Atklāsme par ticīgo varu

Kas ir žēlastība?

  • Žēlastība – tā ir izpausta Dieva žēlastības darbība attiecībā pret tevi.
„Lai nākamajos laikmetos Kristū Jēzū mums parādītu Savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību.” (Efeziešiem 2:7)
  • Žēlastība – ir tā, ko Dievs tev dod bez maksas, nevis pēc taviem nopelniem. “Bet mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to Garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums dāvājis.” (1.Korintiešiem 2:12)
  • Žēlastība – ir privilēģiju, nodrošinājuma un apsolījumu pakete, kuru Dievs dod Saviem bērniem.
Žēlastība un miers lai jums ir bagātīgi Dieva un mūsu Kunga Jēzus atziņā!
„Mums jau Viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai Tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar Savu godību un spēku. Ar to Viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas, jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē. (2.Pētera 1:2-4)
 Dievs piešķir tev pilnu paketi ar visu nepieciešamo, kurā ietilpst Viņa nodrošinājums, privilēģijas un apsolījumi. Bet vai tu visu to lietosi vai nē – tas atkarīgs tikai no tevis. Tu nevari vainot Dievu par to, ka nelieto tev piešķirtās svētības. Dievs zina to, ar ko tev savā dzīvē nāksies saskarties, tāpēc Viņš zina arī to, kas tev būs nepieciešams. Dievs zina, kādas privilēģijas un nodrošinājums tev būs vajadzīgs. Un Dievs jau tev ir ieplānojis uzvaru. Bet, ja tu to nelietosi, tad nevaino par to Dievu, tāpēc ka no Savas puses Viņš par visu jau ir parūpējies. Tava atbildība – visu to pieņemt ticībā un lietot. Ja tu pastā esi saņēmis sūtījumu, bet tā arī neesi to atvēris – tā nav pasta vaina. Debesīm ir jāpiešķir tev viss nepieciešamais, bet tava atbildība – atvērt šo sūtījumu no debesīm. Un viena no tādām debesu privilēģijām ir vara no Dieva.        Daudzi ticīgie cenšas dzīvot, nelietojot varu no Viņa. Bet mums ir jāzina, ka cilvēks nevar dzīvot uzvarošu dzīvi, ja viņš nepielieto varu no Dieva. Mums ir jāsaprot, ka mēs atrodamies cīņā. Un Dievs mums ir devis Savu varu, lai mēs uzvarētu ienaidnieku. Bet tikai no mums pašiem ir atkarīgs, vai mēs lietosim šo varu vai nē. Kad Jēzus augšāmcēlās no mirušajiem, Bībelē ir teikts, ka Dievs Viņam deva visu varu debesīs un virs zemes. Pirmie Jēzus vārdi pēc augšāmcelšanās bija: 
“…Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.”” (Mateja 28:18)
 Un tikai pēc tam Viņš mācekļiem teica: 
„Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mateja 28:19-20)
 Jēzus negribēja, lai mācekļi ietu un kalpotu bez varas. Jēzus zināja, ka bez varas mācekļi nespēs neko izdarīt. Tā nav Dieva griba, lai Viņa bērni kaut ko darītu bez Viņa varas. Dāvājot tev Savu varu, Dievs gaida, ka par noteiktiem savas dzīves brīžiem tu pats nesīsi atbildību. Dievs gaida, ka tagad tu pats varēsi tikt galā ar daudzām lietām. Tieši tāpat kā valstī ir prezidents, bet viņš pats visu nedara. Piemēram, kad notiek kāds pārkāpums, tad ar to nenodarbojas prezidents, bet instance – policija, kurai ir piešķirta vara. Tieši tāpat Dievs mums ir dāvājis Savu varu, lai mēs tiktu galā ar noteiktām lietām. Piemēram, ar savu veselību tu pats vari tikt galā, pielietojot Viņa varu Kristū. Dievs mums ir devis varu tikt galā ar slimībām un vājībām. 
„Un Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams Valstības evaņģēliju, un dziedinādams visas sērgas un slimības.(Мateja 9:35)
 Dzīvojot uz zemes, Jēzus pats staigāja un dziedināja cilvēkus, bet tagad Viņš šo varu ir dāvājis Saviem mācekļiem – tev un man. Kad Jēzus jau ir dāvājis mums varu lūgt Viņa Vārdā, mēs nevaram teikt, lai Viņš lūgtu par slimajiem, tas ir jādara mums pašiem. Dievs gaida, ka mēs uzņemsimies atbildību par saņemto varu no Viņa. Pēc tam, kad Jēzus mācekļi pieņēma varu, viņi atnāca pie Jēzus un teica: 
„Un tie septiņdesmit pārnāca un ar lielu prieku stāstīja: “Kungs, pat ļaunie gari mums padodas Tavā Vārdā.” (Lūkas 10:17)
 Pēc tam, kad Dievs mums ir iedevis varu, tagad ļaunie gari pakļaujas ne tikai Jēzum, bet arī mums – Viņa mācekļiem. Jēzus teica, ka Viņš redzēja sātanu nokrītam no debesīm. Tāpēc Viņš teica Saviem mācekļiem: 
„Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli.” (Marka 16:17-18)
 Dievs mums ir dāvājis varu pār katru ienaidnieka spēku un sātana spējām. Dievs mums ir devis varu pār katru slimību un vājību. Tev jau ir vara no Dieva, tāpēc tu jau esi uzvarētājs Jēzū Kristū.  Iegūtā Dieva vara noliek tevi uzvarētāja pozīcijā. Bet, kā mēs jau runājām, tu vari neizmantot šo varu un tāpēc arī neredzēt nevienu uzvaru savā dzīvē. Mēs varam staigāt pastāvīgā veselībā, ja iemācīsimies lietot mums dāvāto varu no Dieva. 
„Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš ataicina draudzes vecajus, un tie lai lūdz Dievu par viņu, to svaidīdami ar eļļu Tā Kunga Vārdā.(Jēkaba 5:14)
 Dievs vēlas, lai mēs zinātu un pielietotu doto varu, lūdzot par slimajiem, tāpēc ka mums ir vara pār sātanu un visiem viņa darbiem.

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.