Vai jūs zināt savas dzīves misiju?

  Sveicu jūs, dārgie draugi! Žēlastība jums un miers no Dieva Tēva un mūsu Kunga Jēzus Kristus! Es priecājos, ka jūs atrodat laiku, lai apmeklētu mūsu rubriku „Ikdienas vārds garīgajam stiprinājumam” un stiprinātos gudrībā, kas apslēpta Dieva vārdā. Dieva Vārds ienes mūsu dzīvē gaismu. Jau vairākas dienas mēs runājam par to, cik svarīgi ir izprast Dieva gribu savai dzīvei un piepildīt šo gribu. Jēzus ir labākais piemērs tam, kā var atklāt Dieva gribu savai dzīvei un to piepildīt. Mūsu laimes un dzīvības pilnība ir apslēpta Dieva gribā mūsu dzīvei un tās piepildīšanā. Vakar mēs runājām par to, ka ir trīs izziņas jomas, kurās Dieva bērniem vajag pieaugt, lai tie piepildītu savu misiju uz zemes. Pirmkārt, mums personīgi vajag iepazīt Dievu, Viņa dabu, Viņa sirdi un Viņa mērķus radībai. Otrkārt, mums ir jāiepazīst pašiem sevi, kā jaunu radību Jēzū Kristū. Ir svarīgi caur Rakstiem atklāt savu misiju un dzīves mērķus virs zemes, savu varu Kristū un savu mantojumu līdz ar visiem svētajiem. Treškārt, mums ir jāzina savs ienaidnieks -sātans, un tas, kā stāties sātanam pretī, lai mēs būtu spējīgi piepildīt savu aicinājumu uz zemes. Jūs esat radīti Jēzū Kristū, lai paveiktu tos labos darbus, kurus Dievs jau iepriekš ir lēmis jums paveikt.    
„Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.”(Efeziešiem 2:10).
  Darīt Dieva gribu – tas nozīmē paveikt tos labos darbus, kurus Dievs mums lēmis paveikt. Tad, kad Jēzus uzsāka Savu kalpošanu, Viņš atklāti paziņoja par Savu misiju, jo Jēzus zināja šo misiju.    
„Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. Grāmatu atverot, Viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts: “Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu Kunga žēlastības gadu.” Un, grāmatu aizvēris, Viņš to atdeva sulainim un apsēdās. Un visi, kas bija sinagogā, vērsa savus skatus uz Viņu. Un Viņš iesāka uz tiem runāt: “Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts.”(Lūkas 4:17-21).
  Jēzus atvēra Rakstus un atrada tajos Savu aicinājumu, atklāja Sev Savu misiju šai dzīvē. Jēzus uzskaitīja visus tos labos darbus, kurus Dievs bija lēmis Viņam piepildīt vai darīt un konkrēti:
  • sludināt prieka vēsti nabagiem(pasludināt Evaņģēliju);
  • dziedināt satriektas sirdis;
  • atsvabināt cietumniekus;
  • dāvāt akliem gaismu;
  • satriektos izlaist no cietuma brīvībā.
Līdzīgā veidā arī mēs varam atklāt Dieva gribu savai dzīvei. Jums nevajag tikai lūgt un uzdot sev sarežģītus jautājumus. Lasiet savu Bībeli ar mērķi izzināt to, ko Dievs saka par jums un jūsu misiju. Tas viss jau ir uzrakstīts jūsu Bībelē. Lūdziet un prasiet Dievam to, lai Viņš atver jums acis uz to, lai jūs ieraudzītu sevi Bībelē. Atbilstoši tam, kā jūs lūgsiet, lasīsiet Bībeli un pārdomāsiet par to, Jēzus atnāks pie jums Svētajā Garā un atvērs jūsu sirdi, lai jūs saprastu Rakstus, tieši tā, kā Viņš izdarīja to priekš tiem diviem mācekļiem, kuri devās pa ceļu uz Emavu.    
„Un, kad viņi runāja par šīm lietām, Jēzus pats stājās viņu vidū un viņiem sacīja: “Miers ar jums!”…. Pēc tam Viņš tiem sacīja: “Šie ir tie vārdi, ko Es jums esmu sacījis, vēl pie jums būdams, ka visam bija notikt, kas par Mani rakstīts Mozus bauslībā, praviešos un dziesmās.” Tad Viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprata.”(Lūkas 24:36;44-45).
  Bībelē ir teikts, ka, tā kā Tēvs sūtīja Jēzu, tā arī Jēzus sūta mūs pasaulē.    
„Tāpat kā Tu Mani esi sūtījis pasaulē, arī Es viņus esmu sūtījis pasaulē.”(Jāņa 17:18).
  Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka:
 “Miers ar jums! Kā Tēvs Mani sūtījis, tā Es jūs sūtu.”(Jāņa 20:21).
  Tas liecina par to, ka Dievs vēlas, lai katrs ticīgais atklāj priekš sevis savu misiju, – caur regulāru sadraudzību un ciešām savstarpējām attiecībām ar Dievu, kā arī caur Dieva Vārda studēšanu. Dievs vēlas arī to, lai mēs, tāpat kā Jēzus, pastāvīgi runātu un sludinātu(paziņotu) par savu dzīves misiju un, tādā veidā, nostiprinātu sevi Dieva gribā. Vai jūs zināt savas dzīves misiju? Vai esat sev atklājuši savu aicinājumu šai dzīvē? Vai redzat sevi Rakstos, kad jūs tos lasāt? Vai atceraties to, ka Dieva gribas piepildīšana jūsu dzīvē ir ļoti svarīga, jo no tā ir atkarīgs tas, vai uz zemes tiks piepildīta vispārējā vai kopīgā Dieva griba. Lai Dievs jūs svētī šai dienā! Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.