Dievs vēlas kļūt par mūsu Draugu

Labdien, dārgie brāļi un māsas! Priecājos, ka no jauna varu vērsties pie jums ar uzmundrinājuma un pamācības vārdu. Mēs ar jums runājām par to, ka Dievs vēlas kļūt par mūsu Draugu, vēlas atklāt mums Savus noslēpumus, kuri atnestu mūsu dzīvē izlaušanos un paaugstināšanu. Bībelē ir teikts, ka Dievs nosauca Ābrahāmu par Savu draugu. Reiz Dievs atnāca pie Ābrahāma un teica, ka Viņš nevar slēpt no Ābrahāma to, ko Viņš ir nolēmis darīt. 
„ Un Tas Kungs sacīja: “Vai Man no Ābrahāma būs slēpt, ko Es gribu darīt? Jo Ābrahāmam būs tapt par lielu un varenu tautu, un viņā būs svētītas visas zemes tautas. Es esmu viņu izredzējis, lai viņš saviem bērniem pavēl un savam namam pēc viņa, ka tie sargā Tā Kunga ceļu, lai darītu taisnību un tiesas, ka Tas Kungs liktu nākt pār Ābrahāmu tam, ko Viņš ir sacījis viņam.” (1.Mozus 18:17-19).
 Praktiski tos pašus vārdus Jēzus sacīja Saviem mācekļiem: „Jūs esat Mani draugi! Un to, ko Dievs ir atklājis Man, es atklāšu jums.” 
„ Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara; bet Es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko Es esmu dzirdējis no Sava Tēva, Es jums esmu darījis zināmu.” (Jāņa 15:15).
 Dievs izglāba Israēla bērnus, izveda viņus no Ēģiptes, darīja viņu ceļā brīnumus, bet viņi, tai pat laikā, tik un tā neiepazina Dievu personīgi, viņi tik un tā nespēja atpazīt Viņa balsi, – tie tikai zināja par Viņu, bet nepazina Viņu. Israēla bērni zināja, ka Viņš ir – Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievs, Kurš ir atbrīvojis viņus. Viņi zināja par Dieva darbiem, bet nepazina Viņu kā Personību. Un Dievs tiem sacīja, ka Viņš vēlas iepazīties ar viņiem. Mozus dzirdēja Dievu, jo tas personīgi pazina Viņu Pašu un Viņa ceļus. Dievs vēlējās personīgi runāt ar Israēla bērniem. Dievs gribēja, lai tie dzirdētu Viņu un skatītu Viņa godību. Šī iemesla dēļ, Dievs atveda viņus pie kalna, kurā Viņš gribēja atklāties tiem (skat. 2.Mozus 19.nod.).Tomēr, nobijušies, izraēlieši teica, ka viņi vairs negrib dzirdēt Dievu, bet uzskata, ka labāk būs, ja vārdu no Dieva priekš tiem saņems Mozus. Kādas sekas tas atnesa Israēla tautai? Viņi neiepazina Dievu un neiepazina Viņa ceļus, jo starp Dievu un viņiem nebija sadraudzības. 
„Viņš Mozum atklāja Savus ceļus un rādīja Israēla bērniem Savus darbus.(Psalms 103:7).
 Ja mēs iemācīsimies dzirdēt Dieva balsi, tad mums būs dziļa sadraudzība ar Viņu, un tādā gadījumā mēs zināsim Dievu ceļus un pazīsim Dievu personīgi. Dievam tik daudz kas ir uz sirds, ar ko Viņš vēlētos dalīties ar mums. Dievs vēlas dalīties ar mums tajā, ko Viņš grib darīt. Tas var attiekties uz tavu vai tavu bērnu dzīvi, uz tavu biznesu, situāciju pilsētā, kurā tu dzīvo, vai arī situācijām blakus esošajās pilsētās. Dievs grib atklāt mums arī Sevi Pašu. Taču, ja mēs neiemācīsimies dzirdēt Dieva balsi, tad mums nebūs pilnvērtīgas sadraudzības. Nav iespējams mīlēt un, tai pat laikā, nedalīties ar to, kuru tu mīli, tajā, kas notiek tavā sirdī. Dievs ir mīlestība, un Viņš vēlas, lai mēs iepazīstam Viņu dziļāk. Tas ir iespējams tikai tad, ja mēs esam iemācījušies dzirdēt Viņa balsi. Mēs nevarēsim staigāt ar Dievu līdz tam brīdim, kamēr mēs nesāksim Viņu dzirdēt un saprast. Bībele saka, ka divi nevar staigāt kopā, ja tie viens otru nesaprot. 
  Ja divi kopā staigā, vai tad viņi nav savā starpā jau iepriekš sarunājušies (Āmosa 3:3).
 Mēs gribam staigāt kopā ar Dievu tieši tāpat, kā to darīja Ēnohs. Taču, kā ir iespējams staigāt ar Dievu, ja mēs Viņu neredzam? Tikai caur sadraudzību ar Viņu. 
„Un Ēnohs vadīja savas gaitas ar Dievu; tad viņa vairs nebija, jo Dievs ņēma viņu pie Sevis.”(1.Mozus 5:24).
 
„Viņam durvju sargs atver, un avis klausa viņa balsij, un viņš savas avis sauc vārdā un izved tās ārā.”(Jāņa 10:3).
 Dievs grib komunicēt ar mums individuāli, tālab Viņš arī sauc mūs vārdā. 
„ Un Tas Kungs runāja ar Mozu vaigu vaigā, kā kāds sarunājas ar savu draugu. Un, kad viņš atgriezās nometnē, viņa kalps Jozua, Nūna dēls, vēl jauneklis, palika teltī.” (2.Mozus 33:11).
 Dievs vēlas sarunāties ar mums vaigu vaigā, tieši tā, kā Viņš runāja ar Mozu. Tieši tai laikā mēs mācāmies saprast Dievu.  Turpināsim rīt! Lai Dievs jūs bagātīgi svētī! Mācītājs Rufus Adžiboije

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.