Kristīgās dzīves skrējiens. 2.daļa.

Pagājušajā dievkalpojumā mācītājs uzskaitīja dažus elementus, par kuriem ir svarīgi zināt un atcerēties, ejot caur savu dzīves ceļu vai skrējienu. Vēlreiz vērsīsimies pie vēstules Ebrejiem un atcerēsimies šos elementus.
Ebrejiem 12:1 – Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas.
Mūsu garīgā skrējiena pirmais elements – ir lielais liecinieku pulks, kuri ir pierādījuši, ka viss, uz ko Dievs aicina, ir iespējams.  Ir cilvēki, kuri ar savu dzīvi liecina par to, ka neskatoties ne uz kādam grūtībām un problēmām, var kalpot Dievam un pildīt Viņa gribu. Mums apkārt ir šie cilvēki – Dieva liecinieku pulks. Mums ir uz viņiem jāskatās un jāiedvesmojas no viņu ticības. Citādi mēs dzīvosim apātijā un grūtsirdībā, un nevarēsim piepildīt savu aicinājumu. Ir ļoti svarīgi skatīties uz ticības varoņiem, kuri neskatoties uz visām dzīves grūtībām, turpināja iet pa Dieva ceļu, pierādot darbos savu uzticību Dievam. Par tādiem cilvēkiem tiek stāstīts ne tikai Bībelē, bet viņi arī šodien ir mūsu vidū. Skatieties uz tiem, kuri šodien kalpo Dievam, maksā milzīgu cenu, un balva par viņu kalpošanu gaida viņus priekšā.Mūsu garīgā skrējiena otrais elements – ir drēbes, kas atbilst šim skrējienam. Mēs par to lasām:
Ebrejiem 12:1 – Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas.
 Lai skrietu pa Dieva ceļu, mums ir jānomet no sevis nastas, kuras neļauj virzīties uz priekšu. Mums ir jābūt atbilstošam garīgajam apģērbam – tas ir saistīts ar mūsu ieradumiem. Ir tādi ieradumi, kurus neatstājot, jūs nevarēsiet būt efektīvs ticīgais. Šie ieradumi zog mūsu laiku un spēku, vedot mūs atpakaļ. Šie ieradumi aizņem Dieva vietu mūsu dzīvē. Bet Dievam mūsu dzīvē, vienmēr ir jābūt pirmajā vietā. Dievs saka, lai mēs atbrīvojamies no šiem ieradumiem, kuri mums traucē kalpot un sekot Viņam.Vēl bez šīs nastas, mums ir jāatbrīvojas arī no grēka, kas tik viltīgi cenšas ienākt mūsu dzīvē un satvert mūs savās važās. Ja jūs paši nevarat tikt galā ar šiem grēkiem, tad meklējiet palīdzību pie brāļiem un māsām.   

Līdzīgi raksti