Ietekme caur pareizu ieradumu veidošanu. 2.daļa.

Mēs lasām:
5.Mozus 12:2-3 – Postīt izpostiet visas tās vietas, kur tautas, ko jūs sev pakļausit, ir kalpojušas saviem dieviem uz augstiem kalniem un uz pakalniem, un zem katra zaļa koka. Jums jānoārda viņu altāri un jāsalauž elku stabi, jums jāsadedzina ugunī viņu elku koki un jāsacērt gabalos viņu elku tēli, un to vārdi kā vietu nosaukumi ir iznīcināmi.
  Kad Dievs veda izraēla tautu uz Apsolīto zemi, Viņš deva tiem uzdevumu – izpostīt visus altārus un elkdievības vietas, kur tika pielūgti citi dievi. Tas bija šo tautu, caur kuru zemēm gāja Izraēla tauta, sliktu ieradumu simbols.  Dievs nevēlējās, lai Viņa tauta piesavinātos šos sliktos sliktos ieradumus. Dievs negribēja, lai šie ieradumi iesakņotos Izraēlā, citādi Viņam tie būtu jāiznīcina. Kaitīgie ieradumi noved cilvēku pie bojāejas. Tāpēc mums ir ļoti nopietni jāattiecas pret ieradumiem.Nevajag spēlēties ar kaitīgiem ieradumiem, jo tas ir bīstami, un tam ir nopietnas postošas sekas. Sākumā ieradumi izskatās nekaitīgi, taču vēlāk, kad tie ir iesakņojušies, no tiem ir ļoti grūti tikt vaļā.Aplūkosim Bībeles vēstures stāstu par priestera Ēļa bērniem. Šiem jaunajiem ļaudīm viņu kalpošanā Dievam bija slikti ieradumi.
1.Sam.2:12-14 – Bet Ēļa dēli bija bezgodīgi vīri; un tie neatzina To Kungu. Priesteru pienākums pret tautu bija šāds: ja kāds cilvēks nāca un nesa savu kaujamo upuri, tad bija jānāk priestera kalpam, kamēr gaļa vārījās, un tam bija rokā dakšas ar trim zariem. Un viņam bija šīs dakšas jāiedur vārāmā podā vai katlā, vai pannā, vai māla podā, un visu, ko varēja uz dakšām uzdurt, to priesteris ņēma sev. Tā viņi darīja ar visiem Israēla ļaudīm, kas vien nāca uz Šīlo.
  Mēs redzam, ka Ēļa dēliem bija slikts ieradumi, ņemt to, ko nedrīkst, to , kas pieder Dievam. Kā mēs jau runājām, katrs ieradums sākumā ir saistīts ar baudas sajūtu, tāpēc cilvēkam gribas to turpināt darīt. Ja cilvēks ir guvis baudu, kaut ko izdarot vienreiz, viņš sāks to atkārtot arvien vairāk, līdz tas būs kļuvis par iesakņojušos paradumu.Ēļa dēliem tik ļoti bija iesakņojies šis sliktais ieradums, ka viņi pat nepamanīja, ka ir kļuvuši rupji pret cilvēkiem.
1.Sam2:16 – Tad tas vīrs tam atbildēja: “Papriekš taču kvēpināšanai iededzināmi tauki, pēc ņem tu sev, ko tava sirds kāro.” Bet viņš tam atbildēja: “Nē, tev tūdaļ pat ir jādod, ja ne, tad es ņemšu ar varu.”
 Šis sliktais ieradums pārvērta Ēļa dēlus par huligāniem, kaut gan viņi bija priesteri.Vēlāk šis sliktais ieradums pārvērta viņus par varas darbu darītājiem?  Ņemiet vērā, ka slikto ieradumu dēļ var ciest citi cilvēki.Ēļa dēlu nepareizās uzvedības un viņu slikto ieradumu dēļ cilvēki vairs nepienesa Dievam upuri. Bībelē mēs lasām:
1.Sam. 2:17 –   Tā šo abu jauno vīru grēki bija ļoti lieli Tā Kunga priekšā, jo tie nicināja Tā Kunga ēdamo upuri.
Atcerieties, jebkurš slikts ieradums ved uz samaitāšanos un virzīšanos uz leju. Kaitīgie ieradumi, kuriem viņi nepievērsa uzmanību, noveda pie tā, ka viņi sāka nodarboties ar netiklību tieši pie  dievnama vārtiem.
1Sam. 2:22 – Ēlis gan bija jau ļoti vecs, bet viņš dzirdēja visu, ko viņa dēli darīja visam Israēlam un kā tie gulēja ar tām sievām, kuras kalpoja Saiešanas telts durvju priekšā.
Sliktie jeb kaitīgie ieradumi ir jāiznīcina pašā saknē, citādi tie iznīcinās jūsu dzīvi.Ēļa dēli, kaut arī paši bija priesteri un zināja Dieva prasības, tomēr nekādi nepretojās un necīnījās ar saviem sliktajiem ieradumiem, un beigās šie ieradumi viņus arī iznīcināja.No tā mēs varam iegūt noteiktu formulu: ja jūs nespēsiet valdīt pār saviem ieradumiem un tos kontrolēt, tad drīz vien ieradumi sāks valdīt pār jums un kontrolēt visu jūsu dzīvi.Ēlis mēģināja apturēt savu dēlu rīcību, taču viņi vispār nereaģēja uz tēva sacīto.
1.Sam. 2:24-25 – Nē, mani dēli! Tā nav laba slava, kādu jūs esat – kā es dzirdu – iemantojuši Tā Kunga tautā. 25 Kad cilvēks pret cilvēku grēko, tad Dievs var salīdzināt, bet, kad cilvēks apgrēkojas pret To Kungu – kas tad var uzņemties tam būt par salīdzinātāju?” Bet tie neklausīja sava tēva balsij, jo Tas Kungs gribēja tos nonāvēt.
  Dievs jau bija nolēmis Ēļa dēlus nonāvēt, tāpēc viņi vairs nebija spējīgi dzirdēt sava tēva – pravieša Ēļa vārdus. Jaunie cilvēki aizgāja bojā, jo viņu sliktie ieradumi bija tā iesakņojušies, ka viņi vairs nespēja sadzirdēt patiesību. Ne velti Bībelē ir teikts, lai bērni klausītu saviem vecākiem, tad tie ilgi dzīvos un viņiem labi klāsies. Vecāku negodāšana un neklausīšana var novest lidz nāvei. Mums ir jāatceras – ja mēs pierodam dzīvot nepaklausībā un nepievēršam vērību Bībeles patiesībai, tad tam var būt ļoti nopietnas sekas. Bībelē ir teikts:
Sal.pam. 29:1 –  Cilvēks, kas ir stūrgalvīgs pret sodu, tas tiks pazudināts pilnīgi negaidot un nevienam nemanot.
 Cilvēks, kurš tikai klausās patiesību, bet neko ar to nedara, būs pazudināts. Tādam cilvēkam neatvērsies Dieva Vards.Ja jums ir ieradums neklausīt Dievu, tad var pienākt mirklis, kad Dievs vairs nerunās uz jums. Lai Dievs dāvā mums jūtīgu sirdi, kura ne tikai klausīsies Viņa vārdos, bet arī izpildīs to, ko Viņš saka.Mums kā Dieva  bērniem ir jāveido sevī labie ieradumi. Būsim ne tikai Vārda klausītāji, bet arī darītāji. Ir iespējams nonākt tādā stāvoklī, kad mēs vairs nedzirdam, ko Dievs mums saka. Dievs, izglāb mūs visus no tāda stāvokļa, dari, lai mēs esam jūtīgi pret to, kas ir svarīgs Tev. Mēs lasām Rakstos:
Еfes. 4:19 –  zaudējuši kauna jūtas un sākuši nodoties izvirtībai, sagandēdami savu dzīvi ar visādiem netiklības darbiem un mantkārību.

Līdzīgi raksti

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Šajā vietnē surogātpasta samazināšanai tiek izmantots Akismet. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.