Dievkalpojumu pārskats

Kristīgās dzīves skrējiens. 3. daļa.

Tāpat, arī mēs runājām par to, ka mums ir jānoiet savs ceļš – tas, ko Dievs mums ir sagatavojis. Skrieniet pa savu celiņu, pildot savu aicinājumu. Katram cilvēkam ir tāds celiņš no Dieva.  Mērķis no Dieva mums visiem ir viens, bet ceļi, pa kuriem Viņš mūs ved, ir dažādi. Mēs visi esam aicināti mīlēt Dievu, piedalīties Viņa darbos, sludināt evaņģēliju, audzināt mācekļus, izplatīt Dieva Valstību – caur to, ko mēs darām, un tur, kur mēs atrodamies. Bet katram ir sava daļa, ir savs celiņš. Ir nepietiekami darīt tikai labas lietas, ir jādara tas, kas ir pareizs Dieva priekšā.

Paskatīsies piemēru: pieņemsim, ka jūsu klients ir pie jums pasūtījis konkrētu produktu. Un jūs esat uztaisījuši ļoti kvalitatīvu produktu, bet citos izmēros, vai citā krāsā, izlemjot, ka tā būs labāk. Jūs esat iztērējuši resursus, laiku, naudu, visu uztaisot kvalitatīvu, ekonomisku un drošu. Bet, tas nav bijis tas, ko pasūtīja klients. Kā jūs domājat, vai viņš ar jūsu darbu būs apmierināts? Nē, tāpēc, ka viņam bija vajadzīgs tieši tas, ko viņš pasūtīja, nevis tas, ko jūs sagribējāt uztaisīt. Tieši tāpat, tas ir ar mūsu attiecībām ar Dievu – Dievs ir ne tikai mūsu Kungs, bet arī mūsu Klients. Dievam ir pasūtījums attiecībā uz mūsu dzīvi. Jūs varat darīt daudz labas lietas, bet svarīgāk par to, lai jūs izpildītu precīzi to, ko Viņš ir jums uzticējis, un izdarītu to tā, kā to grib Dievs, pēc Viņa pasūtījuma.

Katram no mums, Dieva Valstībā ir savs uzdevums. Dievs no mums gaida konkrētus darbus, kurus Viņš ir katram no mums uzticējis izpildīt. Mums ir jāstrādā, ir jāpazīst Dievs un jāzina Viņa vārds, lai izpētītu sevi, lai saprastu, ko Viņš mums ir devis, bet pēc tam to atgrieztu Viņam caur kalpošanu.

Mums visiem ir aicinājums. Mēs esam Dieva aicināti! Bet ne tikai MĒS esam aicināti, bet arī katrs no mums, ES un TU, esam Dieva aicināti. Mēs visi ceļam kopīgu Māju, kurā katrs iegulda SAVU daļu, kuru var izpildīt tikai konkrēts cilvēks. Nav neviens cilvēks, kurš varētu izdarīt visu. Vienīgais, kurš var visu, ir Dievs. Visi pārējie, var kaut ko daļēji izdarīt. Dievs izdalīja Savas dāvanas, resursus un talantus, un Viņš to visu sadalīja starp Saviem bērniem. Un Dievs vēlas redzēt atdevi no tā, ko Viņš katram ir dāvājis. Kristīgais skrējiens skar visas mūsu dzīves sfēras – darbu, ģimeni, kalpošanu, attiecības, finanses, u.t.t. Tāpēc, lai ar ko mēs arī nodarbotos, mēs esam Dieva aicināti paveikt savu ceļu. Mūsu aicinājums skar mūsu darbu, mūsu ģimenes, mūsu attiecības. Mūsu darbs un visas mūsu dzīves sfēras ir saistītas ar mūsu aicinājumu. Tāpēc, man ir katru dienu jādomā par to, kā izmantot iespējas, kuras Dievs man ir dāvājis tam, lai piepildītu savu aicinājumu. Bībelē ir teikts:

1 Pētera 4:10 – 11 –  Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi. Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus, ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu; Viņam pieder gods un vara mūžu mūžos. Āmen!

Mūsu aicinājums vienmēr būs saistīts ar kalpošanu. Katram no mums ir jābūt kalpošanai, kurai ir sistemātisks, nevis haotisks pamats. Un mēs kalpojam ar to dāvanu, kuru esam no Dieva saņēmuši. Mēs esam Dieva namturi, tāpēc mēs nevaram un nedrīkstam celt haotiski. Dievs mums katram ir dāvājis dāvanu, ar kuras palīdzību mēs varam piedalīties Dieva celtniecībā. Mēs nedrīkstam skatīties uz to, kas mums nav, kas nav no Dieva dots, bet koncentrēties un praktizēt to, kas mums jau ir dots.

Similar Posts