Vai jūs atrodat laiku nošķirtībai ar Dievu?

Žēlastība jums un miers no mūsu Kunga Jēzus Kristus!Es sveicu jūs mūsu rubrikā „Ikdienas vārds garīgajam stiprinājumam”!Vakar mēs ar jums runājām par to, ko nozīmē „nostāties savā sarga vietā”. Garīgajā nozīmē „nostāties savā sarga vietā” nozīmē radīt atmosfēru, kurā nav nekādu traucēkļu tam, lai dzirdētu Dieva balsi. Mēs runājām par to, ka Habakuks stāvēja sardzē, jo gribēja dzirdēt no Dieva, un viņš sadzirdēja.Jānis tika aizrauts garā un pacēlās augstāk, un tam tika dota atklāsme no Dieva.Daniēls un viņa draugi nošķīrās no citiem lūgšanai, un Dievs atklāja tiem nakts parādībā noslēpumu, kas izglāba viņus no bojā ejas. 
„Tad Daniēlam atklājās šis noslēpums nakts parādībā; par to Daniēls teica debesu Dievu un sacīja: “Slavēts lai ir Dieva Vārds no mūžības uz mūžību, jo Viņam pieder gudrība un vara! Viņš liek mainīties laikiem un dzīvei, Viņš atceļ un ieceļ ķēniņus, Viņš dod gudriem gudrību un sapratīgiem saprašanu; Viņš atklāj to, kas bija apslēpts un neziņā tīts; Viņš zina, kas slēpjas tumsā, pie Viņa mīt gaisma.”(Daniēla 2:19-23).
 Ja jūs gribat dzirdēt Dieva balsi, tad jums jābūt gataviem maksāt cenu par nošķiršanos ar Dievu. Pēc tam, kad Tas Kungs aicināja Pāvilu, Pāvils trīs gadus pavadīja nošķirtībā ar Dievu Arābijā, saņemot no Viņa atklāsmes. 
„Bet, kad Dievam, kas mani no mātes miesām izredzējis un Savā žēlastībā aicinājis, labpatika Savu Dēlu manī atklāt, lai es prieka vēsti par Viņu nestu pagāniem, tad es tūdaļ negriezos pēc padoma pie miesas un asinīm, nedz nogāju uz Jeruzālemi pie tiem, kas priekš manis bija apustuļi, bet aizgāju uz Arābiju un atkal atgriezos atpakaļ Damaskā. Tad, trīs gadus vēlāk, es nogāju uz Jeruzālemi iepazīties ar Kēfu (Pēteri) un paliku pie viņa piecpadsmit dienas.”(Galatiešiem 1:15-18).
 Sevis nodalīšana vai atšķiršana Dievam ir izdevīga mums pašiem. Taču, jūs nevarēsiet sadzirdēt Dieva balsi, ja jūs visu savu laiku pavadāt, klejojot tikai pa „pasaulīgām vietām”. Lai rastu pieeju Dieva sirdij un Viņa gudrībai, ir jāpaceļas augstāk.Tātad, – vai jūs nostājaties savā sarga vietā? Vai jūs darāt visu, lai Dievs varētu runāt ar jums? Vai jūs radāt atmosfēru, kas ļauj jums būt jūtīgiem pret Svētā Gara balsi? Vai jūs atrodat laiku nošķirtībai ar Dievu?Dievs būs sadraudzībā ar jums un atklās Savu sirdi jums tad, ja jūs savu sirdi sagatavosiet Viņam.Pieņemiet tieši šobrīd žēlastību no Dieva tam, lai rastu spēku atdalīt sevi Dievam, lai paceltos augstāk un lai saņemtu pieeju Dievišķajām instrukcijām, kuras sagatavos jūs lieliem varoņdarbiem Dievā.Mēs ar jums jau runājām par to, ka Dievs atklāj savus noslēpumus dievbijīgiem ļaudīm, kuri mīl Dievu. Un vēl, Dievs atklāj Savus noslēpumus tiem cilvēkiem, kuri stāv savā sardzes vietā.Bez tam, Dievs atklāj Savus noslēpumus tiem, kuri atklāti vai vaļsirdīgi uzdod Viņam jautājumus.Lasot pravietiskās grāmatas Bībelē, var pamanīt, ka Dieva pravieši pastāvīgi kaut ko redzēja un bieži uzdeva Dievam jautājumus. Pravieši uzdeva šādus jautājumus: „Kas tas ir? Kurp vajag iet? Kad tas notiks? Kā tas notiks? Ko tas nozīmē?”Piemēram, pēc tam, kad Daniēlam tika parādītas pravietiskās parādības(redzējumi), viņš vērsās pie Dieva ar jautājumu par redzētā nozīmi. 
„Tad es piegāju pie viena no tiem, kas tur stāvēja, un prasīju izskaidrojumu visam tam. Viņš man atbildēja un deva izskaidrojumus par manis redzētām norisēm.”(Daniēla 7:16).
 Pēc šī jautājuma Daniēls saņēma savu redzējumu skaidrojumu, un pateicoties tam, viņš varēja saprast, kā praktiski pielietot šos redzējumus.Kas līdzīgs notika arī ar pravieti Cakariju pēc tam, kad viņš parādībā ieraudzīja vīru, kuram rokās bija mērījamā aukla. Pravietis Cakarija pajautāja: „Kurp tu ej?”, un viņš saņēma atbildi uz savu jautājumu, kā arī sava redzējuma skaidrojumu. 
„Un tad es atkal pacēlu savas acis un skatījos, un raugi – tur bija četri ragi. Un es jautāju eņģelim, kas ar mani runāja: kāda tiem nozīme? – viņš man atbildēja: tie ir tie ragi, kas izklīdināja Jūdu, Israēlu un Jeruzālemi.” (Caharijas 2:1-2).
 Cilvēki, kuri neuzdod jautājumus, nesaņem arī atbildes, kā arī neuzzina neko jaunu. Lai virzītos Dieva plānos, ir nepieciešams pastāvīgi uzdot Dievam jautājumus.Vai jūs uzdodat Dievam jautājumus saistībā ar savas dzīves mērķi un uzdevumu? Ja nē, tad sāciet to darīt ar šodienu. Uzdodiet Dievam jautājumus, kas saistībā ar jūsu dzīvi jums šķiet grūti vai smagi, jo Dievam nekas nav par grūtu. Un tad jūs būsiet pārsteigti par to, kā Viņš virzīs jūsu soļus.Lai Dievs jūs bagātīgi svētī!Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.