Dieva instrumenti varoņdarbiem un Dieva Valstības paplašināšanai – 2.daļa

Kad cilvēki tiek glābti, tad tiek izārdīti sātana darbi, tad Dieva Valstība atnāk uz zemes un piepildās Dieva griba. Jēzus Kristus piepildīja un turpina piepildīt Savas funkcijas. Bībele saka, ka pēc Savas augšāmcelšanās Jēzus sēd pie Tēva labās rokas, aizlūdzot par Kristus Miesu. Savā pēdējā lūgšanā Jēzus teica:
 “Tāpat kā Tu Mani esi sūtījis pasaulē, arī Es viņus esmu sūtījis pasaulē.” (Jāņa 17:18)
Jēzus tagad sēd pie Tēva labās rokas, bet mums – Dieva bērniem – jāiet šajā pasaulē, nesot evaņģēlija gaismu. Jēzus, dzīvodams uz zemes, piepildīja Savu uzdevumu, Savu aicinājumu, un tagad mums ir jāpiepilda savs uzdevums un savs aicinājums. Jēzus precīzi definēja Savu mācekļu funkcijas – iet un sludināt evaņģēliju. Lūkas evaņģēlijā mēs lasām par to, kādi bija Jēzus pēdējie vārdi pirms Viņa aiziešanas:
 “Un tiem sacīja: “Tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšāmcelties no miroņiem trešā dienā un ka Viņa Vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, iesākot no Jeruzālemes, un jūs esat liecinieki tam visam. Un redzi, Es jums sūtu Sava Tēva apsolījumu. Bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšienes.” (Lūkas 24:46-49)
Mums jāiet Jēzus Kristus vārdā un jāsludina cilvēkiem grēku piedošana un glābšana ticībā uz Jēzu, lai cilvēki izlīdzinātos ar Dievu un atjaunotu savu sadraudzību ar Viņu. Mēs esam Dieva liecinieki. Jēzus teica, ka Viņš sūtīs Tēva apsolījumu – Svēto Garu, kurš būs mūsu Palīgs, Mierinātājs, Skolotājs. Dievs vispirms apgādā Savus bērnus ar visu nepieciešamo un tikai tad liek iet un piepildīt Tēva gribu. Tieši tāpēc Jēzus Saviem mācekļiem, pirms tie gāja un sludināja evaņģēliju, teica, lai tie paliek Jeruzālemē, līdz tie dabūs Dieva spēku.
“Un, tos sapulcinājis, Viņš tiem pavēlēja neaiziet no Jeruzālemes, bet gaidīt Tēva apsolījumu, ko jūs, tā Viņš sacīja, no Manis esat dzirdējuši. Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti ar Svēto Garu pēc nedaudz dienām.  Tad tie, kas bija kopā, Viņam vaicāja: “Kungs, vai Tu šinī laikā atkal uzcelsi Israēlam valstību?”Viņš tiem atbildēja: “Nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko Tēvs nolicis Savā paša varā. Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.” (Apustuļu darbi 1:4-8)
Bieži vien mums ir tikai zināšanas par Dieva patiesību, bet Dievs grib, lai mēs dzīvotu Viņa patiesībā. Jēzus Saviem mācekļiem teica, lai tie gaida Svētā Gara izliešanos un tikai tad tie varēs iet, apbruņoti ar Viņa spēku. Tas nozīmē, ka mēs nevaram būt vāji. Es būšu vājš tikai tad, ja paļaušos uz savu spēku un ne uz Dieva spēku. Jebkurš vājums mūsu dzīvē atnāk tad, kad mēs paļaujamies uz saviem resursiem, un šī iemesla dēļ neredzam iespējas piepildīt to, ko Dievs mums teicis piepildīt. Paļaujoties uz sevi un savu spēku, mēs skatāmies uz dzīvi ar miesas acīm.

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.