Dievkalpojumu pārskats

Garīgais apbruņojums Valstības ietekmei. 1.daļa.

Ziniet, un vienmēr atcerieties, ka mums ir vara no Dieva, ka Visstiprākais dzīvo mūsos. Bet Visstiprākajam ir jāuzbrūk un jāatņem ieroči, uz kuriem paļaujas ienaidnieks. Jēzus saka, lai mēs ietu un sludinātu par to, ka Dieva Valstība ir tuvu klāt pienākusi un tad dziedinātu slimos, attīrītu spitālīgos utt. Mums ir jānotic, ka Visstiprākais Dievs dzīvo mūsos. Mums ir jānotic tam, ka mums nav no ka baidīties, jo Visuvarenais Dievs ir ar mums un par mums.

Ja mēs būsim garīgi sagatavoti un apbruņoti, tad mēs varēsim uzvarēt mūsu ienaidnieku – velnu.

Mēs gribam atnest lielāku ietekmi Dievam, tādēļ mums ir jāsaprot, ka atrodamies kara laukā. Mums ir garīgi jāgatavo sevi katru dienu – caur slavēšanu, pielūgsmi, lūgšanu, Dieva Vārdu.

Mums jāsaprot, ka mūsu ienaidnieks ir stiprs un apbruņots, bet mums no viņa nav jābaidās. Mums ir vairāk jāpēta un jāiepazīst Dievs – Tas, Kurš dzīvo mūsos. Mūsu pozīcijai ir jābūt uzbrūkošai, nevis aizsargājošai.

Dievs jau ir priekš mums izdarījis VISU nepieciešamo uzvarai pār ienaidnieku. Bet Viņš negrib, lai mēs dzīvotu sev, bet lai mēs pagodinātu Viņu caur mūsu dzīves augļiem un darbiem, kurus Viņš mums uzdevis izpildīt. Tādēļ mums ir jākaro. Bet, lai karotu, ir jābūt apbruņotiem.

Nākamajā dievkalpojumā mācītājs runās par to, kā un ar ko mums ir jāapbruņojas katru dienu, lai staigātu Dieva uzvarā. Staigāt Dieva uzvarā nozīmē paplašināt Valstības ietekmi uz zemes.

Dievs aicina katru no Saviem bērniem dzīvot atbilstoši Viņa aicinājumam mūsu dzīvei. Lai arī cik grūti tas šķistu, to ir iespējams izdarīt, jo Dievs ir izdarījis visu nepieciešamo, lai mēs staigātu uzvarā un būtu spējīgi izpildīt savu aicinājumu. Lai Dievs palīdz katram no mums saprast, ka viss, ko Viņš ir izdarījis un dāvinājis, skar ne tikai mūs, bet to, ka esam radīti Viņam. Lai tas kļūst par mūsu domāšanas veidu, nedzīvot sev, bet Tam, Kurš mūs ir radījis. Dzīvot, lai Kunga Jēzus Kristus Vārds tiktu pagodināts un paaugstināts visā zemē. Lai Dievs palīdz mums iepriecināt Viņu katru dienu un nest Viņam tīkamus augļus, lai Dieva Valstības ietekme paplašinās un pārklāj visu zemi.

Similar Posts