Sadarbība ar Dievu

Esiet sveicināti, dārgie draugi!Slava Dievam par šo brīnišķīgo dienu, kuru Dievs mums dāvājis! Paldies Dievam par vēl vienu iespēju piepildīties ar Viņa dzīvo vārdu!Vakar mēs runājām par to, ka efektīva lūgšana sastāv no vairākiem svarīgiem elementiem. Pirmkārt, – efektīva lūgšana ietver sevī pielūgsmi un pateicību Dievam par Viņa labestību.2.Nākamais efektīvas lūgšanas elements ir sadarbība ar Dievu.Jēzus sacīja:
„….lai nāk Tava valstība.”(Lūkas 11:2).
Bībeles tulkojumā krievu valodā: Lai nāk tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.”Kad mēs lūdzam Dievu un pielūdzam Viņu, mēs vēlēsimies piepildīt Viņa gribu.Uz daudzām lūgšanām atbilde no Dieva neatnāk, jo šīm lūgšanām ir nepareizs pamats, nepareizas prioritātes. Piemēram, tu vari lūgt par cilvēku, kuram ir nopietnas problēmas. Un lūdzot tu prasi, lai Dievs paņem projām visas šīs problēmas vai arī atrisina tās. Taču jūs zināt, ka atbildes uz šīm lūgšanām var atnākt, un tomēr pēc kāda laika problēmas var atgriezties, jo nebūs novērsti tie iemesli, kuru dēļ šīs problēmas būs radušās.Tāpēc tad, kad Pāvils lūdza, viņš vienmēr savās lūgšanās Dievam lūdza, lai cilvēki iepazītu Dieva gribu un lai viņiem būtu vēlēšanās piepildīt Dieva gribu, lai cilvēki būtu auglīgi. Tas viss bija prioritāte Pāvila lūgšanās. Savas uzmanības fokusēšana uz Dieva gribu palīdz cilvēkam nenokļūt šajās problēmās. Tāpēc lūdz par to, lai Dieva griba piepildās tavā dzīvē, tavā ģimenē, tavu tuvinieku dzīvēs, draudzes dzīvē, pilsētas dzīvē. Ja mēs to darīsim, tad daudzas problēmas izzudīs. Taču tu nevari lūgt par Dieva gribu, ja pats šai gribai nepakļaujies. Citādi – tā būs liekulība. Lūgšanā tu velti sevi tam, lai piepildītu Dieva gribu un izplatītu Viņa gribu pa visu zemi. Tas ir tas, ko Jēzus mācīja Saviem mācekļiem „Tēvreizē”. *Lūdz arī par to, lai tev būtu lielāka izpratne par Rakstiem un par to, kā tos pielietot savā ikdienas dzīvē. Dieva Vārds – tā ir Dieva griba.
„Tāpēc arī mēs kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūgšanās, lai jūs, bagātīgi apveltīti ar garīgu gudrību un atziņu, visā pilnībā izprastu Viņa gribu. Tad jūsu dzīve būs mūsu Kunga cienīga un Viņam viscaur patīkama, un jūs nesīsit augļus ar visāda veida labiem darbiem un pieaugsit Dieva atziņā.”(Kolosiešiem 1:9-10)
 *Lūdz par to, lai atnāk lielāka sapratne, ko Dievs tev dāvājis Kristū, un par to, cik ļoti Viņš tevi mīl. Kad cilvēks sāks saprast to, cik ļoti Dievs viņu mīl, šis cilvēks skries pie Dieva, un nesāks meklēt viltus mīlestības aizvietotājus – pudeli, cigaretes, narkotikas utt.
„…es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūgšanās, aizlūgdams, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk Viņu izprastu, apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod Viņa aicinājums un kādu godības bagātību Viņš savējiem liek iemantot,un cik pārlieku liels ir Viņa spēka mērs, kas parādās pie mums, ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā,..”
(Efeziešiem 1:16-19).
Dievs ir radījis cilvēku, tāpēc Viņš zina, ka nekas nevar piepildīt to tukšumu, kas ir mūsos, kā vien Dievs. Dāvids to saprata, tāpēc, atnākot problēmām, viņš skrēja pie Dieva.
„Tāpēc es lūdzu: nezaudējiet drosmi, kad es ciešu jūsu dēļ – manas ciešanas ir jūsu gods. Tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, lai Viņš Savā godības bagātībā jums dotu Savu Garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku un lai Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un, ar to piepildīti, iegūtu visu Dieva pilnību.”(Efeziešiem 3:13-19).
 *Lūdz par to, lai tevī ir vairāk mīlestības pret citiem cilvēkiem, jo tāda ir Dieva griba, – lai mēs mīlētu.
„.. un jūs lai Tas Kungs dara vēl pilnīgākus, vairodams mīlestību, kas jūs vieno savā starpā un ar visiem citiem, tāpat kā mēs jūs mīlam.” (1.Tesaloniķiešiem 3:12).
 *Lūdz, lai atnāk lielāka sapratne par to, kā izpaust savu mīlestību uz citiem cilvēkiem.
„Un to es lūdzu, lai jūsu mīlestība vienumēr, pāri plūzdama, pieaugtu visā atziņā un izjūtā..” (Filipiešiem 1:9).
 Turpināsim rīt!Dieva mierā!Mācītājs Rufus Adžiboije

Similar Posts

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.