Dievkalpojumu pārskats

Garīgais apbruņojums Valstības ietekmei. 1.daļa.

Runājot par Sevi, Jēzus mums parādīja, kā izskatās cilvēks, kas pauž Dievam slavu:

Jāņa 17:4 – Es Tevi esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīt Tu Man esi uzdevis.

Mūsu dzīves mērķim ir jābūt vēlmei pagodināt Dievu. Bet, lai pagodinātu Dievu uz zemes, cilvēkam ir jāsakoncentrējas uz to, lai darītu Viņa darbus. Katram no mums Dievs ir paredzējis un uzdevis konkrētu darbu. Jēzus, piemēram, arī izpildīja darbu, ko Viņam bija uzdevis Tēvs. Mums ir jānoliek Dieva griba savas dzīves centrā. Ja atļausim, lai šī patiesība kļūst par mūsu personīgo atklāsmi, tad nepaliksim bez augļa Dieva Valstībā.

Šajā gadā mēs runāsim par Valstības ietekmi priekš Dieva, par lieliem augļiem Dieva labad. Un mums ir jāsaprot, ka tas prasīs no mums noteiktu rīcību. Lai sasniegtu lielāku Valstības ietekmi Dievam un atnestu vairāk Viņam tīkamus augļus, mums ir jābūt garīgi apbruņotiem. Runājot par Valstības ietekmi, mēs izsakām ļoti nopietnu un atbildīgu paziņojumu. Bet mums ir jāsaprot, ka mums nepalīdzēs tikai skaisti un pareizi lozungi, bet gudrība un ietērpšanās garīgajā apbruņojumā.  Garīgā pasaule ir reāla. Ir virkne cilvēku liecību, kuri pirms atnākšanas pie Kristus bija dziļi iesaistījušies okultismā. Viņi saka, ka Sātans atstāj mierā remdenus kristiešus, jo tādi cilvēki jau pieder viņam. Remdeni ticīgie vienkārši spēlē reliģiju, dzīvo dvēseliskā līmenī, neapzinoties, ka viņi jau piepilda ienaidnieka gribu. Turpretī kristieši, kas ir ziedojušies Dievam, ir drauds sātana valstībai. Valstības ietekmes paplašināšana samazina tumsas valstības ietekmi, bet tas nenotiek bez kaujas. To zinot, daudzi ticīgie negrib iet cīnīties, izvēloties mierīgu, komfortablu dzīvi.

Svarīgi saprast, ka Dievs sāk šo kauju caur to, ka atbrīvo mūs no grēka, parāda mums Savu spēku un varu, caur to pierādot, ka Viņš ir spēcīgāks par jebkuru ienaidnieku.

Similar Posts