstu vieta, kurā mēs redzam, ka ir Dievišķā daļa un ir cilvēciskā daļa. Pirmajos četros pantos ir teikts tas, ko izdarīja Dievs. Iesākumā Dievs paveic Savu daļu, un tikai pēc tam aicina mūs darīt to, ko Viņš vēlas. Iesākumā Dievs parūpējās par to, lai mēs varētu iet un darīt to, ko Viņš grib – un tikai pēc tam Viņš mums dod norādījumus.Dievs mūs ir glābis un dāvājis VISU nepieciešamo tam, lai mēs varētu iet tālāk un kalpot, piepildot savu aicinājumu. Jūs nevarat teikt Dievam, ka Viņš jums nav devis spēku. Dievs ir jums dāvājis pilnīgi visu – spēku, žēlastību, Dieva gudrību, dārgus apsolījumus. Jebkurā situācijā ir kaut viens apsolījums no Dieva, kas sevī iekļauj risinājumu. Protams, jums ir tie jāatrod, jāpastrādā ar šiem apsolījumiem, jāpieņem un jānotic, lai tie iesakņotos jūsu sirdī un kļūtu par jūsu balstu. Dievs izdarīja Savu, bet jums ir jāizdara sava daļa. Atrodiet apsolījumu, lasiet, pārdomājiet, noticiet un pēc tam praktizējiet šo apsolījumu – tas ir darbs no jūsu puses, kurš jums pašiem ir jādara. Mēs lasām:
2 Pētera 1:5-7 – …Tāpēc pielieciet visas pūles un parādait savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu, atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbijību, dievbijībā brālību, brālībā mīlestību.
 Jums ir jāpieliek no savas puses visas pūles – tā arī ir jūsu daļa. Jums ir jāparāda ar darbiem, rīcību, vārdiem un attieksmi, ka esat pieņēmuši to, ko Dievs ir jums devis.
2 Pētera 1:10 – Tādēļ, brāļi, darbojieties, lai jūsu aicināšana un izredzēšana jo stipra paliek, jo, to darīdami, jūs nekad neklupsit…
Dievs tevi un mani, aicināja un izredzēja. Jūs esat aicināts un izredzēts Dieva trauks. Tāpēc jums ir jāpieliek visas pūles, lai šī aicināšana un izredzēšana kļūtu stipra.Izrādās, ka tie, kuri sacenšas, lai piedalītos Olimpiskajās spēlēs, un cīnās par medaļu, vidēji, trenējas četras stundas dienā, 310 dienas gadā – un viņi to sāk darīt sešus gadus pirms piedalīšanās Olimpiskajās spēlēs. Vidēji, treniņiem tiek veltītas septiņi tūkstoši stundas, lai piedalītos Olimpiskajās spēlēs, kuras laika ziņā, aizņems tikai pāris stundas. Tas prasa no sportista milzīgu darbu un disciplīnu. Mums tas pats ir arī jādara garīgi. Vai mēs varam rēķināties ar veiksmi, ja katru dienu netrenēsimies?       Daži cilvēki trenējas tikai dažas stundas, svētdienās atnākot uz dievkalpojumu – tās ir tikai piecdesmit divas stundas gadā. Daudziem, Bībele visu nedēļu ir nolikta malā, un tikai svētdienās, tā tiek dievkalpojumā atvērta.

Līdzīgi raksti